Del

31. oktober 2019

Læsevejlederkonference 2019

Læselyst, læsestrategi, læse- og skriveundervisning - brug en dag på at gå i dybden på Læsevejlederkonference 2019.

Program

09.00-09.15   Morgensang og velkomst

09.15-10.15   Test og evaluering som udgangspunkt for en kvalificeret undervisning v/ Helle Bonderup, lektor i dansk, VIA University College

I skolerne er der en udbredt brug af test og prøver som en del af evalueringen af elevernes læsning og skrivning. Det kan være hensigtsmæssigt, da viden om elevernes kompetencer er et væsentligt grundlag for at kunne planlægge den videre undervisning.

Oplægget tager udgangspunkt i nogle de mange muligheder, der er for at undersøge elevernes læsning og stavning. Hvad er det særligt vigtigt at vide, og hvordan kan denne viden anvendes i planlægning af både almen undervisning og kursusforløb? Der vil blive peget på særlige fokusområder og på nogle af de handlemuligheder, som lærere og læsevejledere har i den sammenhæng.

10.15-10.35   Pause

10.35-11.50   Temagrupper

11.5012.50   Frokost

12.50-13.00   Ny litteratur til læsevejlederen v/ Lena Bülow, konsulent og læremiddelforfatter

13.00-13.40   Hvorfor er dansk så svært at lære? v/ Søren Stochholm, Sprogzonen

I oplægget ”Hvorfor er dansk så svært at lære” opdager vi som tilhørere, at vi kan skelne mellem ca. 48 forskellige vokaler, at vi uden at blinke kan vælge det rigtige forholdsord i ulogiske forbindelser, og at det danske skriftsprog ikke kun er upræcist og uregelmæssigt, men også decideret mangelfuldt. I sammenligninger med kinesisk og tyrkisk vil vi også opdage, at dansk ikke er det eneste ”svære” sprog. Og til sidst får vi svaret på spørgsmålet: Er dansk så egentligt svært at lære?

13.40-13.50   Pause

13.50-14.30   National læsestrategi for børn og unge – hvorfor og hvordan? v/ Lisbet Vestergaard, projektleder, Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Børns læse- og medievaner er under forandring, ikke mindst i fritiden. Mange andre tilbud konkurrerer om børns opmærksomhed, og det udfordrer den traditionelle fritidslæsning. Som opfølgning på undersøgelsen Børns læsning 2017 satte Danmarks Biblioteksforening i 2018 gang i et tværfagligt samarbejde. Målet var at formulere en national læsestrategi for børn og unge. Konsulent Lisbet Vestergaard fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker giver et indblik i arbejdet og kommer med bud på, hvordan man lokalt kan bruge strategiens anbefalinger.

14.40-15.00 Pause

15.00-15.50   Skrivning og sprogarbejde i skolens fag – forskning og fagdidaktik v/ Mette Vedsgaard Christensen, docent, ph.d., VIA University College

Oplægget vil dels præsentere eksempler fra forskning på, hvad vi ved om effektiv skriveundervisning, og dels vise eksempler på, hvordan lærere omsætter denne viden til undervisningsaktiviteter. Eksemplerne kommer primært fra danskfaget, men perspektiver til skrivning og sprogarbejde i andre fag inddrages også.

Grammatik er en del af skriveundervisningen, og i oplægget vil der blive trukket tråde til Gramma3-projektet, som har fokus på at få indblik i måder at undervise i grammatik på –  hvad sker der konkret, når der er sat grammatik på skemaet i grundskolen?

Praksiseksempler og -erfaringer i oplægget stammer fra et igangværende aktionslæringsprojekt ”Alle i uddannelse”, der har til formål at udvikle sprogbaseret undervisning for elever i udskolingen.

Temagrupper

 1. Læselyst og læsefællesskaber for elever? v/ Ida Kongsø, koordinator for skolernes Pædagogiske Læringscentre, Fredensborg Kommune og PLC-vejleder ved Fredensborg Skole og Jan Kjær, forfatter og illustrator

  For at udvikle elevernes fortsatte læseglæde har Fredensborg Skole igangsat flere engagerende læsefællesskaber. Der udbydes Booktalks, Læseklubber og særlige talenthold i litteratur for forskellige årgange. Litteratur Akademiet præsenteres hvert år for samtlige elever og skoler i Fredensborg Kommune. Dette store projekt er en karavane af 1000 bøger og otte forfatteres skolebesøg. Hør om, hvordan projektet blev til, og hvorledes læseeffekten og -lysten har været. Fredensborg Skole vandt KFPLCs pris "Årets PLC 2019".

  Forfatter og illustrator Jan Kjær deltager i denne workshop og vil fortælle om sine 3 års erfaringer med Litteratur Akademiet Fredensborg og om at booste læsningen gennem mødet mellem forfatter og elev. Jan Kjær vil vise eksempler på, hvordan han arbejder med sine historier for at ramme de 5. klasser, som han henvender sig til i Litteratur Akademiet.
 2. En guide til den særligt tilrettelagte læse- og skriveundervisning v/ Lis Pøhler, laesning.dk

  Den særligt tilrettelagte undervisning til elever i læse- og skrivevanskeligheder skal være målrettet den enkelte elevs faglige, personlige og sociale forudsætninger. Med velovervejede til- og fravalg kan det lade sig gøre at guide eleven hensigtsmæssigt videre til næste trin i læse- og skriveudviklingen. Den store udfordring for læsevejlederen er at få formidlet denne viden om iagttagelse og undervisning til lærere, pædagoger og andre, som skal stå for selve undervisningen.

  Oplægget indeholder idéer til relevante faglige iagttagelser og undervisning, der kan gennemføres, også selv om den voksne ikke har en uddannelse som læsevejleder.
 3. Situeret fremstilling – ”Jeg kan ikke finde på noget” v/ Lise Overgaard Nielsen, lektor på læreruddannelsen, Professionshøjskolen Absalon

  ”Jeg kan ikke finde på noget”. Alle lærere kender situationen med elever, der ikke kan komme i gang. De skal nødes og trykkes på en helt særlig måde, og alligevel lykkes det ikke hver gang. Denne workshop vil give dig inspiration til at hjælpe dine elever med at håndtere det at skrive en tekst. Du vil blive præsenteret for fire perspektiver, som i praksis kan hjælpe dig og dine elever, når de bakser med en skrivesituation.

  Oplægget vil derudover præsentere dig for skrivedidaktikken Situeret Fremstilling og klæde dig på til at gøre skriveundervisningen mere autentisk og vedkommende for dine elever. Du vil gå hjem med idéer til spændende skriveforløb, som vi udvikler sammen.

Tilmelding

Tilmeld dig konferencen her - husk at vælge temagrupper. 

Bemærk, at der er begrænset antal parkeringspladser ved Campus Roskilde. Campus ligger ca. 10 minutters gang fra Trekroner Station. 

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 7248 1930 (kursusnr. R19-135).

.

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
31. oktober 2019 9:00 - 16:00
Cxense Display