Del
Læringscenterets dag 2021

23. august 2021

Læringscenterets dag 2021

Årets konference giver gennem oplæg og workshops konkrete bud på, hvordan en styrkelse af samarbejdet i PLC kan struktureres og styrke læringskulturen på skolen.

Velkommen til Læringscenterets dag 2021

Det pædagogiske læringscenter - udvikling af teamet omkring PLC

Det pædagogiske læringscenter har nu siden 2014 haft sin egen bekendtgørelse. På rigtigt mange skoler arbejdes der specifikt med udvikling af det pædagogiske læringscenter og teamet omkring dette.

 • Hvem er en del af det pædagogiske læringscenterteam?
 • Hvad skal PLC som team egentlig på vores skole?
 • Hvordan arbejder vi som team i PLC – og styrker en fælles læringskultur i hele organisationen?

Årets konference sætter spot på disse spørgsmål og vil gennem oplæg og workshops give nogle helt konkrete bud på, hvordan en styrkelse af samarbejdet i PLC kan struktureres og styrke læringskulturen på skolen.

På Læringscenterets dag samler vi skolens vejledere og ressourcepersoner, ledere og kommunale konsulenter til en inspirerende dag med fokus på samarbejde, skoleudvikling og fremtidige kompetencer. Konferencen henvender sig bredt til de folk på og omkring skolen, der er tilknyttet det pædagogiske læringscenter.

Benyt dagen til at fordybe jer og lade jer inspirere som team. Vi anbefaler meget, at I deltager flere fra samme PLC-team, og vi går gerne ind i samarbejder med jeres skole/kommune før og efter konferencen for at støtte op om den lokale PLC-udvikling.

Vel mødt!

Program

8.30-9.00   Vi byder på coronasikret kaffe/the og en morgenbolle

9.00-9.10   Velkomst og introduktion til dagen v/Rikke Egeberg, pædagogisk konsulent hos CFU Absalon

9.10-10.10   Ressourcepersonens hyperorientering v/Sanna Lassen, ph.d. og adjunkt, VIA University College

Med afsæt i pointer fra Sanna Lassens nyligt forsvarede ph.d.-afhandling "Ressourcepersonens hyperorientering. En empirisk undersøgelse af ressourcepersonens rolle og funktion i den danske folkeskole" vil oplægget sætte fokus på muligheder og begrænsninger for ressourcepersonens virke i den danske folkeskole, herunder særlige opmærksomhedspunkter for ledelse og forvaltning.

Afhandlingen har vist, at en organisering med ressourcepersoner er en forståelig respons på en markant stigende kompleksitet i folkeskolen knyttet til en politisk forankret forventning og fordring om forandring, udvikling og forbedring, der har pågået siden 00’erne. Ressourcepersonen som et organisatorisk svar på denne kompleksitet er på mange måder ikke kun forståelig, men også en mulighed for at løse organisatoriske problemstillinger både for skolens medarbejdere og ledelse.

Det ser dog ud til, at organiseringen med ressourcepersoner fører en række nye opmærksomhedsområder med sig, som i oplægget blandt andet bliver belyst med disse spørgsmål:

 • Hvilke udfordringer bliver ressourcepersonen et svar på, og hvilke nye udfordringer følger med?
 • Hvilke opmærksomhedspunkter giver det for hhv. ressourcepersoner, ledelse og forvaltning?
 • Hvordan kan ressourcepersonrollen forstås, når rollen hverken er knyttet til ledelse eller kolleger?

10.10-10.25   Kaffepause

10.25-10.40   Lightning talk: St. Magleby Skoles PLC, Dragør

10.40-11.30   Hvordan kan læringscenteret understøtte elevernes sproglig udvikling? v/Mette Bech, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

Oplægget vil give bud på, hvordan teamet omkring læringscenteret kan være med til at sætte fokus på og rammesætte arbejdet med sproglig udvikling.

Med udgangspunkt i et konkret ’Åben skole-projekt’ vil der blive givet nogle bud på, hvordan projekter og indsatser kan forankres gennem forskellige faglige aktiviteter og sprogbrugssituationer og udvide det  traditionelle klasserum.

