Del

Fagudviklingsprojektet

Fagene i Pædagoguddannelsen er relativt nye konstruktioner, hvor fagene kan ses som et puslespil af mange fagligheder, som har skullet finde en fælles profil. Fagudviklingsprojektet sætter her fokus på refleksion over og videreudvikling af denne faglighed.

Fagudviklingsprojektet blev formuleret og designet af Forskning og Innovationsafdelingen (FI) i efteråret 2011 og lagt i regi af det nuværende forskningsprogram Uddannelse, Profession og Arbejdsliv. To forskere fra RUC blev tilknyttet. I foråret 2012 udpegede Pædagoguddannelsens uddannelsesledere 21 deltagende undervisere fra Campus Slagelse, Storstrøm og Roskilde.

Projektet er delt op i to delprojekter, ét vedrørende Specialisering og ét vedrørende DKK (Dansk, Kultur og Kommunikation) og Linjefagene (VNT, UMD, SKB).

Delprojekterne er bygget op omkring et fælles design som understøtter undervisernes refleksion og udvikling af fagene ved at inddrage studerende, praktikere og brugere. Den grundlæggende enhed i tænkningen er praktikinstitutionen. Projektgrupperne arbejder på forskellige måder med udvikling af områdets faglighed i samarbejde med pædagogiske institutioner og studerende.

RUC bidrager med 6 Forskningsværksteder, dvs. seminarer, hvor der videndeles, hvor forskerne byder ind med deres viden, og hvor undervisernes projekter opnår sparring. Her diskuteres forskellige vinkler på fagudvikling.

Projektets resultater inddrages i undervisningen og formidles samlet på to måder:

  1. Via bogen ”Fag og faglighed i bevægelse”, Professionshøjskolen Absalon’s forlag
  2. Via formidlingskonferencen ”Fag og faglighed i bevægelse”
Cxense Display