Del

20. marts 2019

AKT-konferencen 2019

At inkludere og skabe deltagelsesmuligheder for alle er det muliges kunst. Vi har mere end nogensinde før brug for vores opdaterede faglighed og funktionelle værktøjskasse for at skabe et meningsfuldt skoleliv - både set fra et børne- og voksenperspektiv.

På dette års konference er fokus på, hvordan vi skaber muligheder ud af noget, der indimellem ligner kaos. Konferencens formål er at bidrage med den sidste nye forskning inden for adfærd, kontakt og trivsel og at give konkrete bud på praksis.

Program

08.30-09.00   Kaffe og morgenbrød

09.00-09.15   Velkommen v/CFU

09.15-10.30   Fra kaos til harmoni i klassen v/Rasmus Alenkær

Meget tyder på, at det er blevet mere vanskeligt end tidligere at være elev i folkeskolen. Undervisningsdagen er blevet længere, mangfoldigheden er blevet større, der skal spares, og underviserne har travlt. Alt dette kan føre til, at støj, forstyrrelser, konflikter og manglende fordybelse kommer til at fylde uhensigtsmæssigt i skolehverdagen. Rasmus Alenkær har i flere år arbejdet specifikt med såkaldte “kaos-klasser” og har i den forbindelse udarbejdet en interventionsmodel, der ser ud til at virke rigtigt godt. Denne vil Rasmus gennemgå i sit oplæg, hvor han - med udgangspunkt i og med fokus på praksis - vil komme med konkrete redskaber til den lærer, pædagog, vejleder, konsulent eller lignende, der arbejder med sådanne komplekse klasseopgaver.

10.30-11.00   Pause – netværk med kollegaer og bogudstilling

11.00-13.00   Workshops/temagrupper (indlagt pause med kaffe og frugt)

13.00-14.00   Frokost

14.00-16.00   Workshops/temagrupper (indlagt pause med kaffe og kage)

Hent programmet (pdf).

Workshops/temagrupper

A. Når kedsomheden larmer v/Ditte Dalum Christoffersen

Denne workshop handler om, hvorfor eleverne keder sig i skolen, hvad man som fagperson kan være opmærksom på, og hvad man kan gøre ved det.

I oplægget vil Ditte fortælle om nogle af de fund, hun har gjort i forbindelse med sin ph.d.-afhandling: Meningsfuldt skoleliv – mellem faglige og sociale aktiviteter og engagementer. Der vil også være mulighed for drøftelse, erfaringsudveksling og debat. Oplægget vil blandt andet kredse om følgende spørgsmål:

Hvorfor er kedsomhed et problem i skolen? Hvor mange børn er det egentligt, der keder sig i skolen? Hvad vil det sige at kede sig - hvad er kedsomhed? Er kedsomhed i skolen forskellig fra kedsomhed hjemme? Er det sundt at kede sig? SKAL det være sjovt at gå i skole? Og hvad er sjovt? Hvilke grunde kan der være til, at børn keder sig i skolen? Hvilke betydning kan det have for elevernes læring og trivsel, at de keder sig i skolen?

B. Mindfulness - en pædagogisk tilgang til inklusion v/Mia Paaske og Anne Krogstrup

Lærere og pædagoger udfordres til stadighed på at skabe inkluderende læringsfælleskaber.

Vi kan ændre, støtte og ikke mindst styrke det individuelle barn, men også klassens sociale liv markant ved at implementere ‘Skoleyoga og Mindfulness’ i løbet af skoledagen og i selve undervisningen, hvorfor vi også bruger det som en naturlig del i vores klasserumsledelse.

I Skoleyoga kan alle børn være med, idet alle vil blive inkluderet. Det handler om, hvordan vi møder vores elever, nemlig med nysgerrighed og respekt for de mekanismer, der kan gemme sig bag enhver adfærd.

Vi tilbyder derfor en workshop, hvor du vil blive præsenteret og introduceret for forskellige ‘yoga-breaks’ i form af bl.a bevægelse, åndedræts- og mindfulnessøvelser, som du kan praktisere i dit klasselokale allerede dagen efter.

C. Co-teaching - dit samarbejde, version 2.0 v/Tine Longfors Clausen

Styrk dine elever med særlige behov og deres deltagelsesmuligheder i læringsfællesskabet. Co-teaching handler om at udnytte jeres ressourcer og forskelligheder i teamet på nye og bedre måder, når I er sammen i læringsrummet med eleverne. Med udgangspunkt i de 6 co-teachingsmodeller diskuterer vi, hvordan det kan se ud i din praksis, og du får redskaber, der kan anvendes direkte i dit team og i din faglige undervisning.

D. Robuste voksne skaber robuste børn v/Carsten Møller

Vores personlige robusthed styrkes, når vi kender vores kropslige og følelsesmæssige reaktioner og har redskaber til at tage hånd om dem. Når vi bliver bedre til det, bliver vi også bedre til at rumme børnene og være med til at hjælpe dem til at udvikle større robusthed.

I workshoppen vil du blive mere bevidst om dit eget nervesystem og blive præsenteret for konkrete redskaber til at regulere både dit eget og børnenes nervesystem.

Tilmelding

Tilmeld dig her senest den 20. februar 2019. 

Spørgsmål om tilmelding? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 7248 1930 (kursusnr. S19-219). 

.

Campus Sorø

Slagelsevej 70-74
4180 Sorø
20. marts 2019 9:00 - 16:00
Cxense Display