Del

19. september 2018 - 20. september 2018

Nationalt netværk for udsatte voksen-området inviterer til UC-NUVO konference

Tema: Hvem er eksperterne på området for udsatte voksne?
Vi sætter fokus på, hvordan ekspertpositioner rammesætter viden inden for forskellige autoritative forståelseshorisonter.

Ekspert er noget andre udpeger én til at være. Rollen som ekspert bygger typisk på, at en person har en særlig viden eller erfaring, som nogle tillægger værdi. Det kan være som faglig ekspert, videnskabelig ekspert eller erfaringsekspert.

På årets UC-NUVO konference sættes der fokus på, hvordan ekspertpositioner rammesætter viden inden for forskellige autoritative forståelseshorisonter. Vidensbasering af indsatserne for voksne i udsatte positioner, handler i dag ikke alene om at omsætte forskningsbaseret viden til praksis. Der er en stigende erkendelse af, at viden er mangetydig og at formaliseret uddannelse og forskningsbaseret viden kun er to aspekter i et komplekst samspil. Borgerens inde fra perspektiv tillægges værdi og legitimitet som en særlig ekspertise i bestemte kontekster og situationer i kombination med fagprofessionelle og forskeres ude fra perspektiv.

På årets UC NUVO konference inviterer vi forskellige eksperter til en dialog om viden, erfaring og hvordan de oplever deres viden og erfaringer bliver brugt, misbrugt eller negligeret i indsatserne for mennesker i udsatte positioner.

.

HUSET Middelfart

Hindsgavl Alle 2
5500 Middelfart
19. september 2018 - 20. september 2018
Cxense Display