Del

28. august 2018

Læringscenterets dag 2018

Tag med til en spændende konference for alle vejledere, bibliotekarer, ressourcepersoner, skoleledelse og forvaltningskonsulenter - under overskriften "Udvikling af pædagogisk praksis gennem læremidler og digital teknologi".

Hvad gør skolens læringsressourcer og digitale teknologier ved den pædagogiske praksis og ved skolen?

Hvordan kan skolens samlede læremidler virke som en dannende faktor i skolen?

Hvordan laver man en lige linje mellem skolens intentioner for skoleudvikling og den måde, man professionelt samtaler om og kvalificerer brug og valg af læremidler?

Disse og mange andre spørgsmål vil vi åbne op for på Læringscenterets dag!

Velkommen til Læringscenterets dag 2018

I bekendtgørelsen for de pædagogiske læringscentre er én af de helt centrale opgaver at "skabe overblik over og formidle tilgængelige læringsressourcer". Hvad ligger der af potentialer for skoleudvikling i det felt, og hvordan kan man strategisk understøtte den pædagogiske og dannende praksis gennem en øget bevidsthed om, hvad skolens læringsressourcer kan og skal?

På konferencen inviterer vi til en refleksion i PLC-teamet omkring skolens brede læremiddelforståelse og belyser, hvordan læremidler og teknologier kan være med til at udvide den pædagogiske praksis og styrke den fælles fortælling om læring – lokalt på skolen og i kommunalt regi.

Gennem oplæg, inspirationstalks og inddragende debat undersøges, hvordan lærernes læremiddelkompetencer og teknologiforståelse har betydning for, hvordan læremidlernes intentionelle design for en bestemt pædagogisk praksis transformeres til en ny skolevirkelighed.

Dagen slutter af med workshops til konkret inspiration til det videre arbejde med læringsressourcer som middel til skoleudvikling og nytænkning af undervisningen.

Desuden vil der igen i år være en talkshop særligt målrettet skoleledere, PLC-tovholdere og forvaltningsfolk, der sætter spot på, hvordan man med distribueret ledelse kan udvikle en fælles vejlederkultur på hele skolen.

Program

09.00-09.15     Intro og velkomst v. Rikke Egeberg, pædagogisk konsulent hos CFU Absalon

09.15-10.05     Læremidler – mellem didaktisk potentiale og styring v. Stig Toke Gissel, leder af læremiddel.dk

I oplægget giver Stig Toke Gissel nogle bud på, hvad man kan kigge på og efter, når man på skolen vil kvalificere brugen og valget af læremidler. Afsættet er spørgsmålet: Hvad ved vi om, hvordan lærere forholder sig til og bruger læremidler, og hvordan kan vi kvalificere denne brug og refleksionen omkring læremidler?

Gennem en række eksempler fra forskellige fag vil aktuelle problematikker blive trukket op, blandt andet omkring læremidlers facilitering af god undervisning, læremidlernes didaktiske potentiale og lærerens stigende behov for at afvikle undervisning med minimal forberedelse.

10.05-10.20    Pause

10.20-10.50    Lightning talks - kig ind i den gode praksis

10.50-11.20     Fuck bøger – vi gider ikke læse! Hvad skal litteraturen egentlig på en skole? v. Anette Øster, ph.d., leder af Viden og Oplevelse på Roskilde Bibliotekerne

Er det passé at bruge energi på skolen på frilæsning og skønlitteratur i en virkelighed, hvor børnene slipper bøgerne og griber skærmen? Åbner læsning vores blik for verden, andre mennesker og os selv? Anette Øster tager litteraturbrillerne på og kommer i sit oplæg med et bud på det pædagogiske læringscenters rolle i forhold til dels underviserne, dels eleverne.

Med udgangspunkt i litteraturen, men med øje for PLC’ets øvrige funktioner, vil hun argumentere for det pædagogiske læringscenters arbejde med litteraturen som garant for og beskytter af skolens kerneopgave og samlede strategi for dannelse og læring.

11.20–12.20     Frokost inkl. tid til kig på udstilling

12.20–13.20    Digitale teknologier i grundskolen – at fremme åndsfrihed og medborgerskab i en algoritme-centreret verden v. Ole Sejer Iversen, professor ved Aarhus Universitet

Hvordan anvender vi digitale teknologier i grundskolen til at forberede de kommende generationer til at færdes i en foranderlig verden? Hvordan sikrer vi os, at den undervisning eleverne møder rækker ind i fremtiden. Ole Sejer Iversen stiller skarpt på fem forskellige tematikker, som sætter rammerne for digital teknologi i skolen.

Han fortæller, hvordan skabelse af og forståelse for digital teknologi hænger sammen, og sætter spot på, hvordan man i PLC kan arbejde med teknologier og designprocesser for at skabe grobund for en styrket teknologiforståelse på skolen.

Oplægget knytter nyeste forskning og konkrete eksempler sammen i et forsøg på at afdække begrebet ”Computational Empowerment” som en vision for en kritisk og nysgerrig tilgang til digital teknologi.

13.20-13.35     Kort pause

13.35-14.05     Paneldebat om læringsressourcer og deres rolle i skolen mellem Toke Stig Gissel, Anette Øster og Ole Sejer Iversen – styret med kærlig hånd og skarpt fokus

I inviteres til at bidrage med spørgsmål, dilemmaer og refleksioner.

