Del
Læringscenterets dag 2020

10. december 2020

Læringscenterets dag 2020

Hvem er en del af jeres PLC-team? Hvad skal PLC som team egentlig på jeres skole, og hvordan arbejder teamet i PLC – og styrker en fælles læringskultur i hele organisationen? Årets konference sætter spot på disse spørgsmål gennem oplæg og workshops.

Velkommen til Læringscenterets dag 2020

Det pædagogiske læringscenter - udvikling af teamet omkring PLC

Det pædagogiske læringscenter har nu siden 2014 haft sin egen bekendtgørelse. På rigtigt mange skoler arbejdes der specifikt med udvikling af det pædagogiske læringscenter og teamet omkring dette.

 • Hvem er en del af det pædagogiske læringscenterteam?
 • Hvad skal PLC som team egentlig på vores skole?
 • Hvordan arbejder vi som team i PLC – og styrker en fælles læringskultur i hele organisationen?

Årets konference sætter spot på disse spørgsmål og vil gennem oplæg og workshops give nogle helt konkrete bud på, hvordan en styrkelse af samarbejdet i PLC kan struktureres og styrke læringskulturen på skolen.

På Læringscenterets dag samler vi skolens vejledere og ressourcepersoner, ledere og kommunale konsulenter til en inspirerende dag med fokus på samarbejde, skoleudvikling og fremtidige kompetencer. Konferencen henvender sig bredt til de folk på og omkring skolen, der er tilknyttet det pædagogiske læringscenter.

Benyt dagen til at fordybe jer og lade jer inspirere som team. Vi anbefaler meget, at I deltager flere fra samme PLC-team, og vi går gerne ind i samarbejder med jeres skole/kommune før og efter konferencen for at støtte op om den lokale PLC-udvikling.

Vel mødt!

Læringscentret skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt inspirere og understøtte det undervisende personales fokus på læreprocesser og læringsresultater. - Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscenter, §1

Program

8.30-9.00   Vi byder på coronasikret kaffe/the og en morgenbolle

9.00-9.15   Velkomst og introduktion til dagen v/pædagogisk konsulent Rikke Egeberg, CFU Absalon

9.20-10.10   Co-teaching som løftestang v/pædagogisk konsulent Tine Longfors Clausen, CFU Absalon

Det pædagogiske læringscenter er i stadig bevægelse mod et mere strategisk og handleorienteret fokus på de læringsrettede aktiviteter for både elever og det pædagogiske personale. En sådan udvikling kalder på nye metoder til at facilitere skoleudvikling og understøtte nye samarbejdsformer.

I oplægget giver Tine et bud på, hvordan co-teaching kan anvendes som metode til udvikling af jeres PLC og vejlederteam i spektret fra indirekte sparring til direkte indsatser i klassen. Med afsæt i de 6 co-teaching-modeller og PLC som omdrejningspunkt sættes i samspil fokus på vejlederrollen, udviklingen af inkluderende læringsmiljøer og implementering af co-teaching på den enkelte skole.

10.10-10.25   Kaffepause

10.25-11.25   Hvordan kan læringscenteret understøtte elevernes sproglig udvikling? v/Mette Bech, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

Oplægget vil give bud på, hvordan teamet omkring læringscenteret kan være med til at sætte fokus på og rammesætte arbejdet med sproglig udvikling. Med udgangspunkt i et konkret ’Åben skole-projekt’ vil der blive givet nogle bud på, hvordan projekter og indsatser kan forankres gennem forskellige faglige aktiviteter og sprogbrugssituationer og udvide det traditionelle klasserum.

11.30-12.15   Frokost og netværk

12.15-14.30   Workshops - vælg 1. og 2. prioritet ved tilmelding: 

