Del

18. marts 2020

AKT-konferencen 2020

Årets konference for AKT-lærere og –pædagoger, inklusionsvejledere, ressourcepersoner, konsulenter og andre interesserede.

Vi har mere end nogensinde før brug for vores opdaterede faglighed og funktionelle værktøjskasse for at skabe et meningsfuldt skoleliv, både set fra et børne- og voksenperspektiv.

På dette års konference er fokus på, hvordan vi skaber muligheder ud af noget, der indimellem ligner kaos – både fagligt og socialt. I arbejdet med sårbare børn må vi gøre os umage med at forstå, hvad der sker, hvorfor både børnene og vi reagerer, som vi gør, og vi må have metoder til at håndtere konflikter og skabe deltagelsesmuligheder for alle.

Konferencens formål er at bidrage med den sidste nye forskning inden for adfærd, kontakt og trivsel og at give konkrete bud på praksis.

Program

08.30-09.00: Kaffe og morgenbrød

09.00-09.15: Velkommen v/ CFU

09.15-10.30: Konflikthåndtering med low arousal v/ Bo Hejlskov Elvén

Konflikter opstår i arbejdet med sårbare børn. Så vi er nødt til at forstå, hvad der sker, hvorfor både børnene og vi reagerer, som vi gør, og vi må have metoder for at kunne håndtere konflikterne.

Oplægget handler om, hvordan vi kan bruge en afstemt tilgang for at håndtere, evaluere og forebygge konflikter i hverdagen.

10.30-11.00: Pause – netværk med kollegaer og udstilling af læremidler

11.00-13.00: Workshops (indlagt pause med kaffe og frugt)

A. Børn gør det godt, når de kan v/ Jenny Bohr

Med udgangspunkt i ” Børn gør det godt, hvis de kan” vil oplægget forsøge at give deltagerne praksisnære svar på nogle af de spørgsmål, som vi som lærere og pædagoger står overfor i vores arbejde med at skabe inkluderende børnefællesskaber. Det handler om, hvordan alle børn får mulighed for at gøre det ”godt”, altså hvor alle børn får mulighed for at gå hjem fra skole med følelsen af at være dygtige og have gjort det godt. Workshoppen tilbyder introduktion til den kognitiv-venlige værktøjskasse, som indeholder helt konkrete redskaber, der kan tages med og anvendes i praksis med det samme.

Deltagerne får indblik i:

 • Udvikling af børnenes elevfærdigheder og fællesskabskompetencer
 • Mangfoldige børnefællesskaber – ikke ekskluderende børnefællesskaber
 • Viden og værktøjer, i arbejdet med at skabe rum og rammer for alle skolens børn
 • Kognitiv-venlig værktøjskasse (Flimmer-reduktion, omverdensstrukturering og visualisering, aktionslæring og udvikling af børnefællesskabet, tips og tricks i børnefællesskabet)

B. Kom under radaren på hashrygeren v/ Christopher Schmitz

Workshoppen tager med udgangspunkt i praksiserfaringer fat på tre temaer:

 1. Den virkelige grund til at unge ryger hash
 2. Sådan forebygger du - uden at skræmme den unge væk
 3. Tre barrierer for den konstruktive dialog, og hvordan du kommer forbi dem

Workshoppen tilbyder redskaber, der gør dig i stand til:

 • At gennemskue hvorfor det, vi gør i dialogen, ikke virker
 • At forebygge hashrygning blandt unge (tre ting du altid skal gøre, hvis du vil påvirke beslutningen om hashrygning)
 • At skabe en dialog om hashrygning, hvor den unge kommer tilbage for at høre mere

C. Arbejdsportfolioen som kreativt læringsredskab v/ Tine Longfors Clausen

At undervise elever med særlige behov indeholder komplekse udfordringer i forhold til koncentration, hukommelse, opmærksomhed, adfærd, motorik, sansebearbejdning og kommunikation. Hvordan fastholder og synliggør vi læreprocesser hos den enkelte elev? Denne workshop giver dig konkrete idéer, materialer og it-værktøjer til at tænke ud af boksen i forhold til, hvordan du som en integreret del af undervisningen kan opbygge meningsfulde læringsforløb med en kreativ arbejdsportfolio. Den kreative arbejdsportfolio bliver således et redskab i forhold til at indtænkte læringsmål, der giver mening, se tegn på læring og som et meningsfuldt og kreativt udbytte af undervisningen til brug ved fx skole/hjem-samtaler.

D. Vredeshåndtering v/ Helle Overballe Mogensen

Workshoppen fortæller om to vredeshåndteringsforløb, som Helle Overballe Mogensen har udviklet og praktiseret i 5 år på Møllevangskolen i Aarhus. Forløbene kan indgå i skolens procedure for håndtering af udadreagerende adfærd. Begge forløb hjælper klassen samt den enkelte elev med at sanse og forstå egne tegn på vrede, finde strategier til at undgå at vreden bliver fysisk og få hjælp af kammerater og voksne, når vredesudbruddet er ovre.

