Del

24. september 2019

Konferencen Dansk lige nu 1.-4. klasse

Brug en dag med fuldt fokus på danskundervisningen! Hør spændende faglige oplæg og få ny viden og inspiration til din hverdag i 1.-4. klasse.

Program

08.30-09.00    Ankomst og morgenmad

09.00-09.15   Morgensang og velkomst

09.15-10.15   Hvorfor smiler Mona Lisa? v/Lone Nielsen, adjunkt, UCL og lærebogsforfatter

I dette oplæg sætter vi fokus på, hvordan vi som dansklærere i indskolingen kan holde fast i danskfagets særlige faglighed, vores egen glæde ved faget og alt, hvad det kan bidrage med til elevernes dannelse. Det er nødvendigt for, at vi kan balancere mellem de massive krav om målstyring, differentiering, læseresultater, andre ”nye” tiltag og så alt det stof, der kan trænge sig på i faget - lige fra læsning og skrivning over kanonlitteratur til nyere børnelitteratur, digitale medier, tværfaglige forløb og, og, og...

10.15-10.40   Pause

10.40-11.40   Udvikling af elevernes læse- og skrivekompetencer v/Joy Lieberkind, lektor, KP og forfatter

Det er vigtigt at arbejde med læsning og fremstilling både i indskolingen og på mellemtrinnet. Med udgangspunkt i de to læremidler ”Thomas Tukan – Læs og skriv fagtekster i 1.-2. klasse” og ”Fang en fagtekst – Læs og skriv fagtekster i 3.-4. klasse” gives der konkrete redskaber til, hvordan læreren kan støtte elevernes faglige læsning og fremstilling.

Centrale fokuspunkter vil være:

  • Udvikling af elevernes læse- og skrivekompetencer
  • Undervisningsdifferentiering gennem stilladsering og modellering
  • Viden om tekster med fokus på sprog og genre

11.40-12.00   Nyt fra CFU v/Mette Bech, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

12.00-13.00   Frokost

13.00-13.40   Arbejd med sprogforståelse i læsning – allerede i indskolingen v/Hanne Trebbien Daugaard, ph.d., underviser og fagforfatter

Vi ser på, hvordan man allerede i indskolingen kan arbejde systematisk med komponenter i sprogforståelse, der har betydning for elevernes læseforståelse. Komponenterne er ordkendskab, inferensfærdigheder og kendskab til tekststruktur. For alle tre komponenter er der internationale forskningsundersøgelser at hente inspiration i. I oplægget gives der danske eksempler på indhold og opgavetyper fra En på Sproget til 1.-2. klasse og En på Sproget til 3. klasse.

13.40-14.00   Et glimt af praksis v/Rebekka Bærnholdt, lærer og læsevejleder, Gåsetårnskolen i Vordingborg

Oplægget viser, hvordan en bevidst planlægning og organisering af danskundervisningen i en 2. klasse kan se ud i praksis, og hvordan læsning, skrivning og sprog kan gå hånd i hånd, så det understøtter eleverne i at udvikle danskfaglige kompetencer.

14.00-14.25   Pause

14.25-15.25   Me & YouTube v/Trine May, forfatter

Vores indskolingselever er, som den første generation, født med en iPad i hånden, og for dem er YouTube en lige så naturlig del af hverdagen som morgenmad. Det gør dem dog ikke pr. automatik til reflekterede mediebrugere. Det bliver de kun, hvis de undervises i medier, og derfor er medier i dag en vigtig del af danskfaget – også i indskolingen.

Du får bud på, hvordan en sådan undervisning kan praktiseres. Ud over YouTube kommer vi omkring webløsning, podcasts og ikke mindst god tone på nettet. Det overordnede mål er, at eleverne bliver mere reflekterede mediebrugere og dermed mere bevidste om deres færden i den digitale verden.

15.25-15.30   Afrunding

Tilmelding

Tilmeld dig her senest den 15. august 2019 og derefter, så længe der er ledige pladser.

Bemærk, at der er begrænset antal parkeringspladser ved Campus Roskilde. Campus ligger ca. 10 minutters gang fra Trekroner Station.

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 7248 1930 (kursusnr. R19-134).

.

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
24. september 2019 9:00 - 15:30
Mette Bech Pædagogisk konsulent
Cxense Display