 1. Fra læselyst til læsekultur v/pædagogisk konsulent Mirjam Hoel Nielsen, CFU Absalon
  Denne talk-shop handler om det pædagogiske læringscenter i spændingsfeltet mellem rum, værksteder og litteratur. Hvordan bliver PLC et sted, hvor eleverne er trygge og på hjemmebane med fysiske objekter, værksteder, digitale medier, bøger og udstillinger? Et kreativt sted, hvor der er plads til børn, der kan udforske, skabe og samarbejde. Vi skal inspirere hinanden til at udfolde læringscentrene til også at være et sted til fremme af læselyst, litteraturglæde og medienysgerrighed. Hvor kommer bogen ind i billedet i samspil med alt det andet, som PLC skal? Og hvordan kan vi med udgangspunkt i elevernes egen medievirkelighed give mod på og lyst til at læse?
  Der vil være en indlagt book-talk, der fokuserer på 2020'ernes tendenser, som blandt andet er klimalitteratur, køn, identitet, hverdagsrealisme, krimi for børn m.m.
 2. Kuglebaner og LEGO-biler - konkrete tilgange til undervisning med designtænkning v/pædagogisk konsulent Søren Bøgh Knudsen, CFU Absalon
  Workshoppen er desværre aflyst.
 3. Matematik i PLC - leg med processer, færdigheder og forståelse v/pædagogisk konsulent Margit Holm, CFU Absalon
  Workshoppen er desværre aflyst.
 4. Skab variation og engagement i undervisningen - LUDO-modellen v/lektor Anette Møller Hansen, Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon
  Workshoppen er desværre aflyst.
 5. Grib tuschen og lad ord og billede mødes - en introduktion til grafisk facilitering og anvendelsesmulighederne i PLC-sammenhæng v/pædagogisk konsulent Helle Damgaard Melin, CFU Absalon
  På denne workshop lærer du, hvordan du kan bruge grafisk facilitering i skolen med særligt fokus på PLC. Med grafisk facilitering kan du vha. tegninger arbejde med at tydeliggøre den visuelle kommunikation i undervisning, i møder og i forbindelse med din egen forberedelse. Tegning rykker dermed ud af legestuen og bliver et konkret redskab, som du kan bruge i dit arbejde i PLC og i din undervisning.
  På denne workshop får du:
  - Tusch på hænderne, men lærer også basal og effektiv tegneteknik
  - Lært forskellige grafiske figurer og symboler, der formidler det, du gerne vil sige
  - Idéer til plancher, skabeloner og andet tegnemateriale til brug på din skole.
 6. Interaktive fortællinger – hvad, hvordan og hvorfor? v/pædagogisk konsulent Eva Petropouleas Christensen, CFU Absalon
  Interaktive fortællinger boomer for øjeblikket. Fx er 80’er-bogserien ”Sværd og trolddom” for nylig blevet genoptrykt, Netflix har lavet en række satsninger både i serie- og filmformat, og på YouTube kan man finde mange eksempler på interaktive videoer.
  På workshoppen dykker vi ned i genren, og du kommer til at arbejde hands-on med selv at lave interaktive fortællinger i programmet Twine, som er meget nemt at lære og bruge. Du vil desuden få adgang til en større samling ressourcer, som du kan bruge efterfølgende i elevrettede forløb.
  Forløb med interaktive fortællinger kan bruges i mange forskellige sammenhænge. I dansk og sprogfag kan man fx understøtte sproglig udvikling og meddigtning, og i forhold til teknologiforståelse tilbyder genren en simpel måde at arbejde med computationel tankegang og designprocesser på. Et forløb med interaktive fortællinger kan desuden pege videre frem mod arbejde med udvikling af eksempelvis digitale spil, escape rooms, chatbots, apps eller VR-projekter.
  Workshoppen retter sig mod mellemtrin og udskoling.
 7. LEDERWORKSHOP: Fremtidens ledelse - hvordan navigerer vi i kompleksiteten? v/adm. direktør Randi Juul-Olsen, Konsulenthuset Cubion
  Hvordan ser fremtidens ledelse ud? Hvilke strømninger i offentlig ledelse sætter rammen for vores skoleledelse? Hvilke tilgange, roller og kompetencer kalder udviklingen på? Hvordan ser den faciliterende og samskabende skoleleder anno 2020 mon ud? På workshoppen vil vi drøfte, hvilke konkrete ledelsestilgange det kræver at igangsætte, udvikle og realisere udviklingstiltag og sætte pædagogisk retning sammen med sit team af vejledere/ressourcepersoner på skolen. Hvordan bliver du som leder dygtig til at navigere i kompleksiteten og tryg ved også at kunne slippe kontrollen?
  Workshoppen faciliteres af Konsulenthuset Cubion, som har stor erfaring med ledelsesudvikling i det offentlige generelt og i særdeleshed på skoleområdet. Workshoppen indeholder et mix af inspiratoriske oplæg, gruppedrøftelser og øvelser i praksis, og du vil blive introduceret til konkrete ledelsesværktøjer og metoder.

14.30-14.55   Eftermiddagstapas – sødt og salt – inkl. refleksionsbuffet

14.55-15.55   Et aktuelt indblik i skolens pædagogiske læringscenter - om udfordringer og muligheder relateret til det videre arbejde som professionelt læringsfællesskab v/Anders Jensen, lektor, cand. pæd. i didaktik, Pædagogik og Læring, UCL

Oplægget er målrettet skolens vejledere og ledere, der ønsker inspiration til, hvordan der arbejdes med videreudvikling og kvalificering af vejlederindsatser på teamniveau til gavn for elevernes såvel som medarbejdernes læring. I oplægget vil Anders præsentere pointer og perspektiver fra de seneste fem år, hvor han bl.a. har arbejdet sammen med vejledere og skoleledere i kommuner som Odense, Vejle og Esbjerg om at styrke og videreudvikle indsatser i skolen tæt på praksis.

15.55-16.00   Afrunding og muligheder

Hent programmet (pdf).

Tilmelding

Tilmeld dig her senest d. 5. november og derefter så længe, der er ledige pladser. 

Tid: 10. december 2020 kl. 8.30-16.00
Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Pris: 1.550 kr.

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusafdeling på kursus@pha.dk og tlf. 7248 1930 (kursusnr. R20-150).

Vi tager forbehold for ændringer.

.

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
10. december 2020 8:30 - 16:00
Rikke Egeberg Pædagogisk konsulent