Del
Mini Pædagogkonference 2020

30. september 2020

Mini Pædagogkonference 2020

Vær med til en spændende faglig aften for pædagogiske medarbejdere i daginstitutioner. Programmet byder på oplæg, workshops, netværk og udstilling af nyeste læremidler på området.

Program

17.00   Velkommen v/ Line Maxen, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

17.10   Hovedoplæg: Samtaler, der bygger bro v/ Jacob Folke Rasmussen

Som pædagog er samtalen et af dine vigtigste redskaber. Oplægget gør dig klogere på, hvordan du kan få dine samtaler til at lykkes, så de bliver brugbare og udviklende for alle deltagere. Når du har ansvaret for en samtales forløb, så er det af stor betydning, at du har værktøjer, der kan forebygge uhensigtsmæssig kommunikation og hjælpe dig til at få talt om det vigtige.

18.00   Pause med sandwich og sodavand samt netværk med kollegaer og udstilling af nyeste bøger på området

18.30   Workshops inkl. pause med kaffe og kage

20.00   Tak for i aften

Workshops

 • A: Giv dit forældresamarbejde et servicetjek v/ Jacob Folke Rasmussen 
  Mange pædagoger oplever forældresamarbejdet som en opgave, det ikke altid er let at navigere i. For hvordan får man sagt de svære ting, og hvad gør man, når der er ting, som man ser forskelligt på? Workshoppen giver dig en række værktøjer til at se på dit forældresamarbejde med nye briller. For måske handler vanskelighederne ikke om personlige uoverensstemmelser, men om forventninger til samarbejdet, der aldrig er blev afstemt.
 • B: Det professionelle læringsfællesskab i dagtilbud v/ Mette Nors 
  I denne workshop skal vi undersøge, hvad det vil sige at arbejde som et professionelt læringsfællesskab, og I vil få inspiration til at udvikle jer og jeres teamsamarbejde til et professionelt læringsfællesskab. I det professionelle læringsfællesskab er barnets læring og udvikling i centrum for samarbejdet på alle niveauer, og de professionelles samarbejde er særligt fokuseret på både børnenes og de professionelles læring og udvikling. Vi skal drøfte, hvilke kendetegn der skal være tilstede, og hvilke handlinger der udspiller sig i praksis, for at et dagtilbud kan betegne sig som et ”Professionelt Læringsfællesskab”. I får her muligheden for at drøfte, hvad det indebærer for jeres professionelle praksis at arbejde med Dufour og Dufours ”3 store ideer”, Marzanos ”4 vigtige spørgsmål” og ”PLF-cyklussen”.
 • C: Matematisk opmærksomhed i børnehøjde v/ Margit Holm 
  Med den nye pædagogiske læreplan skal matematisk opmærksomhed være en del af dagtilbuddets pædagogiske arbejde. Det understøtter børnenes lyst til at undersøge verden, men kun så længe tilgangen er legende. En workshop med fokus på, hvad matematik er, og hvordan vi kan understøtte børns matematiske opmærksomhed. Vi skal arbejde med, hvordan det er muligt at identificere vanskeligheder, og med udgangspunkt i praksiseksempler vil vi indkredse de voksnes muligheder for at inspirere børnene og for at følge og undersøge matematiske spørgsmål sammen med børnene.
 • Aflyst - D: ”Ikke et ord om læring!” v/ Frederik Zeuthen 
  En workshop om forskellen på leg som mål og som middel, og hvordan man kan forstå leg som attitude frem for legen som noget funktionalistisk. Med udgangspunkt i dagtilbudslovens ord om, at ”legen er grundlæggende”, vil vi udforske det at være legende. Hvad sker der, når pædagogen har en legende tilgang til samværet og de sociale interaktioner med børnene – og er bevidst om denne legende attitude? Workshoppen veksler mellem leg, snak, refleksion og korte oplæg, og deltagerne vil få mulighed for i fællesskab at sætte ord på, hvordan det er at være legende i en professionel, pædagogisk kontekst.

Præsentation af oplægs- og workshopholdere

 • Jacob Folke Rasmussen arbejder som underviser, konsulent og supervisor for medarbejdere på det sociale, sundhedsfaglige og pædagogiske område. Han har hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med fortællingers betydning for menneskers og organisationers udviklingsmuligheder. Jacob er forfatter til bogen ”Samtaler der bygger bro”. Læs evt. mere på www.narrativt-selskab.dk.
 • Mette Nors arbejder som pædagogisk konsulent i Dafolo og har stor erfaring med at holde oplæg og understøtte udviklingen af professionelle læringsfællesskaber både i dagtilbud og folkeskolen. Mette er meget optaget af, hvordan vi som professionelle skaber et læringsmiljø med stærkt fokus på, at alle børn inkluderes, trives og lærer.
 • Margit Holm er matematikvejleder og konsulent for matematik i CFU Absalon, hvor hun arbejder med matematik i dagtilbud og grundskole. Særligt de senere år er der kommet stigende interesse og kvalitative materialer, når det gælder matematisk opmærksomhed hos førskolebørn.
 • Frederik Zeuthen er lektor ved Center for Pædagogik, Professionshøjskolen Absalon. Frederik underviser på pædagoguddannelsen i musik og på dagtilbudsspecialiseringen og er meget optaget af at bringe en legende tilgang ind i den diskursive undervisning. Som tidligere musikpædagog har han tilbragt utallige timer i rundkreds med en guitar og en pose rasleæg! Frederik er ambassadør for Playful Learning-programmet i Absalon og er stiftende medlem af Den Danske Legetænketank.

Tilmelding

Tilmeld dig konferencen her.

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusafdeling på kursus@pha.dk og tlf. 7248 1930 (kursusnr. R20-156).

Vi tager forbehold for ændringer.

.

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
30. september 202017:00 - 20:00