11.30-12.15   Frokost og netværk – med mindre besøgsområde

12.15-14.30   Workshops – vælg 1. og 2. prioritet

14.30-14.55   Eftermiddagstapas – sødt og salt – inkl. refleksionsbuffet

14.55-15.55   Et aktuelt indblik i skolens pædagogiske læringscenter - om udfordringer og muligheder relateret til det videre arbejde som professionelt læringsfællesskab v/Anders Jensen, lektor, cand. pæd. i didaktik, Pædagogik og Læring, UCL

Oplægget er målrettet skolens vejledere og ledere, der ønsker inspiration til, hvordan der arbejdes med videreudvikling og kvalificering af vejlederindsatser på teamniveau til gavn for elevernes såvel som medarbejdernes læring. I oplægget vil Anders præsentere pointer og perspektiver fra de seneste fem år, hvor han bl.a. har arbejdet sammen med vejledere og skoleledere i kommuner som Odense, Vejle og Esbjerg om at styrke og videreudvikle indsatser i skolen tæt på praksis.

15.55-16.00 Afrunding og tak for i dag

Workshops

Når du tilmelder dig Læringscenterets dag, skal du samtidig vælge én workshop. Du vil blive bedt om at vælge 1.og 2. prioritet, og der fyldes op efter først-til-mølle-princippet. Workshops med for få tilmeldte aflyses. Medbring egen pc eller tablet.

