Del

2. november 2017

Temadag: Dokumentation, måling og evaluering af samskabende processer

Hvordan måler vi resultater af samskabelse? Og hvordan dokumenterer vi den værdiskabelse, som samskabelse kan fører til?

Nye veje og nye løsninger af velfærdsudfordringer

I arbejdet med at introducere en samskabende metodik og tænkning er det ikke ualmindeligt at blive mødt med en forventning om at sandsynligøre effekter og resultater allerede i opstartsfasen. Også i selve samskabelsesprocessen kan der også være ønsker om, at resultaterne skal dokumenteres og rapporteres for at sikre, at de investerede ressourcer giver det ønskede afkast. 

Vælger vi at søge fonde og puljer til et samskabelsesinitiativ skal vi også påvise, hvilke effekter vores tiltag vil have. Men hvordan måler vi resultater af samskabelse? Hvordan dokumenterer vi den værdiskabelse, som samskabelse kan fører til?

På temadagen undersøger vi en række af disse forhold og dilemmaer. Vi tager afsæt i både teoretiske indspark og erfaringer fra konkrete cases, som oplægsholderne har berøring med. Således vil vi få indblik i forskellige tilgange og redskaber til at måle samskabelse og viden om metoder til at evaluere sociale forandringer generelt. Vi vil også blive klogere på, hvordan vi kan håndtere forventninger om dokumentation og måling, der udfordrer arbejdet med et samskabende mind-set.

 

Oplæg

Forskellige veje til at måle og evaluere samskabelse
v/ Anne Tortzen (Direktør for Center for Borgerdialog

Samskabelsesprocesser er komplekse tiltag, der ofte retter sig mod ’bløde’ mål, og som er udfordrende at måle på. Hvad er udfordringerne ved at måle samskabelse – og hvilke veje kan man vælge at gå? Anne Tortzen vil fortælle om, hvordan hun har arbejdet med at udvikle mål for grad og udbytte af samskabelse af tre konkrete cases i sin ph.d. afhandling. Desuden vil hun præsentere en række forskellige tilgange til måling af samskabelse og kommer med eksempler fra forskning og praksis på metoder til at måle værdiskabelsen i disse komplekse processer.

Understøttende måling af samarbejde, innovation og effekt
v/ Andreas Krogh (Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet)

Der er stigende fokus på dokumentation og måling i den offentlige sektor, men hvordan måles på samarbejdsdrevne innovationsprocesser med mange aktører og diffuse mål? Hvordan designes og udføres målinger, så de understøtter snarere end undergraver tværgående indsatser?

Med udgangspunkt i et nyligt afsluttet udviklingsprojekt fortæller Andreas Krogh om udfordringer og muligheder ved at sætte tal på samarbejde, innovation og effekt. Han introducerer et kriteriebaseret måleinstrument og præsenterer resultaterne af arbejdet med at måle på 24 kriminalpræventive initiativer i Københavns Kommune. En håndfuld cases illustrerer processerne bag tallene og tjener som afsæt for konkrete anbefalinger til, hvordan centrale og decentrale niveauer kan spille sammen i udviklingen af nye, effektive indsatser på tværs af organisationer.

Læs mer i artiklen "Forskere laver måleredskab for samskabelse" publiceret den 7/3-2017 på www.denoffentlige.dk

Værdien af min mors stolte nakke -  et kig ind i praksis
v/ Dorthe Pedersen (Social entreprenør og grundlægger af Cykling uden alder)

Med holdningen, at alle mennesker uanset alder, fysisk formåen og livssituation skal have muligheden for at trives i et inkluderende samfund og have adgang til dets natur, kultur og fællesskaber, får du gennem mødet med ’Cykling uden alder’ i dette oplæg indsigt i redskaber og dilemmaer i fællesskabsdrevet sundhedsfremme og ældreomsorg.

Ved at samskabe vores løsninger har vi mulighed for at bygge sociale relationer, som er afgørende for bl.a. ældre menneskers livsmod, oplevelse af tilhør og værd på et tidspunkt i livet, hvor isolation, ensomhed, dårlig trivsel og svagt helbred er en overhængende fare.

Med udgangspunkt i fem ledende principper og en grundlæggende tro på, at alder er uden betydning, har bevægelsen spredt sig fra nogle få pionerer i København til tusindvis af mennesker landet og verden over. Hvert sted samarbejder passagerer, piloter og omsorgspersonale på tværs for at holde hjulene i gang og sikre retten til vind i håret. Ved at anvende et simpelt og gammeldags redskab, en rickshaw, som velfærdsteknologi, bygger ’Cykling uden alder’ bro mellem pleje-, omsorgs- og livsbehov gennem samskabelsen på såvel individuelt som organisatorisk niveau.

Den evidens, der tilvejebringes om aktørernes oplevelse af løsningen, er kvalitativ og anekdotisk, den er visuel og narrativ - den er samskabt, og den ligger offentlig tilgængelig i store mængder online og på sociale medier. - Usystematisk vil nogen mene, sjovt og charmerende synes andre. Så hvad sker der, når værdier som meningsfuldhed, styrkede familierelationer, trivsel, sammenhængskraft, nærvær, arbejdsglæde, en mors stolte nakke og synet af blomstrende magnolier forsøges systematisk opsamlet?

Oplægget udfolder dilemmaer i mødet mellem civilsamfundets sociale innovationer og det offentliges serviceleverance-fokus, hvor hybride organiseringer kan medføre organisatorisk ingenmandsland eller tættere skotter - mest af alt udfoldes dilemmaet om projektliggørelse af menneskers liv og trivsel.

Se mere på cyklingudenalder.dk  og facebook.com/cyklingudenalder

Målgruppe

Private, kommunale, regionale og NGO medarbejdere, konsulenter og ledere der arbejder med borgerinddragelse, medborgerskab, socialøkonomi og social samt arbejdsmarkedsområdet, land- og by udvikling, udvikling, projekter, tilflytning/bosætningsstrategi og alle der er interesseret i.

Denne temadag er den fjerde af 4 temadage om nye veje i løsninger af velfærdsudfordringer.
Alle temadagene undersøger dette felt fra en teoretisk vinkel og med perspektiver fra en eller flere positioner i praksis.

Relaterede temadage

Pris:

Vælg en eller flere temadage - Pris for én temadag 950,- kr. - Vælg alle 3 temadage for 2.400,- kr.

Tilmeld dig her

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
2. november 2017 9:00 - 15:30
Cxense Display