Del

19. marts 2018

Museum og skole – samarbejde og undervisning

Et gratis kursus for ikke-statsanerkendte museer, udviklet af Kultur- og Skoletjenesten i samarbejde med CFU Absalons konsulenter.

Formålet med kursusforløbet er at støtte de ikke-statsanerkendte museer i udvikling og kvalificering af samarbejdsmodeller og undervisningstilbud.

Målgruppe: Ansatte ved ikke-statsanerkendte museer og andre interesserede.

Dagen vil rumme input om skole-/museumssamarbejde, indblik i skolens og lærernes planlægning samt konkret inspiration til, hvordan museerne afkoder/formidler deres fag i forhold til skolens fag, bl.a. gennem brug af artefakter og interaktion. 

Dagen bliver fulgt op af sparringsmøder - læs mere på kulturogskoletjenesten.dk

Program:

08.30-09.00   Kaffe og morgenbrøg

09.00-09.10   Velkomst

09.10-10.30   Samarbejde mellem skole og museum v/ Rikke Egebjerg og Karina Bruun Houg

a) PLC og den åbne skole

b) Hvordan arbejder lærerne - undervisningsplanlægning og forventningsafklaring

10.30-10.45   Kort pause, kaffe og vand

10.45-11.45   Et eksempel - hvad gør andre museer? 

11.45-12.00   Opsamling

12.00-13.00   Frokost og videndeling

13.00-13.45   Interaktiv og digital undervisning - introduktion til programmer v/ Tom Stub Christiansen

13.45-15.00   Workshop: Deltagerne arbejder med egne projekter/samling. Inspiration, videndeling og sparring. Inkl. kaffe og kage

15.30-15.45   Farvel og på gensyn

Tilmelding:

Tilmeld dig her.

 

 

Kontakt for yderligere information: 

Niels Jannerup
Konsulent, Kultur- og Skoletjenesten
Tlf.: 2129 7719
Email: kulturogskole@gmail.com 

.

Campus Slagelse

Ingemannsvej 17
4200 Campus Slagelse
19. marts 2018 8:30 - 15:45
Karina Bruun Houg Pædagogisk konsulent
Rikke Egeberg Pædagogisk konsulent
Tom Stub Christiansen Pædagogisk konsulent
Cxense Display