Del

24. marts 2020

PLC-ambassadørdag i Sorø

Vi inviterer skolernes PLC’er, faglige vejledere og andre relevante personaler til en gratis eftermiddag i samarbejdet tegn.

På ambassadørdagen præsenterer vi CFU's bredspektrede arbejde med pædagogiske tiltag og læremidler og inviterer til dialog om, hvordan vi bedst muligt kan samarbejde omkring opgaven med at lave den bedste undervisning ude på skolerne. 

Eftermiddagen er gratis at deltage i, og vi opfordrer til, at alle skoler sender mindst en repræsentant af sted. Dagen starter med at vi byder på frokost i vores gode kantine.

Program

  • Frokost
  • Velkomst og rammesætning
  • Oplæg: Læremidler og læremiddelkultur v/ Rikke Egeberg
    Med et dyk ned i bekendtgørelsen reflekterer vi sammen om, hvordan der arbejdes strategisk med styrkelsen af en læremiddelkultur på skolerne
  • Efter oplæg og refleksion præsenterer vi jer for noget af det nye i vores samling og sætter ord på nogle af de vurderingskriterier, vi arbejder ud fra. Vi ser både på analoge og digitale læremidler. I vil desuden få mulighed for at komme med konkrete ønsker til læremidler
  • Dialog og kaffe - hvilke ønsker har I for et godt samarbejde med CFU
  • Besøg i vores faglige stande med udstillinger og mulighed for at snakke med nogle af vores dygtige konsulenter.

Vel mødt til en god dag, hvor vi indbyrdes inspirerer hinanden.

Tilmelding

Tilmeld dig og dine kollegaer gratis. Sidste frist for tilmelding er den 15. marts 2020.

Ved udeblivelse uden afbud senest dagen før tillader vi os at trække et gebyr på kr. 250, som dækker forplejnings- og administrationsomkostninger.

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 7248 1930.

.

Campus Sorø

Slagelsevej 70-74
4180 Sorø
24. marts 2020 12:00 - 16:00
Rikke Egeberg Pædagogisk konsulent