Del

7. november 2017

Konference - Nye borgeres veje til beskæftigelse

Bliv klogere på, hvordan nyankomne og familiesammenførtes forskellige veje til beskæftigelse kan se ud, når vi sætter fokus på konkrete erfaringer fra kommunal praksis, fra virksomheder og fra civilsamfundets organisationer

 

Med denne konference vil du få

  • Viden om nogle af de gode erfaringer med flygtninges veje til beskæftigelse, som allerede findes i praksis
  • Lejlighed til at deltage i fælles refleksioner og videndeling med andre praktikere
  • Inspiration til hvordan samarbejdet med virksomheder og civilsamfundets organisationer kan tilrettelægges

Program

Programmet består af oplæg fra både hverdagens og forskningens eksperter i en kombination af foredrag, inspirationsoplæg og videndeling i mindre workshops.

9.00Indregistrering og morgenmad
9.30
Velkomst
9.45
Politikkens veje
Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune, indleder konferencen med at indvie os i kommunens visioner og konkrete arbejde med at modtage og bringe nye borgere i beskæftigelse.
10.20
Kommunale veje
Per Bech Grønning, jobcenterchef i Lolland Kommune, holder oplæg om, hvad de i jobcentret har gjort for at få succes med en prioriteret og organiseret beskæftigelsesrettet indsats i Lolland Kommune.
10.50
Kaffepause
11.05
Erhvervslivets veje
Bente Nissen, seniorkonsulent i CABI, giver os med sit oplæg indsigt i virksomhedernes tanker - hvad efterspørger de, hvilke overvejelser gør de sig og hvad motiverer dem når de skal ansætte nye borgere. Dertil præsenterer hun en model for, hvordan man etablerer et godt samarbejde mellem jobcenter og lokale virksomheder.
11.40
Civilsamfundets veje
Natasha Al-Hariri, medlem af Rådet for Etniske Minoriteter og tidl. lokalsamfundsorganisator i Medborgerne.dk, sætter fokus på den afgørende rolle, civilsamfundets kræfter har for integration og beskæftigelse.
12.10Opsamling
12.15
Frokost
13.00
Temaworkshops

I fire forskellige workshops introduceres vi til, og diskuterer, konkrete udfordringer og gode erfaringer fra praksis. Fokus er på ny inspiration og videndeling gennem korte oplæg fra eksperter og praktikere, som optakt til fælles refleksion og ideudveksling.

Workshop 1: Fra politik til ny lovgivning: når vejen er belagt med paragraffer
Sara Kaae, jurist i Udlændingestyrelsen, gennemgår de nyeste lovændringer på integrationsområdet og udpeger de vigtigste ændringer og opmærksomhedspunkter.

Freya Semanda, jurist, ph.d. og adjunkt ved PHA, indkredser de skønsmæssige muligheder og udfordringer, der knytter sig til kommunernes beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

 

Workshop 2: Virksomhedssamarbejdet: når vejen skal være så kort som mulig
Marie Larsen, projektleder i Dansk Røde Kors, deler ud af erfaringerne fra Fast-Track projektet og fortæller om, hvordan man som kommune kan arbejde med et beskæftigelsesperspektiv allerede i asylfasen.

Helle Lundby, mangfoldigheds- og projektkoordinator i Bilka Næstved, kommer med konkrete erfaringer fra hendes hverdag og giver sit bud på, hvad der er vigtigt i samarbejdet mellem virksomheder og kommune.

 

Workshop 3: Lokalsamfundets kræfter: når der er brug for nye veje.

Poul-Henrik Jensen, forstander på Jyderup Højskole, fortæller om højskolens erfaringer med integration i lokalsamfundet og om beskæftigelsessamarbejdet med de lokale virksomheder og kommunen.

Jakob I. Myschetzky, udviklingschef i Frivilligafdelingen i Dansk Flygtningehjælp, kommer med forskellige eksempler på, hvordan frivillige kan støtte op om kommunernes beskæftigelsesindsats og om, hvad kommunerne kan forvente og ikke forvente af samarbejdet.

 

Workshop 4: Særlige indsatser – når vejen er lidt længere.
Susanne Larsen, bestyrelsesforkvinde i den socialøkonomiske virksomhed Place de Bleu, giver et indblik i virksomhedens indsats og resultater og om hvad arbejdsfællesskabet har betydet for målgruppen af udsatte kvinder.

Maria Tvarnø, integrationschef i Roskilde Kommune, deler integrationsafdelingens erfaringer med indsatser rette mod nyankomne borgere, som vurderes at være særlig langt fra arbejdsmarkedet.

14.40Dagens hemmelige gæst
Dagens sidste oplæg er en overraskelse og vil blive offentliggjort på dagen. Oplægget giver et kærligt/kritisk blik på ’arbejdsintegration’ og mødet med Danmark. 
15.05
Afrunding
Vi samler dagens tråde og opfordrer til fortsat erfaringsudveksling
15.15Farvel-glas og netværk

Deltagerne kan over et glas snuse til pointer fra de fire workshops og skrive sig op til kommende arrangement/netværk

 

Målgruppe

Konferencen er særlig relevant for kommunale ledere,  integrationsmedarbejdere, socialrådgivere, jobkonsulenter og andre, som arbejder med flygtninge og integration i et beskæftigelsesperspektiv

Pris

1.950,- inkl. moms
1.560,- ekskl. moms

Prisen inkluderer forplejning på dagen.

Tilmeld dig her

Sidste tilmeldingsfrist: 1. november 2017
Tilmelding er bindende – men kan overføres til anden person i din organisation.

 

 

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
7. november 2017 9:00 - 16:00
Maria Kathrine Kolind Sprogøe EVU-konsulent
Cxense Display