Del

PS projektet

Pædagogisk arbejde i skolen efter reformen. Fælles skabelse af viden og nye faglige praksisser i samspillet mellem skole- og fritidspædagogiske traditioner.

Projektet har fokus på, hvordan pædagogiske medarbejdere i SFO (pædagogmedhjælpere og pædagoger) kan bringe deres faglige viden og kunnen ind i samarbejdet med lærerne i skolen.  Med skolereformen er der behov for, at de pædagogiske medarbejdere går aktivt ind i arbejdet omkring udviklingen af nye læringsmiljøer for børn i skolen og i denne proces overvejer, hvordan viden og traditioner i det pædagogiske arbejde kan inspirere dette.  Gennem et aktionsforsknings-inspireret projektdesign vil projektet på samme tid undersøge og understøtte processer, hvor pædagogiske medarbejdere og lærere arbejder sammen om at realisere skolereformen. Projektets forskningsspørgsmål  lyder: 

  • Hvilke former for faglighed præger pædagogmedhjælperes og pædagogers arbejde i SFO’en og hvordan kan denne faglighed bringes i spil i teamsamarbejdet omkring udvikling af nye undervisningsformer og læringsmiljøer i indskolingen efter reformen?
  • Hvilke dynamikker opstår i det tværprofessionelle samarbejde omkring udviklingen af nye læringsrum for børn, og hvilke handlemuligheder kan aktionsforskning etablere for pædagogmedhjælpere i samspil med andre professioner?
  • Hvordan kan muligheder, udfordringer og dilemmaer i udviklingsarbejdet forstås i sammenhæng med aktuelle og historiske betingelser af betydning for skole-SFO samarbejdet hvad angår faglige traditioner, institutionelle logikker og offentlige politikker?

I projektet deltager medarbejdere på to SFO’er/skoler i Region Sjælland og gennemføres i perioden fra september 2014 – august 2015. Indsigter og erfaringer på baggrund af projektet planlægges formidlet via videofortællinger samt i videnskabelig artikel.

Projektet er hjemhørende i FI-programmet ”Profession, Uddannelse og Arbejdsliv” og indgår i arbejdet med videns- og metodeudvikling i forhold til pædagogisk arbejde og tværprofessionalitet. Projektet er blevet til i et partnerskab med FOA’s Pædagogiske Udviklingsfond.

Cxense Display