Del
Fokus på flersprogede elever - konference

29. september 2021

Fokus på flersprogede elever - konference

OBS: Ny dato! Konferencen byder på spændende, faglige og underholdende oplæg om blandt andet fagsprog, nyt fra ministeriet, sprogstræk, translanguaging og standup-foredraget 'Danskhed med to øjne'.

Program

8.30 - 9.00 Ankomst og morgenmad

9.00 - 9.10 Morgensang og velkomst

9.10 - 10.10 Broen til fagsproget, sprogudviklende undervisning i praksis v/ Helene Thise, lektor, Københavns Professionshøjskole

Oplægget tager udgangspunkt i bogen Broen til fagsproget (2019) og giver med afsæt i Bromodellen eksempler på, hvordan fagundervisningen kan tilrettelægges i fire faser, fra elevernes (forskellige) hverdagssprog mod fagsproget. Lærerens og elevernes roller skifter gennem de fire faser, og vi ser på konkrete aktiviteter, værktøjer og skabeloner, der knytter sig til disse roller og faser, og særligt hvordan flersproglige resurser kan inddrages strategisk og effektivt.

10.10 - 10.30 Pause

10.30 – 11.15 Nyt fra ministeriet v/ Jette Kjærgaard, pædagogisk konsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, BUVM

I oplægget orienteres om ministeriets nye tiltag og opdateringer på tidligere tiltag inden for dansk som andetsprogsområdet. Det er fx sprogprøver, læseplaner og undervisningsvejledninger og EMU-respons, ligesom der vil blive gennemgået en række spørgsmål/svar, som ofte stilles til ministeriet, aktuelt fx om standpunktskarakterer, afgangsprøver, modtageundervisning mv.

11.15 - 11.25 Pause

11.25 - 12.00 Sprogstræk med SFL v/Mette Bech, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

Systemisk funktionel lingvistik er en sprogteori, der tilbyder nogle yderst funktionelle værktøjer i en pædagogisk kontekst, når vi vil arbejde med at strække elevernes sprog.

Ved at bruge farver kan vi synliggøre for eleverne, hvordan sætninger konstrueres, og hvilke valgmuligheder de har i forskellige sprogbrugssituationer. I dette korte oplæg vil der blive givet nogle bud på hvordan.

12.00 - 13.00 Frokost

13.00 – 13.45 Translanguaging v/ Mette Pedersen, DSA-vejleder, Dagmarskolen

Mange lærere er rigtig dygtige til at inddrage de flersprogede elevers modersmål i arbejdet med forforståelse for at sikre elevernes forståelse i dybden. Alligevel bliver eleverne ofte udfordret, når det kommer til det skriftlige tekstarbejde, hvor de mangler ordforråd på dansk til at skrive abstrakt og nuanceret, eller når de i matematikundervisningen eks. skal løse problemregningsopgaver.

Under oplægget vises der konkrete eksempler på, hvordan man som lærer kan inddrage elevernes modersmål, således at eleverne trækker på deres samlede sproglige kompetencer i produktionen af egne tekster, samt hvordan der kan arbejdes med materialet ”Fart på dansk - To ord fra timen”.

13.45 - 14.30 Danskhed med to øjne v/ Ghaith Kashkul, standupper og foredragsholder

Danskhed, flygtninge, integration, danske værdier og kulturforskelle er temaer, der er meget debatterede og omdiskuterede i det danske samfund, og som ofte fylder avisforsider, nyhedsskærme og debatter. Det er noget, som har fyldt, fylder meget, og som i fremtiden stadig vil fylde en del. Derfor er det vigtigt, at vi alle forholder os til det på den ene eller anden måde, fordi det er tematikker, som deler vandene, men som også tydeliggør politiske, kulturelle og sociale skel i vores samfund.

Danskhed med to øjne er et show, som skal være med til at belyse, nuancere og formidle alle disse tematikker på en sjov, lærerig og humoristisk måde. Med både stand-up og foredrag bliver der inviteret ind til et univers, som både er sjovt og lærerigt.

14.30- 14.45 Pause

14.45 - 15.30 Danskhed med to øjne v/ Ghaith Kashkul, standupper og foredragsholder

- fortsat.

15.30 Tak for i dag

Tilmelding

Tilmeld dig konferencen her. 

Tid: 29. september 2021 kl. 9.00-15.30
Sted: Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Pris: 1.550 kr. inkl. moms

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusafdeling på kursus@pha.dk og tlf. 7248 1930 (kursusnr. R21-114).

Vi tager forbehold for ændringer.

.

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
29. september 2021 9:00 - 15:30
Mette BechPædagogisk konsulent