Del
Dansk lige nu 5.-10. klasse - konference

7. oktober 2021

Dansk lige nu 5.-10. klasse - konference

Faglig inspiration til dansklærere i skolens ældste klasser med oplæg og workshops.

Program

08.30-09.00: Morgenmad

09.00-09.10: Velkommen

09.10-10.10: Litteraturundervisning er ikke et matematikstykke v/ Kenneth Jakobsen Bøye, læremiddelforfatter og forlagsredaktør

Selvom eleverne går på mellemtrinnet og i udskolingen, er formålet med dansk ikke prøven, stringente analysemodeller og eksemplariske tolkninger og søgen efter det helt rigtige svar.

Vis mod og hjerte og få formålet med dansk tilbage i klasserummet: Styrk elevernes udtryks- og læseglæde. Få eleverne på litteraturkrogen ved at bruge en æstetisk tilgang i litteraturundervisningen og inddrage dem og gribe dem. Få dem til at gøre og mærke litteraturen – og dermed også til at opleve indsigt i og forståelse for litteraturen. Så bliver dine elever både kloge litteraturlæsere, dannede og klarer sig godt til prøven.

10.10-10.25: CFU-spot - nyt i basen

10.25-10.45: Pause

10.45-12.00: Workshops

a) Fanfiction v/Dorte Haraldsted Mortensen

Hvad er fanfiction, og hvad kan vi lære af fanfællesskabernes kreative læse- og skrivekultur, hvor unge fans skriver og deler historier om deres litterære helte og sprællevende idoler? SKAM, Harry Potter og Hunger Games er blandt populære universer, hvor skribenten selv kan spille hovedrollen, lave om på slutningen eller skrive ’missing scenes’, mens idolfanfiction giver luft til fantasier om fiktive møder med celebrities.

Få idéer til at simulere tekstsituationer, hvor klassen er et fanfællesskab, hvor alle kan bidrage med viden om favorituniverser og -personer og samtidig lege med identitet, genrer og sprog.

b) Når teaterfaget møder danskundervisningen v/Lisbet Hastrup Clausen

I denne workshop vil vi stille skarpt på litteraturens æstetiske særegenhed og potentialer, på teaterfagets særlige evne til at skabe billeder med kroppen, og på hvordan man som dansklærer gennem drama og teaterfag kan åbne eleverne for litteraturen og styrke deres sprog- og tekstforståelse.

Vi vil med udgangspunkt i konkrete værker eksemplificere, eksperimentere og reflektere over, hvordan man kan anvende drama, teaterfag og andre æstetiske tilgange i litteraturundervisningen. Workshoppen vil give dig en række konkrete idéer og øvelser til brug i den daglige litteraturundervisning.

c) Podcast og webdoks - inviter nye genrer ind i dit klasseværelse v/Susanne Hansson og Mette Bechmann Westergaard

Podcast og webdoks er to genrer i eksplosiv udvikling, som sprudler af fortællelyst netop nu. Men hvilke konkrete fortællinger er de bedste til vores elever i 5.-10. klasse, og hvordan kan vi arbejde undersøgende med dem i danskfaget?

På denne workshop vil du blive præsenteret for gode tekstpakker i begge genrer, og du vil blive klædt på med både velkendte og genrespecifikke danskfaglige greb til arbejdet med to af fagets nye genrer.

12.00-12.45: Frokost

12.45-13.15: Højskolesangbogen v/ Stefan Teilmann Laub Nielsen, lektor og Mirjam Hoel Nielsen, CFU-konsulent, begge på Professionshøjskolen Absalon

Vi laver et par musikalske nedslag i den nyeste udgave af Højskolesangbogen og får idéer til, hvordan sangene kan bruges i danskfaget.

13.15-14.15: Skrivedidaktik - i undervisningen og til prøven v/Mads Remmer, læringskonsulent i dansk, Børne- og Undervisningsministeriet

Nyere skrivedidaktisk forskning peger på, at det er befordrende for elevernes skriftsproglige udvikling, når didaktiske stilladser og tekstsituationer i undervisningen i skriftlig fremstilling har rod i en formålsorienteret og funktionel tilgang, hvor skriveopgaver fokuserer på autentiske skrivesituationer og på tekster, der for alvor bruges til noget.

Oplægget har fokus på, hvordan læseplanen og undervisningsvejledningen for faget dansk kan foldes ud i arbejdet med skrivning i danskundervisningen, og på hvordan man kan skabe sammenhæng mellem det daglige arbejde med tekstfremstilling og den afsluttende prøve i skriftlig fremstilling.

14.15-14.30: Kaffe og kage

14.30-15.30: Essayspor - på skriverejse med kollektiv transport v/Aslak Gottlieb, projektmager, idéudvikler og tværgående formidler

I foråret udkom antologien Essayspor på Gyldendal. Bogen samler 11 nyskrevne essays om fem universelle temaer, som egner sig godt til arbejdet med fordybelsesområder.

Aslak Gottlieb har tilrettelagt materialet og udviklet en analysemodel særligt til arbejdet med essays på de ældste klassetrin. I dette interaktive oplæg inspirerer han os til at åbne genren analytisk, på en måde så klassen også selv bliver inspireret til at bruge genren til at skrive i.

Tilmelding

Tilmeld dig her senest den 3. september 2021, og derefter så længe der er ledige pladser.

Tid: 7. oktober 2021 kl. 9.00-15.30
Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Pris: 1.550 kr.

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusafdeling på kursus@pha.dk og tlf. 7248 1930 (kursusnr. R21-160).

.

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
7. oktober 2021 9:00 - 15:30
Mette Bechmann Westergaard Pædagogisk konsulent
Mirjam Hoel Nielsen Pædagogisk konsulent
Susanne Hansson Pædagogisk konsulent