Del

2. oktober 2019

Pædagogkonference 2019

En mini-konference for pædagogiske medarbejdere i daginstitutioner med oplæg om trivsel og inspirerende workshops.

Program

17.00: Velkommen v/ Line Maxen, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

17.10: Hovedoplæg: Trivsel er for alle v/ Helle Overballe Mogensen

Oplægget har fokus på de professionelles rolle og konkrete muligheder i forhold til at skabe trivsel og inkluderende læringsmiljøer. Deltagerne får en kort, praksisnær viden om børns hjerner. Herefter vises konkrete redskaber til at øge trivsel for alle og fordre inklusion.

Deltagerne får:

  • Viden om den tænkning der kan præge børn – og børn med særlige behov
  • Viden om læringsudfordringer for børn
  • Viden om skoleparathedskompetencer
  • Viden om betydningen af visuel pædagogik
  • Simple og konkrete redskaber til guidning

18.00: Sandwich og sodavand samt netværk med kollegaer og udstilling af nyeste bøger på området

18.30: Workshops inkl. pause med kaffe og kage

A. Vredeshåndtering for børn v/ Helle Overballe Mogensen
Workshoppens hovedfokus er en konkret og direkte anvendelig gennemgang af et vredeshåndteringsforløb, Stop-Tænk-Kør, som er velafprøvet i daginstitutioner, i indskoling samt til børn med autisme. Forløbet er et minikursus, som hjælper det enkelte barn (eller en gruppe af børn) med at sanse og forstå egne tegn på vrede, finde strategier til at undgå, at vreden bliver fysisk, og få hjælp af kammerater og voksne, når vredesudbruddet er ovre.Deltagerne får:

  • Viden om vrede og praksisnær, børneinddragende vredeshåndtering.
  • Mulighed for selv at prøve kræfter med Stop-Tænk-Kør-modellen, som er workshoppens omdrejningspunkt.
  • Viden om, hvorledes vredeshåndteringsforløbet kan indgå i en daginstitutions procedure for håndtering af udadreagerende adfærd.

B. Dramapædagogik i dagtilbud - Playful Learning v/ Bolette Kvist Hedegaard-Degn
Et af børnehavebarnets primære kilder til erfaringsdannelse og læring er gennem leg og legerelationer. Mange børnehavebørn har oplevet at blive lukket ude fra legen, og for flere betyder det smertelige erfaringer og manglende udviklingsmuligheder. Gennem denne workshop får du konkret inspiration til, hvordan du gennem arbejdet med drama kan hjælpe barnet ind i legen, og hvordan du gennem fiktionen kan skabe dialog med børnene om svære emner.
Workshoppen vil primært bygge på praktiske øvelser og afprøvning af konkrete metoder.

C. Dialogisk læsning v/ Mirjam Hoel Nielsen
Dialogisk læsning – også kaldet samtalelæsning – er højtlæsning, hvor børnene inddrages aktivt undervejs i historien. Dialogisk læsning giver børnene en begyndende indsigt i og nysgerrighed over for skriftsproget. Samtidig får børnene adgang til børnelitteraturen og mulighed for at møde en mangfoldighed af ord, som igen styrker tilegnelsen af et stort og varieret ordforråd og har positiv effekt på deres sproglige udvikling. Derudover giver det en samhørighed og en perspektiveringsmulighed til at tale om forskellige typer emner; ”Det var ligesom, da vi læste om Mimbo Jimbo...” Denne workshop beskriver, hvad dialogisk læsning er, hvorfor det er et godt redskab samt konkrete indgangsvinkler og metoder til at inddrage børnene i samtalelæsning.

D. Musicarma - mindfulness med musik for børn v/ Claus Behrens
Denne workshop tilbyder redskaber til, hvordan musik og mindfulness kan bringe ro til børnene i en stresset hverdag i institutionen. Konceptet Musicarma - mindfulness med musik for børn kombinerer musik, afslapning, mindfulnessøvelser, illustrationer, aktiviteter og remser. Musikken er danske sange fra den danske kulturarv, og det er udviklet til at kunne bruges i daginstitutionen og indskolingen såvel som i hjemmet. Familievejleder Lola Jensen har været mentor og skrevet forord til bogen, og Lotte Salling har skrevet remserne og lavet øvelserne. Du vil i workshoppen mærke på egen krop, hvor nemt et redskab det kan være i dagligdagen. Claus giver indblik i de undersøgelser, han har haft med 600 børnehavebørn i 30 daginstitutioner, og hvad forskningen siger om vigtigheden af børn og deres udvikling i forhold til at få et pusterum i dagligdagen. Læs mere her: www.musicarma.dk

20.00: Tak for i aften

Om underviserne

Helle Overballe Mogensen er lærer, fagbogsforfatter, erfaren oplægsholder og inklusionsvejleder med 25 års erfaring. Hun har taget den pædagogisk-audiologiske grunduddannelse og har diplom i sproglige vanskeligheder, neuropædagogik og ASF. I sin undervisning har Helle arbejdet med børn og unge med hørevanskeligheder og diagnoser som Tourettes syndrom, ADHD, ADD, NLD, OCD, ASF, Aspergers syndrom og infantil autisme. Helle er særligt optaget af børn med særlige behov med fokus på socialt samspil, kommunikation, koncentrationsbesvær og hyperaktivitet. Helle er forfatter til flere artikler samt bøgerne Børn med særlige behov, Med hjernen i skole, Unge med særlige behov, Når hjernen ikke lytter - Om høreforstyrrelsen APD samt TAKT i skolen – trivsel, anerkendelse, kommunikation og teamwork. Læs mere her: http://dpf.dk/forfatter/helle-overballe-mogensen

Mirjam Hoel Nielsen har en master i børnelitteratur og er ansat som danskkonsulent på CFU Absalon. Mirjam har mange års erfaring med litteratur- og læseoplevelser med børn og har stort kendskab til både ældre og nyere børnelitteratur. 

Bolette Kvist Hedegaard-Degn er cand.mag. i dramaturgi og ansat som lektor ved Professionshøjskolen Absalons pædagoguddannelse i Slagelse. Bolettes undervisningsområder er bl.a. æstetiske læreprocesser, dramapædagogik, professionel kommunikation, entreprenørskab og innovation. Dertil fungerer hun somprojektleder for pædagoguddannelserne i Absalon i forbindelse med deres samarbejde med LEGO Fonden om projekt Playful Learning.

Claus Behrens står bag Musicarma-konceptet og er forfatter, musiker, underviser og foredragsholder. Han har gennem sit arbejde med musik, mindfulness og børn en stor erfaring i, hvordan man med enkle redskaber kan skabe en forskel for børns mentale sundhed. En kommune har givet tilsagn om at implementere Musicarma i alle børnehaver og indskolingsklasser. Derudover arbejdes der i øjeblikket på en ny bog og en digital platform rettet mod forældre.

Tilmelding

Tilmeld dig her - og husk at vælge workshop.

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 7248 1930 (kursusnr. R19-119).

.

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
2. oktober 2019 17:00 - 20:00
Line Maxen Pædagogisk konsulent
Cxense Display