Del
Ny dato: Konference: Børnehaveklasseleder 2020

27. oktober 2020

Ny dato: Konference: Børnehaveklasseleder 2020

Litteratur og fortællinger, bevægelse, co-teaching og meget mere. Få ny faglig viden og inspiration til din hverdag i børnehaveklassen.

Program

08.30-09.00 Ankomst

09.00-09.10 Morgensang og velkomst

09.10-10.10 Oplæsning og litteratur i børnehaveklassen v/Kenneth Jakobsen Bøye

At arbejde med litteratur og oplæsning i børnehaveklassen skal have fokus på elevernes oplevelse og indlevelse, sanser og eksperimenter - og så må det gerne være sjovt.

I dette oplæg vil der blive præsenteret forskellige måder at inddrage litteratur og oplæsning på gennem en legende og æstetisk tilgang – så også fællesskabet styrkes.

10.10-10.30 Pause

10.30-12.00 Workshoprunde 1 (vælg to ved tilmelding)

 • A. Bevægelseslege, som styrker eleverne fysisk, kognitivt og socialt v/Balder Brøndsted, lege- og bevægelseskonsulent
  Der sker noget indeni os og imellem os, når vi leger sammen. Parader falder, kontakten bliver anderledes, og vi opdager nye sider og egenskaber ved os selv og hinanden. På denne workshop får du inspiration og værktøjer til at bruge fælles bevægelseslege i arbejdet med at skabe trygge børnefællesskaber i børnehaveklassen og samtidig styrke børnenes læring og udvikling på mange forskellige områder - både fysisk, psykisk, kognitivt og socialt. Lege forstås og huskes bedre, når de er afprøvet på egen krop, så vi skal være aktive meget af tiden. Alle lege fra workshoppen samles i et elektronisk legekatalog, så deltagerne kan gå direkte hjem og bruge legene i egen praksis.
 • B. Naturfaglige fænomener v/Annette Vestergaard Nielsen, pædagogisk konsulent, CFU Professionshøjskolen KP
  På workshoppen præsenteres aktiviteter, der får børn til at undre sig over naturlige fænomener og sammen udforske muligheder med luft og vand. Derudover arbejder vi med enkelte tekniske principper, der kan føre til, at eleverne laver deres eget legetøj. Vi sætter ord og begreber på det, vi gør, og du får tips og tricks til at sætte sproget i centrum for læringen. Efter workshoppen kan deltagerne gå direkte hjem og gennemføre aktiviteterne med forhåndenværende redskaber.
 • C. Co-teaching og arbejdsportfolien i det faglige, kreative og sociale læringsfællesskab v/Tine Longfors, pædagogisk konsulent og projektleder ved CFU Absalon
  I denne workshop får du praktiske redskaber til at skabe bedre deltagelsesmuligheder for elevgruppen i det faglige, kreative og sociale fællesskab. Med udgangspunkt i de 6 co-teachingsmodeller diskuterer vi, hvordan undervisningen kan varieres i de timer, hvor I er flere voksne, og hvordan I bedst kan udnytte de ressourcer, I er omkring klassen. Ligeledes ser vi på, hvordan arbejdsportfolien som arbejdsredskab kan bidrage med at understøtte den læring, I arbejder med, når I praktiserer co-teaching. 
 • D. Matematisk opmærksomhed v/Margit Holm, pædagogisk konsulent, CFU Professionshøjskolen Absalon
  På workshoppen skal vi arbejde med praktiske eksempler på, hvordan kompetenceområdet Matematisk opmærksomhed kan foldes ud i undervisningen. Når eleverne møder matematikundervisning, er det vigtigt, at alle kan være med. Derfor lægger vi ud med forståelse af antal som grundlæggende, i nuet og for fremtidig læring i matematik. Vi skal drøfte muligheder for at rumme eleverne i et fagområde, der ofte har fået ord for mest at byde på rigtige eller forkerte løsninger.

12.00-13.00 Frokost

13.00-14.30 Workshoprunde 2 

14.30-14.50 Pause

14.50-15.50 Halehøj! Her kommer en fortælling v/Anette Jahn, historiefortæller

Et pædagogisk inspirationsoplæg om at bruge mundtlig historiefortælling i børnehaveklassen.

I fortællestunden skal du bruge din fantasi og kreativitet for at invitere børnene med ind i din fortællings univers. Derfor mødes du med børnene i øjenhøjde, og det styrker de sociale relationer og fællesskabsfølelsen. Oveni arbejder I med sprog og mundtlighed på en morsom måde. En kreativ og praktisk afslutning på dagen.

Anette Wilhjelm Jahn er uddannet antropolog, turnerer som historiefortæller og workshopleder i hele landet for Måle Fortælleteater og er forfatter til bogen ”Eventyrværksted. Lær at fortælle kreativt for børn”, som udkom i 2018. www.fortælleteater.dk

15.50 Tak for i dag

Tilmelding

Tilmeld dig her - og husk at vælge to workshops.

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusafdeling på kursus@pha.dk og tlf. 7248 1930 (kursusnr. R20-120).

.

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
27. oktober 2020 9:00 - 16:00
Mette Bech Pædagogisk konsulent