 1. Fra læselyst til læsekultur v/pædagogisk konsulent Mirjam Hoel Nielsen, CFU Absalon
  Denne talk-shop handler om det pædagogiske læringscenter i spændingsfeltet mellem rum, værksteder og litteratur. Hvordan bliver PLC et sted, hvor eleverne er trygge og på hjemmebane med fysiske objekter, værksteder, digitale medier, bøger og udstillinger? Et kreativt sted, hvor der er plads til børn, der kan udforske, skabe og samarbejde. Vi skal inspirere hinanden til at udfolde læringscentrene til også at være et sted til fremme af læselyst, litteraturglæde og medienysgerrighed. Hvor kommer bogen ind i billedet i samspil med alt det andet, som PLC skal? Og hvordan kan vi med udgangspunkt i elevernes egen medievirkelighed give mod på og lyst til at læse?
  Der vil være en indlagt book-talk, der fokuserer på 2020'ernes tendenser, som blandt andet er klimalitteratur, køn, identitet, hverdagsrealisme, krimi for børn m.m.
 2. Vejleder – men hvordan? v/ pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU Absalon
  I et komplekst arbejdsfelt som vejleder forventes det ofte, at man kan håndtere alt fra korte samtaler til møder og længerevarende processer, kunne rådgive relevant og begå sig i skiftende positioner som eksempelvis faglig ekspert, procesfacilitator og mødeleder.
  På workshoppen sætter vi spot på de dilemmaer og udfordringer, som vejlederen møder i sin praksis, og kommer omkring meningsfulde begreber, konkrete redskaber og drøfter desuden positionering og håndtering af møder, samtaler, konflikter og vejledningssituationer.
 3. Matematik i PLC - leg med processer, færdigheder og forståelse v/pædagogisk konsulent Margit Holm, CFU Absalon
  Vi skal arbejde med, hvordan PLC kan understøtte læringsprocesser. Hvad er matematik? Hvordan kan vi arbejde med en læringskultur, hvor vi fremmer glæde og lyst til matematiske processer?
  På workshoppen vil du blive præsenteret for eksempler på, hvordan eleverne kan indgå aktivt og arbejde med fakta, færdigheder og forståelse.
  Dernæst drøfter vi udfordringer og potentialer i forhold til det PLC, du kender. Hvem er og hvilke muligheder har aktørerne? På workshoppen er fokus en legende tilgang til matematiske processer. Som deltager inviteres du til at byde ind med, hvordan PLC, også matematisk, understøtter elevernes leg med processer, færdigheder og forståelse.
 4. Grib tuschen og lad ord og billede mødes - en introduktion til grafisk facilitering og anvendelsesmulighederne i PLC-sammenhæng - Max deltagerantal: 25 v/pædagogisk konsulent Helle Damgaard Melin, CFU Absalon
  På denne workshop lærer du, hvordan du kan bruge grafisk facilitering i skolen med særligt fokus på PLC. Med grafisk facilitering kan du vha. tegninger arbejde med at tydeliggøre den visuelle kommunikation i undervisning, i møder og i forbindelse med din egen forberedelse. Tegning rykker dermed ud af legestuen og bliver et konkret redskab, som du kan bruge i dit arbejde i PLC og i din undervisning.
  På denne workshop får du:
  - Tusch på hænderne, men lærer også basal og effektiv tegneteknik
  - Lært forskellige grafiske figurer og symboler, der formidler det, du gerne vil sige
  - Idéer til plancher, skabeloner og andet tegnemateriale til brug på din skole.
 5. Interaktive fortællinger – hvad, hvordan og hvorfor? v/pædagogisk konsulent Eva Petropouleas Christensen, CFU Absalon
  Interaktive fortællinger boomer for øjeblikket. Fx er 80’er-bogserien ”Sværd og trolddom” for nyligt blevet genoptrykt, Netflix har lavet en række satsninger både i serie- og filmformat, og på YouTube kan man finde mange eksempler på interaktive videoer.
  På workshoppen dykker vi ned i genren, og du kommer til at arbejde hands on med selv at lave interaktive fortællinger i programmet Twine, som er meget nemt at lære og bruge. Du vil desuden få adgang til en større samling ressourcer, som du kan bruge efterfølgende i elevrettede forløb.
  Forløb med interaktive fortællinger kan bruges i mange forskellige sammenhænge. I dansk og sprogfag kan man fx understøtte sproglig udvikling og meddigtning, og i forhold til teknologiforståelse tilbyder genren en simpel måde at arbejde med computationel tankegang og designprocesser på. Et forløb med interaktive fortællinger kan desuden pege videre frem mod arbejde med udvikling af eksempelvis digitale spil, escape rooms, chatbots, apps eller VR-projekter.
  Workshoppen retter sig mod mellemtrin og udskoling. Medbring opladet computer.
 6. Højtbegavede børn i skolen v/Rikke Christensen, Clever Consulting
  På denne talkshop hører du om højtbegavede børn i skolen, hvordan du spotter dem, og hvad du som vejleder kan være opmærksom på.
  Alle med tilknytning til skolen har på et tidspunkt mødt et højtbegavet barn, og måske har du mødt flere, end du lige tror, for i gennemsnit sidder der et i hver klasse. Men højtbegavede børn viser ikke altid, hvad de kan, og nogle kan forveksles med børn, der har en diagnose som f.eks. ADHD eller Asperger. Så hvem er de, og hvad kan du gøre for at undgå, at omkring 40% af dem på et tidspunkt kommer i mistrivsel?
  For at gøre det praksisnært kobles den bagvedlæggende viden om højtbegavede børn med en masse konkrete eksempler fra undervisningen, for hvordan ser teorien ud i praksis? Du vil ligeledes høre om tværfaglige forløb, tankevækkende samarbejdsøvelser og nørdede aktiviteter, der motiverer alle i klassen, og som du kan bruge direkte.
  Så er du nysgerrig på højtbegavede børn, og hvordan du kan være med til at gøre en forskel for både barnet, familien og dine kolleger, er denne talkshop måske noget for dig.
 7. LEDERWORKSHOP: Fremtidens ledelse - hvordan navigerer vi i kompleksiteten? Max deltagerantal: 25 v/adm. direktør og sociolog Randi Juul-Olsen, Konsulenthuset Cubion
  Hvordan ser fremtidens ledelse ud? Hvilke strømninger i offentlig ledelse sætter rammen for vores skoleledelse? Hvilke tilgange, roller og kompetencer kalder udviklingen på? Hvordan ser den faciliterende og samskabende skoleleder anno 2021 mon ud? På workshoppen vil vi drøfte, hvilke konkrete ledelsestilgange det kræver at igangsætte, udvikle og realisere udviklingstiltag og sætte pædagogisk retning sammen med sit team af  vejledere/ressourcepersoner på skolen. Hvordan bliver du som leder dygtig til at navigere i kompleksiteten og tryg ved også at kunne slippe kontrollen?
  Workshoppen faciliteres af Konsulenthuset Cubion, som har stor erfaring med ledelsesudvikling i det offentlige generelt og i særdeleshed på skoleområdet. Workshoppen indeholder et mix af inspiratoriske oplæg, gruppedrøftelser og øvelser i praksis, og du vil blive introduceret til konkrete ledelsesværktøjer og metoder.

Tilmelding

Tilmeld dig her senest d. 9. august 2021 og derefter så længe, der er ledige pladser.

Tid: 23. august 2021 kl. 8.30-16
Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Pris: 1.550 kr. inkl. moms

Vi gør opmærksom på, at der er begrænsede p-pladser ved Campus Roskilde, hvorfor samkørsel eller offentlig transport anbefales.

Vi følger de aktuelle retningslinjer udmeldt af myndighederne i forhold til COVID-19.

Spørgsmål om tilmelding? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 7248 1930 (kursusnr. R21-143).

.

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
23. august 2021 8:30 - 16:00
Rikke Egeberg Pædagogisk konsulent