Del

22. september 2020

Dansk lige nu 1.-4. klasse - konference

Få ny inspiration til din hverdag med spændende oplæg ved Rasmus Bregnhøi og Kirsten Linnea Kruse og praksisnære workshops.

Program

08.30-09.00 Ankomst og morgenmad

09.00-09.10 Morgensang og velkomst

09.10-10.10 Billedbøger som inspiration for elevers arbejde med digitale collager, lyd og stemme v/Kirsten Linnea Kruse, Førsteamanuensis ved lærerutdanningen, Universitetet i Sørøst-Norge

Hvad er kvalitet i elevers multimodale tekster, og hvordan kan læreren vejlede og stilladsere elevers arbejde med billedskabning, fortælling og lydkulisser? Dette er spørgsmål, som jeg vil komme ind på i dette oplæg, som skal give et glimt ind i et projekt, hvor elever på 3. trin i Norge skaber multimodale billedbøger på iPad. Jeg vil give eksempler på, hvordan lærere og elever gradvist kan bygge multimodal tekstkompetence over tid gennem digitale læseprocesser og litterære samtaler - og videre gennem praktisk skabende arbejde. Videre vil jeg lægge særlig vægt på, hvordan værktøjet Procreate kan invitere til en processuel og dynamisk leg med forskellige visuelle udtryksformer i digitale collager.

Det omtalte projekt har blandt andet vist, hvordan et grundigt arbejde med billeder og med lyd og stemme i højtlæsning ofte tilføjer nuancer i form af en ekspressiv, poetisk og stemningsskabende dimension, som eleverne ikke havde været i stand til at få frem med skrivning alene.

10.10-10.30 Pause

10.30-12.00 Workshop

12.00-13.00 Frokost

13.00-14.30 Workshop

14.30-14.45 Pause

14.45-15.25 Kommunikation med børn v/Rasmus Bregnhøi

Børn vil have gode historier.

På mange måder er det fjollet at tale om hvor børnelitteraturen er på vej hen, for den skal ikke nogen steder hen.

Rasmus Bregnhøi vil fortælle om sin måde at arbejde med børnelitteratur på både som forfatter og som tegner.

15.25-15.30 Afrunding

Workshops

Vælg 2 ved tilmelding: 

 1. Individuelle hensyn og fælles tiltag – en optimal vej ind i læsning v/Pernille Frost, lærebogsforfatter og konsulent i dansk og læsning
  I workshoppen demonstreres et program for lærerens stilladsering af elevernes individuelle læseudvikling. Du bliver præsenteret for de 7 hensyn som læseundervisningen skal rumme, og disse udgør samtidig din værktøjskasse til at differentiere individuelt med. Der vil være forskel på den tid og de støttegreb den enkelte elev har brug for, men alle eleverne skal igennem samme udvikling og mestring: Det funktionelle bogstavkendskab (0. og 1. klasse), automatisering af afkodning (1. og 2. klasse) og forståelse med aktive strategier – herunder evnen til at lære nye ord under læsning (2., 3. og 4. klasse). Programmet er helt praksisnært og gør det overkommeligt og muligt at organisere din læseundervisning optimalt. Under workshoppen bliver der også mulighed for at få gode råd til elever der allerede er kommet skævt fra start.
 2. Får eleverne ordet? v/Pernille Hargbøl Madsen, lektor, Absalon
  Gennem hele skoleforløbet udvikles elevernes talesprog – og i endnu højere grad, hvis vi underviser i mundtlighed. Når vi underviser i mundtlighed styrker vi børns fonologiske og sproglige opmærksomhed, deres talesprog, ordforråd, fortællekompetencer og evne til at forstå det, der bliver sagt og alt det, der ikke bliver sagt. Mundtlige kompetencer giver således et solidt grundlag for læring, forståelse og samarbejde. I denne workshop er der fokus på danskfagets mundtlige dimension, og på hvordan mundtlighed kan prioriteres i den daglige undervisning. Vi afprøver og undersøger ideer til mundtlighedsundervisning gennem konkrete aktiviteter og eksempler fra læremidlet Ordet er dit.
 3. Multimodalitet i litteraturundervisningen v/Trine May, forfatter
  Det er ikke noget nyt, at der er billeder i børnelitteratur. Det nye er, at litteraturen er blevet multimodal, og at adskillige modaliteter er aktive medfortællere af den historie, et værk vil kommunikere. Der leges med skrifttyper, farver, materialitet osv. – og det lægger op til, at eleverne leger med. På workshoppen introduceres du til begrebet multimodalitet, du præsenteres for den nyeste multimodale børnelitteratur for de 6-10-årige – og ikke mindst får du inspiration og konkrete ideer til, hvordan multimodale værker kan indgå i danskundervisningen i 1.-4.klasse, så eleverne ikke blot får gode oplevelser, men også udvikler deres litterære og multimodale tekstkompetence.
 4. Hvad er en skrivesituation? v/Karina Kiær, Ph.d.-studerende, cand.pæd. og læremiddelforfatter
  Når elever skal udvikle sig som skrivere, er det motiverende for dem at får øje på de mange forskellige situationer, hvor skrivning bruges og finder sted. I alle jobs og i mange hverdagssituationer gør vi brug af skrivning, så hensigten om at gøre eleverne til kompetente skrivere er, at alle elever får mulighed for at kunne deltage som demokratiske borgere i et samfund med en stærk skriftkultur. Med udgangspunkt i SkriveSituationer 1 introduceres til den norske skriveforsknings begreber; skriveformål, skriveordrer, skriverammer og skrivemakker gennem eksempler fra læremidlet. I får hands on med udvalgte dele fra læremidlet. Vi undersøger de steder, der skal skrives til og vi ser eksempler på forskellige skriveordrer, I arbejder med skriverammer og udvikling af idéer i før-skrivefasen. I påbegynder forskellige skriveopgaver og øver jer i at give feedback. Vi vil sammen udforske, hvilke skrivesituationer der kan være relevante for eleverne.

   Tilmelding

   Tilmeld dig her senest d. 18. august 2020 og derefter, så længe der er ledige pladser.

   Pris: 1.550 kr. ex moms.

   Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusafdeling på kursus@pha.dk og tlf. 7248 1930 (kursusnr. R20-149).

   .

   Campus Roskilde

   Trekroner Forskerpark 4
   4000 Roskilde
   22. september 2020 9:00 - 15:30
   Mette Bech Pædagogisk konsulent