Formålet med vredeshåndteringsforløbene er:

 • At sende tydelige signaler om, at de professionelle handler målrettet, hvis et barn eller en ung slår
 • At de professionelle har konkrete indsatser, der virker
 • At vi ønsker at hjælpe såvel den, der har slået, som den, der er blevet slået

På workshoppen får I helt konkrete og direkte anvendelige bud på, hvordan man kan arbejde med vrede børn og unge via samtaler, visualisering og eksternalisering. Workshoppen fungerer som en forlængelse af hovedoplægget på konferencen.

E. Inkluderende faglighed – lærerperspektiver på inklusion i dansk og matematik v/ Laura Emtoft, Lise Overgaard Nielsen, Helle Eeg og Stine Dunkan, Professionshøjskolen Absalon

Skolen består af fag, og alle elever skal opleve en faglig progression i løbet af deres skoletid - også eleverne med særlige udfordringer. Denne workshop vil stille sig imellem, hvad vi ved om inklusion og fagdidaktik i dansk og matematik. Oplægget bygger på et forskningsprojekt, som har undersøgt dansk- og matematiklæreres perspektiver på inklusion og fagdidaktik. Du vil blive præsenteret for tre forskellige lærerperspektiver, som tilsyneladende afstedkommer forskellige muligheder for elevers deltagelse i den faglige undervisning.

Oplægget vil klæde dig på til at reflektere over, hvordan dine fagdidaktiske valg i dansk og matematik spiller ind på elevernes deltagelsesmuligheder i dit klasserum. Vi vil inddrage konkrete eksempler fra dagligdagen i skolen. 

13.00-14.00: Frokost

14.00-16.00: Workshops (indlagt pause med kaffe og kage)

Oplægs- og workshopholdere

Bo Hejlskov Elvén er autoriseret psykolog og har arbejdet med konflikthåndtering i 20 år, både i form af kurser og supervision. Bo har skrevet et stort antal bøger om emnet, som er udgivet på 15 sprog.

Jenny Bohr, lærer og master i specialpædagogik. Efteruddannet som Advanced trainee in Collaborative Problem Solving (på dansk Samarbejdsbaseret Problemløsning) hos Dr. Ross Greene, ph.d. ved MIT, Boston, Mass. Jenny Bohr har tidligere udgivet bøgerne ”Samarbejdsbaseret Problemløsning” og ”Problemløsende Inklusion”. Jenny har mere end 20 års konkrete erfaringer med børn, unge og voksne med kognitive forstyrrelser, og hun er en skattet foredragsholder, som holder kurser over hele landet. Derudover forestår Jenny en del aktionslæringsforløb i skoler og institutioner med det formål i samarbejde med lærere og pædagoger at skabe solide fællesskaber for alle børn.

Helle Overballe Mogensen er lærer, fagbogsforfatter, erfaren oplægsholder og inklusionsvejleder med 25 års erfaring og har taget den pædagogisk-audiologiske grunduddannelse og har diplom i sproglige  vanskeligheder, neuropædagogik og ASF. I sin undervisning har Helle arbejdet med børn og unge med hørevanskeligheder og diagnoser som Tourettes syndrom, ADHD, ADD, NLD, OCD, ASF, Aspergers syndrom og infantil autisme. Helle er særligt optaget af børn med særlige behov med fokus på socialt samspil, kommunikation, koncentrationsbesvær og hyperaktivitet. Helle er forfatter til flere artikler samt bøgerne Børn med særlige behov, Med hjernen i skole, Unge med særlige behov, Når hjernen ikke lytter - Om høreforstyrrelsen APD samt TAKT i skolen – trivsel, anerkendelse, kommunikation og teamwork. Læs mere her: dpf.dk/forfatter/helle-overballe-mogensen

Christopher Schmitz er hashmisbrugsbehandler v/Komphash siden 2004. Supervisor (ICCE) og koordinator i Netværk af Danske Cannabis Behandlere. Underviser på HAP-uddannelsen (Hash Afvænningsprogram) og Certificeret HAP-behandler. Christopher Schmitz er desuden forfatter til bogen ”Forælder til hashryger”.

Laura Mørk Emtoft, ph.d. og lektor ved Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon.  Underviser i specialpædagogik og forsker i inklusion i skolen.

Lise Overgaard Nielsen, lektor ved Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon. Underviser i dansk. 

Stine Dunkan Gents, lektor ved Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon. Underviser i matematik.

Helle Eeg, lektor ved Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon. Underviser i dansk.

Tine Longfors, pædagogisk konsulent og projektleder ved CFU Absalon. Uddannet folkeskolelærer og master i Organisatorisk Coaching og Læring. Hendes fokusområder er bl.a. pædagogik, didaktik og praksisudvikling gennem aktionslæring og co-teaching. Omdrejningspunktet er elevernes deltagelsesmuligheder i læringsfællesskabet, og hvorledes de fagprofessionelle udvikler lærings- og samarbejdsrum.

Tilmelding

Konferencen finder sted d. 18. marts 2020 på Professionshøjskolen Absalon, Campus Sorø/Ankerhus. 

Tilmeld dig her senest d. 7. februar 2020, og derefter så længe der er ledige pladser. Husk at vælge 2 workshops ved tilmelding. 

Pris: 1.550 kr. inkl. moms.

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusafdeling på kursus@pha.dk eller tlf. 7248 1930 (kursusnr. S20-208).

.

Campus Sorø

Slagelsevej 70-74
4180 Sorø
18. marts 2020 8:30 - 16:00