Del

Udvidelse af Campus Roskilde

Absalon udvider den nuværende bygningsmasse i Roskilde, og der tilføjes en bygning C på siden af den nuværende Bygning A. Beslutningen blev truffet i 2017 som følge af vækst på uddannelserne og deraf behov for mere plads for både studerende og medarbejdere. 

Den nye bygning C bliver administrationsbygning til undervisere, forskere, studieteknisk og andet fagligt og/eller administrativt personale, og med udvidelsen frigøres dermed yderligere plads til undervisning mv. i de eksisterende bygninger A og B. 

Campus Roskilde er Absalons største campus, der bl.a. huser uddannelsen i Leisure Management, samt uddannelserne til sygeplejerske, fysioterapeut, socialrådgiver, lærer og pædagog

Projektinformation
Adresse Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Start Januar 2020
Slut December 2020
Byggestadie Tilbygning til eksisterende campus
Entreprisesum 29 mio.
Hovedentreprenør Jakon A/S
Arkitekt Rønnow Arkitekter A/S
Ingeniør Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S