Del

Innovative Bachelorprojekter – Bachelorprojekter, Innovation og Forskning

Professionsuddannede vil være omdrejningspunktet for den udvikling af velfærdssamfundet, som pågår og som vil få kvalitativt og kvantitativt øget omfang og dybde de kommende år. Det er derfor helt afgørende, at de studerende i disse uddannelser udvikler kompetencer, der kan udfoldes i forandrings- og innovationsprocesser.

En vigtig forudsætning for at dette potentiale kan udløses handler om at etablere nye samarbejdsformer mellem praksis, uddannelse og studerende. Det kan være i kortere eller længerevarende projektaktiviteter i samarbejde med aftagerfeltet (private, såvel som offentlige virksomheder), hvor en eller flere bachelorstuderende kan kobles til et eller flere projekter.

Derfor kan der søges udviklingsmidler til at indgå i sådanne innovative bachelorforløb. Forudsætningen er at en aftagervirksomhed skriver under på at ville levere et antal timer som medfinansiering i et projekt, som du så kan søge et tilsvarende antal udviklingstimer til.

Læs mere om kravende til din ansøgning

Professionsretning i praksis

Professionsretning i praksis - professionsbachelorprojektet i brydninger mellem arbejde, uddannelse og politik - Redigeret af Randi Andersen, Finn Sommer et.al.

I bogen diskuteres, hvordan de enkelte bacheloruddannelser forholder sig til de politiske krav om professionsrettethed.

Køb bogen her

Cxense Display