14.05-14.25     Kaffe og kage

14.25-14.30     Transport til workshops

14.30-16.00     Workshops. Konferencen slutter ved workshoppen

Workshops

 1. Fable og robotter – robotteknologi v. Jacob Kiellberg, Head of Education, Shape Robotics
  Fable-robotten gør det sjovt og nemt at undervise i det 21. århundredes kompetencer og STEM. På workshoppen prøver du at skabe din egen robot på få sekunder ved at klikke forskellige moduler sammen. Fable-robotten programmeres i enten en simpel version af Blockly eller en mere avanceret, således at programmeringsinterfacet kan tilpasses til forskellige niveauer, helt fra 3. klasse til 3.g.
 2. E-bøger og aktuelle tv-udsendelser i din litteraturundervisning – hvordan og hvorfor? v. danskkonsulenterne hos CFU Absalon
  CFU har fået mere end 200 skønlitterære e-bogstitler. Der er bøger til alle trin, gode klassikere og spritnye titler. Du er altid sikker på at kunne booke dem – også hvis du har samme yndlingsbog som resten af Sjælland eller er sent ude. På workshoppen viser vi konkrete eksempler på, hvordan e-bøgerne kan inddrages i din undervisning, herunder: Særlige didaktiske muligheder med e-bogen, pædagogiske overlays – en hjælp til dig, når du forbereder litteraturforløb, samt e-bøger i samspil med aktuelle tv-udsendelser – det multimodale danskfag.
 3. Hvordan løfter vi elevernes læselyst? v. Trine Risom-Andersen, redaktør hos Alinea
  Til dig, der er vild med at få børn og unge til at læse mere, læse bedre og læse med stor læselyst. Få inspiration og konkrete idéer til, hvordan du strukturerer læsebåndet og får flere børn og unge til at læse. På workshoppen præsenteres spændende nyheder, der understøtter arbejdet med læsebånd på din skole. Desuden får du inspiration til, hvordan du vælger bøger til det pædagogiske læringscenter, der styrker børns og unges læseoplevelser og læseforståelse.
 4. Sproglig udvikling i fagundervisningen v. Mette Bech, pædagogisk konsulent for dansk og Karina Bruun Houg, pædagogisk konsulent for kulturfag hos CFU Absalon
  I denne workshop får du inspiration til, hvordan du kan støtte faglærere i at få sat fokus på sproget i deres fag: Hvordan udvikler eleverne sig fra at bruge hverdagssprog til at bruge fagsprog? Hvordan kan konkrete genstande bruges i fagundervisningen, så det stilladserer og udvikler elevernes sproglige og multimodale kompetencer?
 5. Matematikken ind i PLC v. Margit Holm, fagkonsulent i matematik hos CFU Absalon
  En workshop med fokus på læringsressourcer, der understøtter kompetencer i matematik. Hvordan kan det pædagogiske læringscenter udbyde rammer for en faglig kultur, der rummer inspiration til de matematiske kompetencer for både lærere og elever? Vi arbejder med to retninger: PLC som eksperimentarium og PLC som faglig inspirator.
 6. Få styr på sproget med LEGO v. Ulla Krogsgaard, pædagogisk konsulent for fremmedsprog hos CFU Absalon
  Få inspiration til, hvordan LEGO kan anvendes i sprogundervisningen på alle trin. LEGO StoryStarter er et innovativt og kreativt værktøj til at arbejde med sproglige processer. Ved hjælp af lærerens stilladsering, materialets byggeplader og klodser skabes fortællinger – en scene ad gangen. Undervejs noteres ord og vendinger, idéer og indfald, så historien kan bygges og fortælles ved hjælp af et godt ordforråd. Der tages billeder af produkterne, og den færdige historie udgives på BookCreator, et gratis program for PC og del af SkoleTube-pakken.
  Eksempler fra praksis vil være fra engelsk. Medbring PC, iPad eller lignende.
 7. Innovation og programmering i spiludvikling v. Pernille Lomholt og Eva Petropouleas Christensen, pædagogiske konsulenter hos CFU Absalon
  Har du lyst til at finde ud af, hvad algoritmer, variable og løkker kan bruges til, når vi snakker om gameplay og gameworld? Vil du gerne være med til at arbejde med innovative processer og programmering af spil i undervisningen? Så tag din iPad eller PC med mus og høretelefoner med til denne workshop.
 8. Micro:bits i undervisningen v. Søren Bøgh Knudsen og Tom Stub Christiansen, pædagogiske konsulenter hos CFU Absalon
  DR, CFU og Industriens fond udleverer i samarbejde Micro:bits til alle landets 4. klasser. Micro:bit er en lille programmérbar computer, som man kan bruge til at styre forskellige komponenter, der kan tilsluttes. På workshoppen vil du blive introduceret til, hvordan du kommer i gang med Micro:bit, og hvordan du kan sætte den i spil i undervisningen - uanset klassetrin. Workshoppen kræver ikke forhåndskendskab til Micro:bit eller programmering. Medbring computer.
 9. Ledelsens arbejde med udvikling af en vejlederkultur gennem distribueret ledelse v. Dorethe Bjergkilde, ph.d. stipendiat og Rikke Egeberg, PLC-konsulent hos CFU Absalon
  I talkshoppen sættes der fokus på, hvordan man som leder kan arbejde med udvikling af en fælles vejlederkultur på hele skolen, herunder hvordan ledelsen kan arbejde med distribueret ledelse, og hvilken kulturarbejde det kan fordre på skolen. Talkshoppen vil knytte praksiseksempler til teorien og fremhæve vigtige refleksioner og udfordringer. Bemærk målgruppe: Ledelse, PLC-tovholdere og forvaltning.

Tilmelding

Tilmeld dig Læringscenterets dag 2018. Husk at vælge workshops.

Konferencen finder sted på Absalon, Campus Vordingborg - 5 minutters gang fra Vordingborg Station.

Spørgsmål om tilmelding? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 7248 1930 (kursusnr. V18-024).

.

Campus Vordingborg

Kuskevej 1 B
4760 Vordingborg
28. august 2018 9:00 - 16:00
Rikke Egeberg Pædagogisk konsulent
Cxense Display