Del
Læsevejlederkonferencen 2020

29. oktober 2020

Læsevejlederkonferencen 2020

Programmet byder på oplæg om sprogudviklende fagundervisning, test, ny litteratur og forskning - og spændende temagrupper for dig som læsevejleder.

Program

9.00-9.15   Morgensang og velkomst

9.15-10.30   Broen til fagsproget - Hvordan tilrettelægger man sprogudviklende fagundervisning? v/Helene Thise, lektor i dansk som andetsprog, Københavns Professionshøjskole

Oplægget præsenterer en række konkrete idéer, værktøjer, skabeloner og aktiviteter til sprogudviklende undervisning tilrettelagt i fire faser efter Bromodellen. Metoderne er almene, og de flersprogede elever har et særligt fokus. Formen er dialogisk, med små samtaler og opgaver undervejs. Helene er medforfatter til bogen Broen til fagsproget - 32 idéer til at styrke sproget i alle fag (Thise & Vilien, 2019, Samfundslitteratur).

10.30-10.50   Pause

10.50-12.00   Test, og hvad enhver læseunderviser bør vide om dem v/Professor Carsten Elbro, Københavns Universitet

Test er bare en veldefineret måde at iagttage elevers viden og færdigheder på. Hvis testen ellers dur, kan den bidrage afgørende til lærerens grundlag for at vælge indhold og niveau i undervisningen. Men test skal give oplysninger, der er gyldige, pålidelige, forståelige og anvendelige. Desuden skal testresultater behandles af læsefagfolk, så resultaterne bliver sammenholdt fornuftigt med et passende bredt sæt af oplysninger om eleven. Oplægget indeholder eksempler på især gode test og fornuftig brug af dem. Desuden skal der være plads til at stille ethvert spørgsmål om test – og nok også om andre læseemner.

12.00-12.50   Frokost og forlag

12.50-13.20   Ny litteratur til læsevejlederen v/Lena Bülow, konsulent og læremiddelforfatter

13.25-14.40   Temagrupper - vælg 1. og 2. prioritet ved tilmelding

 1. Kvantitative som kvalitative evalueringsværktøjer i dansk v/Dorte Kamstrup, læringskonsulent, Slagelse
  Jeg vil, med afsæt i Antvorskov Skoles 3. årige projekt ’Databaseret læringsledelse i dansk og matematik,’ komme ind på, hvordan man som lærer og læsevejleder kan arbejde med såvel kvantitative som kvalitative evalueringsværktøjer i dansk. Jeg vil i min workshop komme med konkrete eksempler på, hvordan vi som skole helt systematisk arbejder med LæseUdviklingsSkemaet (LUS) ikke alene for at kunne sætte mål og evaluere den enkelte elevs læseudvikling, men også for at skabe et nuanceret og fælles fagsprog hos dansklærerne om læsning og læseudvikling: Hvornår er eleven klar til at læse stillelæsning? Hvornår må man øve elevens læsehastighed og hvordan? Hvor svære skal teksterne være for en elev i 1. klasse? Hvorfor skal elever i 5. klasse læse seriebøger? Hvor hurtigt skal man kunne læse i slutningen af 8. klasse? Kan man forvente at en svag elev i 7. klasse kan læse frilæsning samtidig med fælleslæsning af en roman i undervisningen? Alle disse spørgsmål og mange flere bruger vi meget tid på, når fagudvalgene mødes og sammen udvikler læseundervisningen fra 0.-9. klasse.
 2. Søg og du skal finde - Søgning på nettet fra en læsevejleders perspektiv v/Charlotte Rytter, lærebogsforfatter og kursusholder
  Denne workshop sætter fokus på hvordan læsevejlederen kan bidrage til at klæde lærerne på til undervisning i brug af nettets tekster og ressourcer? Søgekompetence starter allerede i de små klasser og oplægget giver et konkret bud på, hvordan man kan med progression for øje kan arbejde med elevernes søgekompetencer gennem hele skoleforløbet og i alle fag. Hvordan søger man egentlig kvalificeret, hvordan lærer man at skelne humbug fra fakta og hvordan sikrer vi at informationerne bliver til reel viden i elevernes hovedet og ikke blot copy-paster i blinde. Det er nogle af de spørgsmål, oplægget giver svar på.
 3. Hvordan kan læsevejlederen støtte en sprogbaseret undervisning i naturfagene? v/Mette Bech, pædagogisk konsulent CFU Absalon
  Der er ikke et modsætningsforhold mellem at undervise sprogbaseret og samtidig at have fokus på at udvikle elevernes naturfagskompetencer. Tværtimod er det afgørende for eleverne, at faglæreren har viden om, hvordan de kan stilladsere varierende mundtlige og skriftlige sprogbrugssituationer, hvis eleverne skal lykkes med at bevæge sig fra hverdagssprog til fagsprog. I denne temagruppe vil der derfor blive sat fokus på, hvordan man som læsevejleder kan indgå i et samarbejde med naturfagslærere om at udvikle en sprogbaseret undervisning. Der ville være inspiration til forskellige mundtlige og skriftlige sprogbrugssituationer med fokus på ordkendskab, begreber, faglige metoder og teksters formål og opbygning.
 4. Læsekultur og læsebånd version 2.0 v/Mette Bechmann Westergaard, pædagogisk konsulent CFU Absalon
  I denne temagruppe fordyber vi os i, hvordan vi som lærere og læsevejledere kan holde læsekadencen hos børn og unge i gang. Vi vil fordybe os i, hvordan man etablerer en læsekultur i en klasse med en god balance mellem et oplevelsesfokus og et analysefokus. Du vil få helt konkrete forslag til egnede titler, og til hvordan der kan samles op på de bøger, eleverne læser – uden at belaste forberedelsestiden unødigt. Vi ser også på, hvordan det frilæsningsbånd, mange skole praktiserer, kan optimeres i en version 2.0. Du får inspiration til, hvordan I som læsevejledere kan støtte op om den gode årsplan for frilæsningsbåndet, således at der både arbejdes med teksters struktur, automatisering, læseoplevelse, sprogforståelse og læsehastighed.

14.40-15.00   Kaffepause

15.00-15.45   Nyt fra Nationalt Videnscenter for Læsning v/Lene Storgaard Brok, leder Nationalt Videncenter for Læsning

Nyeste forskning fra Nationalt Videncenter for Læsning. Videncenteret tager jer med på tur i nye og nyere projekter. I skal høre om, hvordan vi arbejder med sprog i overgange fra dagtilbud til skole, kontekstualiseret grammatikundervisning i udskolingen, og hvordan vi forsøger at skabe læsesucces for ordblinde elever. Vi tager også et hurtigt kig på centerets forskerklummer og podcast.

15.45   Tak for i dag og på gensyn

Tilmelding

Tid: 29. oktober 2020 kl. 9.00-15.50
Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Pris: 1.550 kr. inkl. moms

Tilmeld dig konferencen senest den 24. september og derefter så længe, der er ledige pladser. 

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusafdeling på kursus@pha.dk og tlf. 7248 1930 (kursusnr. R20-148).

Vi tager forbehold for ændringer.

.

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
29. oktober 2020 9:00 - 15:50