Del
Pædagogkonference 2021

29. september 2021

Pædagogkonference 2021

Faglig mini-konference for pædagogiske medarbejdere i daginstitutioner med oplæg og workshops.

Program

17.00: Velkommen v/ Line Maxen, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

17.10: Social-emotionel læring, der skaber mestringsstrategier og inklusion v/ Louise Tidmand

Louise Tidmand stiller skarpt på, hvordan vi i den konkrete pædagogiske praksis kan arbejde med børnenes social-emotionelle læring både eksplicit såvel som implicit. En praksis, der lærer børnene at udvikle personlige mestringsstrategier til at håndtere egne følelser og samtidig bidrager til, at vi udvikler inkluderende børnefællesskaber med tolerance for forskellighed.

18.00: PAUSE med sandwich og sodavand samt netværk med kollegaer og udstilling af nyeste bøger på området

18.30: Workshops inkl. pause med kaffe og kage

20.00: Tak for i aften

Workshops

A) Mød Zippy og hans venner – et konkret bud på arbejdet med socialemotionel læring i dagtilbud v/ Louise Tidmand

På denne workshop introducerer Louise Tidmand et konkret bud på, hvordan vi i den pædagogiske praksis kan arbejde med børnenes social-emotionelle læring. Et bud, der er udviklet i dansk pædagogisk praksis, anbefales af WHO, Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen, og som i dag anvendes i over 30 lande i hele verden. Du får konkrete øvelser og input med fra workshoppen, som du straks kan overføre til din egen pædagogiske praksis.

Louise Tidmand, ph.d., kalder sig selv for ”Prakademiker”, hvilket udtrykker, at hun er både praktiker og akademiker. Louise er optaget af børn og unges mentale sundhed, trivsel og udvikling af livsduelighed. Hun laver bl.a. kompetenceudvikling for pædagoger og lærere m.fl. i hele landet og har været inviteret taler ved flere konferencer i både indland og udland. Louise har skrevet og redigeret flere bøger, der giver konkrete bud på arbejdet med socialemotionel læring, trivsel, styrker og livsduelighed i den pædagogiske praksis.

B) Når der skal flere ord i rygsækken v/ Mette Bech

Alle ved godt, at det er vigtigt, at børn tilegner sig mange ord og udvikler et godt ordforråd. Men hvad vil det sige? Og hvordan kan man hjælpe børn med at udvikle et godt ordforråd? I denne workshop vil vi gennem praktiske øvelser og eksempler sætte fokus på, hvordan man kan understøtte børns sproglige udvikling ved at skabe forskellige sprogbrugssituationer, der kan understøtte, at de møder nye ord og får mulighed for at anvende dem i forskellige situationer.

Mette Bech er pædagogisk konsulent ved CFU Absalon, uddannet folkeskolelærer, har en diplom i læsning og skrivning og master i dansk som andetsprog. Mette har stor erfaring i at efteruddanne lærere og pædagoger til at medtænke den sproglige dimension i deres pædagogiske praksis.

C) Teknologi er også leg v/ Margit Holm og Kristian Neubert Hjuler

Teknologi for de 4-6-årige, hvad kan det være, og hvordan kan vi begynde? Kom og få et oplæg om teknologi i børnehøjde og vær med i afprøvninger af lege med bl.a. brug af Bee-Bot.

Det er en workshop med fokus på, hvad teknologi er, og hvad der taler for at bruge teknologi i børnehaven. Vi vil byde ind med aktiviteter, der kan understøtte børnenes nysgerrighed og leg.

Vi leger os gennem analoge algoritmelege, kropslig kodning og får også lejlighed til at bruge Bee-Bot. Bee-Bot er en lille robot, der enkelt kan programmeres til at køre i forskellige retninger. Den er meget brugbar i forhold til en undersøgende tilgang og til at udvikle børnenes logiske tankegang. Men også god, når man giver hinanden bestemte opgaver, hvor Bee-Bot efterfølgende skal programmeres, så den kan køre en bestemt rute.

Kristian Hjuler er pædagogisk konsulent ved CFU Absalon med fokus på teknologiforståelse. Kristian har mange års erfaring med at undervise og praktisere matematik og teknologiforståelse i børnehøjde.

Margit Holm er pædagogisk konsulent ved CFU Absalon, hvor hun arbejder med matematisk opmærksomhed i dagtilbud og grundskole. Her er fokus på den stigende interesse for kvalitative materialer, hvor børnene både afprøver sammenhænge og bruger sproget.

D) Fysisk indretning og inkluderende læringsmiljø v/ Rikke Egeberg

Rum og dets indretning har en stor og væsentlig betydning for, hvordan vi agerer i rummet. På workshoppen ser vi nærmere på, hvordan pædagogisk indretning er et væsentligt element for styrkelse af den pædagogiske praksis. Vi kommer ind på, hvordan kan man observere på egne rum, lokalisere eventuelle problemfelter og få et fælles sprog for, hvordan man aktivt kan inddrage rum, indretning og artefakter i det pædagogiske arbejde.

På workshoppen må I gerne medbringe fotos eller plantegninger fra egen institution.

Rikke Egeberg er pædagogisk konsulent ved CFU Absalon, hvor hun bl.a. arbejder med fysiske læringsmiljøer. Rikke er optaget af, hvordan de fysiske rammer i dagtilbud er med til at forme den måde, børn og voksne agerer og interagerer på. Når man skal arbejde med at understøtte inkluderende læringsmiljøer, er det centralt at medtænke de fysiske rammer.

Hent programmet her (pdf).

Tilmelding

Tilmeld dig her senest den 1. september 2021 og derefter så længe der er ledige pladser.

Tid: 29. september 2021 kl. 17-20
Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde - Find lokale på infoskærmen ved hovedindgangen, bygning A.
Pris: 680 kr. inkl. moms

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 7248 1930 (kursusnr. R21-141).

.

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
29. september 2021 17:00 - 21:00
Line Maxen Pædagogisk konsulent