Del

31. januar 2018

Konference - Understøttende undervisning

Få konkret inspiration til, hvad du som pædagog eller lærer kan lave i den understøttende undervisning, og bliv klogere på nyeste viden om, hvad pædagoger kan bidrage med i den understøttende undervisning.

Mange pædagoger og lærere oplever store udfordringer i forhold til planlægning og gennemførelse af understøttende undervisning på skolerne; både i forhold til det tværprofessionelle samarbejde men i lige så høj grad i forhold til at finde på aktiviteter, forløb og projekter, der kan bidrage til at gøre skoledagen varieret og alsidig for eleverne.

På denne konference vil du få:

  • inspiration og ideer til aktiviteter og forløb som du kan arbejde med i understøttende undervisning
  • viden om betydningen af børns fællesskaber i skolen
  • mulighed for deltagelse i workshops indenfor mange forskellige temaer

Program

9.00

Indregistrering og morgenmad

9.30

 Velkomst

9.45

Pædagogers deltagelsesmuligheder i skolen

V. Cristina Daniela Gulløv, Ph.d. studerende UCSYD

Oplægget vil tage udgangspunkt i de foreløbige fund fra Cristina Danielas ph.d. projekt om pædagogers deltagelsesmuligheder i skolen og deres samarbejde med lærerne om undervisning i den understøttende undervisning. Hvilken betydning har fx faglige identiteter og praksisideologier for muligheder og barrierer i det tværfaglige arbejde? Hvilken rolle spiller lokale organiseringsmåder for de professionelles deltagelse? Oplægget vil ligeledes pege på aspekter, hvori der ligger udviklingsmuligheder.

10.20 

Pædagogers arbejde med fællesskaber i skolen

V. Anja Stanek, Lektor ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet

Oplægget vil tage udgangspunkt i pædagogers arbejde med fællesskaber i skolen, særligt i forhold til den understøttende undervisning. Anja vil bl.a. komme ind på, hvad man som pædagog skal være opmærksom på i forhold til betydningen af børns fællesskaber i en skolekontekst og på tværs af skole og fritid. Oplægget vil ligeledes komme ind på, hvad der er på spil for børn, hvis de ikke oplever, at de er en del af fællesskabet, og hvordan man som pædagog kan understøtte alle børns trivsel og fællesskab.

11.00 

Kaffepause

11.15

1. runde workshops

Workshop 1: Co-teaching - samarbejde tæt på praksis v. Jonas McAlpine, Professionshøjskolen Absalon

Workshop 2: Bevægelse, samspil og fællesskaber i understøttende undervisning v. Mathilde Knage, Professionshøjskolen Absalon

Workshop 3: Udeliv i understøttende undervisning v. Tina Noregren, Professionshøjskolen Absalon

Workshop 4: Live-rollespil i understøttende undervisning v. Birgitte Arnvig, Professionshøjskolen Absalon

Workshop 5: Kreativitet og æstetik i den understøttende undervisning -  fortid møder fremtid i et nyt didaktisk mulighedslandskab v/ Nils Falk og Thomas Thorsen, Professionshøjskole Absalon

Workshop 6: Digitale lege i understøttende undervisning v/Socialt Udviklingscenter

12.15

Frokost

13.15

2. runde workshops

Workshop 1: Entreprenørskab og den åbne skole v/Mikkel Snorre, Nanna Mundt og Martin Thilemann

Workshop 2: Co-teaching - samarbejde tæt på praksis v. Jonas McAlpine, Professionshøjskolen Absalon

Workshop 3: Bevægelse, samspil og fællesskaber i understøttende undervisning v. Mathilde Knage, Professionshøjskolen Absalon

Workshop 4: Udeliv i understøttende undervisning v. Tina Noregren, Professionshøjskolen Absalon

Workshop 5: Live-rollespil i understøttende undervisning v. Birgitte Arnvig, Professionshøjskolen Absalon

Workshop 6: Kreativitet og æstetik i den understøttende undervisning -  fortid møder fremtid i et nyt didaktisk mulighedslandskab v/ Nils Falk og Thomas Thorsen, Professionshøjskole Absalon

Workshop 7: Digitale lege i understøttende undervisning v/Socialt Udviklingscenter

14.15

Kaffe/te og kage

14.30

Sjovt indslag om at turde fejle

V. Kasper Nielsen, Improvisationsskuespiller, Danmarksmester 2017 i impro comedy.

I showet og foredraget, “Fejlbarlig”, har Kasper Nielsen en mission: At overbevise publikum om, at vi skal blive bedre til at fejle!

15.00

Tilbage til fremtiden

V. Trine Ankerstjerne, Uddannelsesleder og debattør, Professionshøjskolen Absalon

Oplægget vil tage udgangspunkt i Trines mangeårige erfaringer med projekter inden for det skole- og fritidspædagogiske område, og hun vil pudse krystalkuglen og forsøge at kigge ind i fremtiden i forhold til pædagogers rolle i skolen. Er der fx uforløste potentialer i forhold til pædagogernes rolle i skolen og i særlig grad i forhold til understøttende undervisning.

15.30 -16.00

Farvelglas og netværk


Praktiske oplysninger

Dato: 31. januar 2018, kl.  9.00-16.00

Sted: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde - Auditoriet

Pris: 1.200,- kr. inkl. moms - 960,- kr. ekskl. moms

Tilmeld dig her
Tilmeldingsfrist: 10. januar 2018
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb

 

 

 

.

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
31. januar 2018 9:00 - 16:00
Mette Høgh Stæhr Specialkonsulent
Cxense Display