Del

27. september 2018

Dansk lige nu - 5. til 10. klasse

Tag med til årets konference for dansklærere i skolens ældste klasser, hvor du blandt andet kan høre Jesper Wung-Sung fortælle om sine bøger.

Program

08.30-09.00   Morgenmad

09.00-09.15   Velkomst og morgensang

09.15-09.30   E-bøger fra CFU - hvilke og hvordan? v/danskkonsulent på CFU, Mette Bechmann Westergaard

09.30-10.30   Nyt om danskfaget fra ministeriet v/fagkonsulent i Undervisningsministeriet, Pernille Tjellesen

I oplægget vil du høre om:

  • De nye prøvekrav og baggrunden for dem
  • Eksempler på, hvordan dansklærere kan samarbejde på langs (5.-10. klasse) med udgangspunkt i fagets slutmål
  • Den ny læseplan og undervisningsvejledning
  • Faglige løft af udfordrede elever i dansk med udgangspunkt i ministeriets videnspapirer

10.30–10.45   Pause - besøg forlagenes udstillinger

10.45-12.00   Workshop - 1. runde

12.00-12.45   Frokost - besøg forlagenes udstillinger

12.45–14.00   Workshop - 2. runde

14.00-14.15   Pause

14.15-15.15   Jesper Wung-Sung - bøger og skriveproces v/forfatter Jesper Wung-Sung

I 2018 fik Jesper Wung-Sung “De Gyldne Laurbær” for sin voksenroman En anden gren. Han er imidlertid først og fremmest kendt for sit enorme ungdomslitterære forfatterskab. Vi kender ham eksempelvis fra erindringsbogen Lynkineser og romanerne Skolen og Zam. Også andre genrer udforsker han i billedfortællingen Diego og Dolly og det helt aktuelle moderne eventyr Alfred og gabestokken.

Denne eftermiddag vil Jesper fortælle om sine nyeste bøger og om processen med at skrive dem.

15.15-15.30   Afrunding

Workshops

Vælg to ved tilmelding:

1. Lego i litteraturundervisningen v/Mette Bechmann Westergaard og Susanne Hansson, danskkonsulenter ved CFU Absalon

På workshoppen vil du blive præsenteret for, hvordan Lego kan skabe variation og nytænke måden, vi arbejder med fiktionstekster på med de store elever. Med udgangspunkt i en konkret tekst vil du selv få mulighed for at afprøve, hvordan Lego kan åbne fortolkningsfællesskabet for flere elever. På workshoppen vil vi også give et bud på, hvordan multimodale noter kan fastholde fortolkningspointerne på en tekstnær måde. 

På CFU kan du booke både litteratur og Lego Build-To-Express, som vil give dig mulighed for at bringe workshoppens idéer i spil i din undervisning.

2. Multimodale sagtekster v/Charlotte Rytter, læremiddelforfatter og foredragsholder

De multimodale sagtekster skal i højere grad være repræsenteret på tekstopgivelserne til den mundtlige prøve i dansk. Det kan ofte være svært at få disse tekster integreret i undervisningen. Men netop disse typer af tekster rummer et stort læsepotentiale for eleverne og kan desuden styrke både deres læselyst, kritiske bevidsthed og sproglige forståelse.

Denne workshop giver inspiration til, hvordan du kan inddrage skrevne og multimodale sagtekster i forløb, hvor dansk sættes ind i en række virkelighedsnære situationer og problemstillinger.

3. Digital dannelse i dansk v/Stine Algot Nielsen, lærer og læremiddelforfatter

Digital dannelse i dansk handler om at kunne begå sig socialt, etisk og kritisk i den digitale virkelighedskommunikation samt vide, hvilken betydning kommunikationen har for eget liv og fællesskab med andre. Skolens ældste elever skal derfor i danskfaget udfordres til at forstå og blive bevidste om deres rolle i den digitale kommunikation som kritisk undersøger, analyserende modtager, målrettet og kreativ producent samt ansvarlig deltager.

Workshoppen giver konkrete bud på og idéer til danskundervisningens nedslag i såvel faglige discipliner som it-baserede undervisningsmidler, der kan understøtte elevernes læring.

Tilmelding

Tilmeld dig danskkonferencen her - husk at vælge to workshops.

Spørgsmål om tilmelding? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 7248 1930 (kursusnr. R18-139).

.

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
27. september 2018 9:00 - 15:30
Susanne HanssonPædagogisk konsulent
Cxense Display