Del

Børn og Unge på Tværs

– udvikling af digitalt undervisningsmateriale om tværprofessionelt samarbejde om udsatte børn og unge

Professionshøjskolen Absalon har sammen med UCL og VIAUC fået den opgave af Ministeriet For Forskning Innovation og Videregående Uddannelser (FIVU) at udvikle et helt ny digitalt undervisningsmateriale til professionsuddannelserne om det tværprofessionelle samarbejde om udsatte børn og unge. Samarbejdet foregår via professionshøjskolernes netværk om udsatte børn og unge, Nationalt Videnscenter for Udsatte Børn og Unge (NUBU)

Baggrund
Baggrunden er de barske sager i Brønderslev, Tønder, Rebild m.m., hvor børn gennem længere tid blev udsat for grov vanrøgt og overgreb uden at få den fornødne hjælp. En ekspertgruppe undersøgte sagsforløbene, og en konklusion var, at det tværprofessionelle samarbejde mellem kommuner, skoler, dagtilbud og sundhedstilbud havde svigtet. Derfor har FIVU iværksat udvikling af undervisningsmateriale til professionernes grunduddannelser, der skal give de studerende bedre forudsætninger for det tværprofessionelle samarbejde om udsatte børn og unge.

Projektforløb
Professionshøjskolen Absalon, UCL og VIAUC begyndte arbejdet i august 2013, det skrider planmæssigt frem, og i efteråret 2014 vil en række studerende på de tre professionshøjskoler deltage i prøvekørsler af undervisningsmaterialet i tværfaglige undervisningsforløb.

Projektets hjemmeside
Hjemmesiden for projektet er åbnet, så det er muligt at få et indtryk af den, adressen er www.nububupt.dk. Det skal understreges, at hjemmesiden er ved at blive afprøvet af studerende. Den har endnu ikke sin endelige form, ligesom undervisningsmaterialerne på siden heller ikke er færdige.

Det færdige undervisningsmateriale vil ligge klar for alle professionshøjskoler i september 2015.

I Professionshøjskolen Absalon er Børn og Unge på Tværs forankret i: Forskningsprogrammet: Profession, uddannelse og arbejdsliv.

Cxense Display