Del
Dansk lige nu 1.-4. klasse - konference

21. september 2021

Dansk lige nu 1.-4. klasse - konference

Konferencen byder på faglige oplæg og spændende temagrupper til dansklærere og pædagoger.

Program

08.30-09.00 Ankomst og morgenmad

09.00-09.15 Morgensang og velkomst

09.15-10.15 Eleverne skal sanse litteraturen v/Kenneth Jakobsen Bøye, læremiddelforfatter og redaktør

Elever skal bruge deres sanser, når de oplever og arbejder med litteratur. Litteraturundervisningen har ikke et facit som i matematik. Litteraturundervisningens fornemmeste opgave er at give eleverne litteraturglæde. Men også mod og viden til at forholde sig fagligt til litteraturen og møde det kendte og fremmede. Det kræver, at de forholder sig personligt og fagligt kvalificeret til teksterne, som de læser. Derfor skal der andre redskaber til end handlingsbroer. Eleverne skal sanse litteraturen.

10.15-10.40 Pause

10.40-12.00 Kan robotter skrive tekster? Kan man være ven med en robot? Og kan man fantasere om og med robotter i dansk? v/Lone Nielsen, lektor, UCL og Anja Godtliebsen, pædagogisk konsulent, CFU UCN

I øjeblikket er fagligheden teknologiforståelse ved at tage form i folkeskolen. I et forsøgsprojekt på 46 folkeskoler integreres teknologiforståelse i eksisterende fag som fx dansk. Bliv klogere på, hvordan dansk og teknologiforståelse kan smelte sammen. Hvad er det nye – og hvorfor skal vi overhovedet beskæftige os med teknologiforståelse i danskfaget?

Med udgangspunkt i konkrete undervisningsforløb vil vi vise eksempler på, hvordan man i indskolingens danskfag kan arbejde med kompetenceområderne Digital myndiggørelse og Digital design og designprocesser samt med begreberne teknologifantasi og teknologianalyse. Velkommen ombord på rumrejsen!

12.00-13.00 Frokost

13.00-14.30 Temagruppe - vælg ved tilmelding:

 1. Den gode læse- og skriveundervisning v/Lena Bülow-Olsen, pædagogisk konsulent
  Den gode læse-/skriveundervisning favner de yngste elevers meget forskellige forudsætninger, og den gode undervisning i læsning og skrivning handler i indskolingen både om at få automatiseret afkodningen, om at udvikle sprogforståelsen og om at lade eleverne bruge sproget. Eleverne udtrykker sig og kommunikerer mundtligt, skriftligt og visuelt.
  Teori og praksis bliver koblet, så viden, erfaringer og idéer kan omsættes til en effektiv og motiverende danskundervisning, hvor eleverne oplever og arbejder med mange og forskelligartede gode tekster.
  I temagruppen vil der være fokus på en differentieret danskundervisning med vægt på såvel det faglige klassefællesskab som på den individuelle læse-/skriveudvikling – en læse-/skriveundervisning, der bygger på et højt danskfagligt niveau, anerkendelse og engagement.
 2. Får eleverne ordet? v/Pernille Hargbøl Madsen, lektor, Professionshøjskolen Absalon
  Gennem hele skoleforløbet udvikles elevernes talesprog – og i endnu højere grad, hvis vi underviser i mundtlighed. Når vi underviser i mundtlighed, styrker vi børns fonologiske og sproglige opmærksomhed, deres talesprog, ordforråd, fortællekompetencer og evne til at forstå det, der bliver sagt og alt det, der ikke bliver sagt.
  Mundtlige kompetencer giver således et solidt grundlag for læring, forståelse og samarbejde.
  I denne workshop er der fokus på danskfagets mundtlige dimension og på, hvordan mundtlighed kan prioriteres i den daglige undervisning.
  Vi afprøver og undersøger idéer til mundtlighedsundervisning gennem konkrete aktiviteter og eksempler fra læremidlet Ordet er dit.
 3. Staveundervisning – drop diktater og undervis efter elevernes staveudviklingstrin v/Marianne Gjelstrup, pædagogisk konsulent
  I indskolingen går læsning og skrivning hånd i hånd. Lydarbejde er én af vejene til at lære at læse, skrive og stave. I denne temagruppe er der fokus på staveundervisningsdelen.
  At lære at stave kan beskrives som en trinvis udvikling frem imod at kunne anvende forskellige stavestrategier fleksibelt over for forskellige staveopgaver.
  Staveudviklingen kan inddeles i trin, og rækkefølgen af de enkelte trin er den samme for alle. Men der er stor forskel på, hvor hurtigt udviklingen foregår, og hvor langt den enkelte elev når.
  Afgørende for elevernes fortsatte staveudvikling er, at eleverne arbejder i forhold til, hvor de er i staveudviklingsprocessen – og ikke i forhold til, hvilket klassetrin de går i. Der er elever i både 1. og 2. klasse, der er forbi at lydstave, de skal lære regler.

14.30-14.50 Pause

14.50-15.40 Læring gennem leg v/Marie Stegger Schmidt, forfatter

Humor og leg er fantastiske værktøjer. Humor kan være kilden til et godt grin og en god snak. At det er sjovt, gør ting lidt lettere. Barnet har naturligt legen med sig fra starten og mestrer den til perfektion. Derfor giver det så god mening at møde barnet i legen frem for at mødes på et helt ukendt udgangspunkt og genopfinde måder at være sammen på.

Marie Stegger Schmidt slår et slag for at få leg og nysgerrighed ind i læring – på børnenes præmisser. Fordi det kan noget helt specielt. Det udfordrer facittænkning og den lidt gængse opfattelse af, at man skal passe i en kasse. Og pludseligt kan leg med ord også blive en forståelse af relationer og omverdenen samt refleksion over, hvem man selv er.

Marie har skabt børnebogen Drillepind sammen med sin kæreste Tobias Dybvad og fortæller om hele rejsen med at skabe den.

15.40-15.45 Afrunding

Tilmelding

Tilmeld dig her senest 18. august 2021 og derefter så længe, der er ledige pladser. Ved tilmelding bedes du vælge temagruppe.

Tid: 21. september 2021 kl. 9.00-15.45
Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Pris: 1.550 kr.

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusafdeling på kursus@pha.dk og tlf. 7248 1930 (kursusnr. R21-126).

Vi tager forbehold for ændringer.

.

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
21. september 2021 9:00 - 15:45
Mette BechPædagogisk konsulent