Del

5. februar 2018

Temadag - Hvordan sikres en retvisende visitering af borgere på kontanthjælp eller uddannelseshjælp?

En ud af tre kontanthjælpsmodtagere er jobparate, men der er stor forskel på andelen af jobparate i kommunerne. En analyse fra Kraka viser, at landets kommuner vurderer kontanthjælpsmodtagerne vidt forskelligt.

Professionshøjskolen Absalon inviter til fyraftensmøder hvor der stilles skarpt på det juridiske grundlag for vurderingen.

Programpunkter om formiddagen

  • Hvordan skal kontanthjælpsmodtagere vurderes henholdsvis som jobparate og aktivitetsparate?
  • Hvordan skal uddannelseshjælpsmodtagere vurderes henholdsvis som uddannelsesparate og aktivitetsparate?
  • Hvilke konkrete og individuelle forhold hos borgeren skal tillægges vægt for vurderingen? 

Programpunkter til eftermiddagen

  • Hvilken hjælp giver retskilderne – lovgivningen, forarbejderne og Ankestyrelsens principafgørelser?
  • Hvilken betydning har en korrekt visitering for den fremadrettede indsats – herunder borgerinddragelsen

Tid og sted

Roskilde d. 5/2-2018 kl. 9.00 – 15.00

Pris

950, - kr. pr deltager ex. moms 

 

 

.

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
5. februar 2018 9:00 - 15:00
Maria Kathrine Kolind Sprogøe EVU-konsulent
Cxense Display