Del

31. oktober 2017 - 21. november 2017

Fyraftensmøde

Hvordan sikres en retvisende visitering af borgere på kontanthjælp eller uddannelseshjælp?

Analyse fra Kraka viser at landets kommuner vurderer kontanthjælpsmodtagerne vidt forskelligt

En ud af tre kontanthjælpsmodtagere er jobparate, men der er stor forskel på andelen af jobparate i kommunerne, viser en analyse fra Kraka.

Professionshøjskolen Absalon inviter til fyraftensmøder hvor der stilles skarpt på det juridiske grundlag for vurderingen.

Der tilbydes to separate eftermiddage, det vil være muligt at tage en eller begge eftermiddage.

TEMA Vurdering

  • Hvordan skal kontanthjælpsmodtagere vurderes henholdsvis som jobparate og aktivitetsparate?
  • Hvordan skal uddannelseshjælpsmodtagere vurderes henholdsvis som uddannelsesparate og aktivitetsparate?
  •  Hvilke konkrete og individuelle forhold hos borgeren skal tillægges vægt for vurderingen?

TEMA Retskilder

  • Hvilken hjælp giver retskilderne – lovgivningen og Ankestyrelsens principafgørelser?
  • Hvilken betydning har en korrekt visitering for den fremadrettede indsats – herunder borgerinddragelsen?

Tid og sted

TEMA Vurdering:
Roskilde d. 31/10 kl. 12.30 – 15.30
Slagelse d. 2/11 kl. 12.30 – 15.30

TEMA Retskilder:
Roskilde d. 20/11 kl. 12.30 – 15.30
Slagelse d. 21/11 kl 12.30 – 15.30

Pris

Pris pr. eftermiddagsmøde kr. 400 pr deltager ex. moms (kr. 500 inkl. moms)

 

 

31. oktober 2017 - 21. november 2017
Maria Kathrine Kolind Sprogøe EVU-konsulent
Cxense Display