Del
Konference: Pædagogers og forældres samarbejde

25. maj 2018

Konference: Pædagogers og forældres samarbejde

Hvad skal pædagogers og forældres samarbejde handle om i børns tidlige år?

Kom og bliv klogere på aktuel forskning, der på forskellig vis undersøger, hvordan samfundsmæssige tendenser og idealer får betydning for samarbejdet mellem pædagoger og forældre, og hvad de forventer af hinanden og børnene.

Blandt aktuel debat i forhold til bl.a. master for en styrket læreplan og det reviderede lovgrundlag for dagtilbud er eksempelvis:

Hvilken plads skal tidlig læring have i småbørns liv og i pædagogers og forældres hverdag med børnene?
Skal pædagoger vejlede forældre i at gøre hjemmet til et læringsmiljø?  
Hvordan ved pædagoger og forældre om barnet er klar til skole og skal det være et fokus allerede i barnets første år?

Hvilken plads skal leg, respekt for mangfoldighed og medbestemmelse have i børnenes liv?

I forhold til de spørgsmål og mange andre typer spørgsmål er der ofte forskel på at være eksempelvis leder, politiker, pædagog, barn, forældre, evaluator, konsulent osv. Hvad pædagoger og forældre bør gøre sammen med børnene og for dem skifter ofte alt efter, hvor det ses fra, og hvem det opleves af.

Til konferencen belyser og diskuterer en vifte af forskere via oplæg og debat:

  • Hvordan pædagogers og forældres samarbejde har fået øget politisk og pædagogisk opmærksomhed igen, og hvilke grundlæggende spørgsmål det rejser?  
  • Hvad forventes pædagoger og forældre, at samarbejde om, omkring børnene, og hvilke forventninger og ønsker har de egentlig selv?
  • Hvad gør de mon andre steder i verden?  Og hvad med børnene, hvad gør de?

 Kom og deltag i debatten!

 

Program
9:15Velkommen og dagens program

Forældreskab og samarbejde mellem daginstitution og hjem

9.30Store politikker og små politikker for pædagoger og forældre
Ved Lene S. K. Schmidt, docent, ph.d. Professionshøjskolen Absalon
> Download slides
10.00Forældreskab(else) og pædagoger– med vægt på pædagogikkens følelsesmæssige aspekter
Ved Peter Ø. Andersen, lektor, ph.d., Københavns Universitet
> Download slides
10.30Debat: Spørgsmål fra salen til oplægsholdere
11.00Pause

Skolestarten og små børn i vuggestuen 

11.15Skolestart i Singapore: Akademisk og holistisk læring i hjem og institution
Ved Dil Bach, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet
>Download slides
11.45Hvad med børnene selv? Om små børns fællesskabelse i spændingsfeltet mellem tidlig opsporing og inkluderende bestræbelser i vuggestuens hverdagsliv
Ved Crisstina Munck, lektor, ph.d., Professionshøjskolen København
> Download slides
12.15Debat: Spørgsmål fra salen til oplægsholdere
12.45Frokost
13.30 - 14.30

Paneldebat og afslutning

Paneldebat:
Einar Gylling Dørup, næstformand i FOLA
Iben Due Lund, medlem i BUPL´s etiske råd, daglig leder og pædagog

 

 

Tilmelding

Arrangementet er gratis og der bydes til frokost på en sandwich og lette forfriskninger undervejs.   Tilmeld dig her

Arrangementet er både for forskere, pædagoger, studerende, forældre, ledere og andre interesserede. Inviter gerne dine kollegaer, din leder, forældre eller andre.

.

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
25. maj 2018 9:15 - 14:30
Tilmeld dig her