Del

Udvidelse af Campus Roskilde

Absalon udvider den nuværende bygningsmasse i Roskilde, og der tilføjes en bygning C på siden af den nuværende Bygning A. Beslutningen blev truffet i 2017 som følge af vækst på uddannelserne og deraf behov for mere plads for både studerende og medarbejdere. 

Den nye bygning C bliver administrationsbygning til undervisere, forskere, studieteknisk og andet fagligt og/eller administrativt personale, og med udvidelsen frigøres dermed yderligere plads til undervisning mv. i de eksisterende bygninger A og B. 

Campus Roskilde er Absalons største campus, der bl.a. huser uddannelsen i Leisure Management, samt uddannelserne til sygeplejerske, fysioterapeut, socialrådgiver, lærer og pædagog

Projektinformation
AdresseTrekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
StartJanuar 2020
SlutDecember 2020
ByggestadieTilbygning til eksisterende campus
Entreprisesum29 mio.
HovedentreprenørJakon A/S
ArkitektRønnow Arkitekter A/S
IngeniørKlaus Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S