Del

7. oktober 2020

Dansk lige nu 5.-10. klasse - konference

Spændende faglig konference for dig, som underviser i dansk i skolens ældste klasser.

Program

08.30-09.00:   Morgenmad

09.00-09.10:   Velkomst og morgensang

09.10-10.10:   Stewart Stardust på årsplanen! v/ Trine May, læremiddelforfatter

Oplægget giver idéer til, hvordan du kan engagere dine elever i sproglig analyse og mundtlighed med afsæt i et af tidens største sproglige talenter, Anders Matthesen. Her indgår klassisk humorteori, teori fra retorikken og begreber fra standuppens helt egen fagterminologi. Matthesens karriere er nemlig så rig på vid, bid og sproglige nyskabelser, at man hurtigt løber tør for analyseredskaber i den traditionelle værktøjskasse. Målet er, at eleverne kan spotte de retoriske strategier, han benytter – for så at kunne overføre deres viden til andre sammenhænge. Og så gør det jo ikke noget, at de morer sig undervejs.

10.10-10.25:   Sæt spot på dokumentargenren med tv-udsendelser fra CFU v/ Susanne Hansson, CFU-konsulent

10.25-10.45:   Pause og besøg ved forlagene

10.45-12.00:   Workshops (vælg ved tilmelding)

12.00-12.45:   Frokost

12.45-13.30:   Børns læsekulturer mellem medier og mennesker v/ Nina Christensen, professor i børnelitteratur

Når læsning diskuteres i offentligheden, kan man få indtryk af, at målet for formidlere er, at flere børn kommer til at sidde i en krog med en bog. I det lys er den gode formidler ham eller hende, der vækker dén form læselyst hos så mange børn som muligt. Historien viser os imidlertid, at nok har børn søgt den form for læseoplevelser, men de søger også læsestof i mange andre medier og bruger litteratur på mange måder i forbindelse med leg, læring, underholdning og æstetisk erfaring. De læser tekster, vi ikke ville forvente, de læste, og de skriver selv tekster, de gerne ville læse, fx i form af fanfiction. Oplægget vil på baggrund af viden om børns læse- og medievaner i aktuelt og historisk perspektiv lægge op til diskussion af, hvordan undervisere kan inddrage viden om børns læsekulturer i bred forstand i undervisningen.

13:30-14:00:   Spørgsmål til professoren v/ Nina Christensen og CFU-konsulenterne

14.00-14.15:   Kaffe og kage

14.15-14.30:   Sæt gang i læsningen med titler fra CFU v/ Mette Bechmann Westergaard, CFU-konsulent

14.30-15.30:   For enden af Kristina Aamands pegefinger v/ Kristina Aamand, forfatter

Kristina Aamand er forfatter til en lang række skønlitterære bøger, både til de mellemstore børn og unge mennesker: For enden af din pegefinger, Haram, Mørkerum, Så god som ny, Omar, Bruno og Mussa bare for at nævne nogle. I dette oplæg vil hun fortælle om sin egen baggrund for at skrive om de temaer, der trænger sig på i forfatterskabet. Hun vil også komme ind på, hvordan børnene og de unge mennesker modtager hendes bøger.

Workshops

A) Medier på mellemtrinnet v/læremiddelforfatter Trine May

Hvad stiller vi op med børns brug af sociale medier? Vi ved, at stort set alle mellemtrinselever er på sociale medier, selv om aldersgrænsen på de fleste er 13 år? Eksperterne råber, at vi må gøre noget, men er det dansklærerens ansvar? Hvad kan vi gøre? Og hvordan? Oplægget giver vinkler på, hvordan de medier, mellemtrinnets elever labber i sig med stort velbehag kan indgå i danskundervisningen. Vi ser på nogle af de mest populære sociale medier som TikTok, Snapchat, Instagram og YouTube og kommer omkring influencer/kidfluencerfænomenet, digitale fodspor, dataetik m.v. Målet er, at eleverne bliver bevidste om dataetik og forholder sig mere reflekteret til eget medieforbrug.

B) Lyrikspor – digte og fordybelsesområder til udskolingen v/læremiddelforfatter Mette Bechmann Westergaard

I denne temagruppe skal det handle om genren, hvor sprog smedes: Digte! Du vil blive præsenteret for en antologi af de bedste samtidsdigte til de store elever i udskolingen og få inspiration til at sammensætte teksterne i interessante fordybelsesområder. Du vil også møde en lyrikdidaktisk ramme, som kan give dig konkrete idéer til, hvordan arbejdet med digtene kan foregå.

C) Nyt fra BUVM v/læringskonsulent Pernille Tjellesen

På denne workshop får du det allernyeste fra Børne- og Undervisningsministeriet. Du vil få indblik i den nye prøvevejledning, prøverne samt nyt om danskfaget generelt til brug for dig som er dansklærer på mellemtrin og i udskolingen.

Hent folderen her (pdf).

Tilmelding

Tilmeld dig konferencen her.

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusafdeling på kursus@pha.dk og tlf. 7248 1930 (kursusnr. R20-125).

Vi tager forbehold for ændringer.

.

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
7. oktober 2020 8:30 - 15:30