Del

1. november 2018

Læsevejlederkonferencen 2018

Konferencen byder på spændende faglige oplæg, som gør dig klogere og giver dig nye vinkler på din hverdag som læsevejleder.

Program

09.00 – 09.15   Morgensang og velkomst

09.15 – 10.05   Som læseunderviser skal man ikke have ét læsesyn 

v/ Jesper Bremholm, DPU

Det er almindeligt at tale om, at man som læse- og literacylærer har et særligt læsesyn, eller at et læremiddel til læseundervisning bygger på et bestemt læsesyn. I oplægget vil jeg argumentere for, at spørgsmålet om læsesyn faktisk er en misforståelse, når det bruges i en undervisningssammenhæng, og at denne misforståelse skyldes, at man forveksler et forskningsperspektiv med et didaktisk perspektiv. Som læseunderviser skal man ikke have ét læsesyn. Man skal derimod kunne se og kombinere læsning og literacy set fra flere perspektiver. Det er ikke let, og i oplægget præsenterer jeg en model, der kan hjælpe med at skelne forskellige perspektiver fra hinanden og med at forstå, hvordan de hænger sammen.

10.10 – 10.40   Fokus på sprog i naturfagene i udskolingen 

v/ Mette Bech, pædagogisk konsulent, Professionshøjskolen Absalon

Oplægget vil sætte fokus på:

  • Hvilke kompetencer - i forhold til dansk som andetsprog - skal faglærere have for at kunne stilladsere flersprogede elever i naturfagene i udskolingen?
  • Hvordan bliver det øgede fokus på sprog i naturfagene til gavn for alle elever i klassen?
  • Hvilke muligheder/udfordringer opstår der, når digitale læremidler inddrages i undervisningen?

10.40 – 11.00   Pause

11.00 – 11.15   Spot på nyt til læsevejlederen 

v/ Lena Bülow-Olsen, pædagogisk konsulent

Præsentation af nye og nyere faglige materialer til læsevejlederne.

11.15 – 12.00   Stillelæsning er ikke nok… 

v/ Louise Flensted Rønberg, lektor, Københavns Professionshøjskole

I sit oplæg vil Louise forholde sig til følgende spørgsmål:

  • Hvordan ser det ud med danske børns læseglæde og læsekompetence i 2018? (PIRLS + Børns læsning 2017)
  • Hvilken effekt har det at sætte tid af til stillelæsning i skolen?
  • Hvad med begrebet læsebånd?
  • Hvordan kan vi skabe rammer, der bidrager til udvikling af læsekompetence og læseglæde?

12.00 – 12.50   Frokost

12.50 – 13.50   Et nyt evalueringsmateriale til læseforståelse – EVALD 

v/ Dorthe Klint Petersen, lektor, DPU

I dette oplæg præsenteres det nye digitale evalueringsmateriale, EVALD. EVALD afdækker elevernes læseforståelse af forskellige typer tekster til mellemtrinnet, og samtidig afdækkes vigtige forudsætninger for læseforståelse. Der gives eksempler på, hvordan evalueringsresultater kan danne udgangspunkt for undervisningen i læseforståelse.

13.55 – 14.40   ”Det ser godt ud!” – Digital skrivedidaktik 

v/ Rikke Denning, lektor, UC Syd

Hvordan giver vi kvalificeret feedback på digitale elevprodukter? Og hvordan får vi eleverne til at forholde sig kritisk reflekterende til deres digitale produktioner? Med udgangspunkt i danskfaget præsenterer oplægget et bud på et refleksionsværktøj til eleverne, SATsER, som kan støtte eleverne i at begrunde og reflektere over muligheder og valg, når de producerer digitalt, og som på samme tid kan fungere som ramme for lærerens løbende feedback. I oplægget vil der være eksempler fra et forløb i 7. klasse i dansk, hvor eleverne producerer reklamer med intertekstuelle referencer. 

14.40 – 15.00   Pause

15.00 – 15.45   Nye og nyere tiltag i Nationalt Videncenter for Læsning 

v/ Lene Storgaard Brok, centerleder

Grammatikundervisning, digital læsedidaktik, skrivedidaktik i alle fag. Det er nye og nyere tiltag i videncenteret. I skal høre om, hvordan grammatikundervisning praktiseres i dansk, tysk og engelskfaget i dag gennem projektet Gramma3. I skal høre om, hvordan læsning på digitale enheder ansporer eleverne til at orientere sig af forskellige læsestier. Og I skal lytte til læreres erfaringer med at gøre skrivedidaktik til et skoleudviklingsprojekt. Videncenteret tager jer med på tur i nye og nyere projekter.

15.45   Tak for i dag

Tilmelding

Tilmeld dig Læsevejlederkonferencen 2018.

Vi gør opmærksom på, at der er et begrænset antal parkeringspladser ved Campus Roskilde. Campus ligger tæt på Trekroner Station.

Spørgsmål om tilmelding? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 7248 1930 (kursusnr. R18-132).

.

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
1. november 2018 9:00 - 15:45
Cxense Display