Del

5. oktober 2017

Temadag: Nye roller og kompetencer, der understøtter et samskabende mind-set

På denne temadag bliver vi klogere på roller og kompetencer i arbejdet med et samskabende mind-set. Vi kigger på, hvordan rollerne forandres og hvilke nye kompetencer dette kræver.

Nye veje og nye løsninger af velfærdsudfordringer

En lang række aktører retter i stigende grad blikket imod at finde nye veje i løsninger af velfærdsudfordringer. Vi er tilskuere til et paradigmeskifte, hvor flere og flere bliver nysgerrige på netværksbaserede løsninger og samskabende metodikker og tilgange. I udviklingen af disse nye tilgange involveres flere, nye og andre aktører, end vi er vant til – det kalder på nye proceskompetencer og roller.

På denne temadag bliver vi klogere på roller og kompetencer i arbejdet med et samskabende mind-set.

  • Hvordan rollerne forandres. Det gælder rollen som offentlig ansat, som borger, som frivillig og som erhvervsaktør.
  • Hvilke krav de forskellige aktører stiller til hinanden og hvilke forventninger, der er knyttet hertil.
  • Hvordan vi i samskabende processer kan håndtere disse nye roller, krav og forventninger. Der er behov for fælles refleksion og læring på tværs.
  • Hvordan understøttes dennye forståelse af ens egen rolle og andres roller og måske også nye måder at håndtere de særlige organisatoriske krydspres, der nogle gange opstår i samskabende processer?
  • Hvilke nye kompetencer kræves for at gå ind i samskabende processer sammen?
Oplæg
Samskabelse og fællesskabelse – nye roller og nye kompetencer

v/ Jens Ulrich, ledelseskonsulent og ph.d., VIA University College

 

Jens Ulrich vil i sit oplæg præsentere en typologi over forskellige tilgange til samskabelse og vil i den forbindelse komme nærmere ind på styret samskabelse, ansvarliggørende samskabelse, ligeværdig samskabelse og faciliterende samskabelse fordrer. Præsentationen understøttes af praksiseksempler på samskabende processer.

I forlængelse af præsentationen af typologien ses der nærmere på, hvilke roller man som ansat i offentlige organisationer kan have, og hvilke roller borgerne, de civilsamfundsmæssige organisationer og virksomheder kan have i samskabende processer. Alle roller, som kræver bestemte sæt af kompetencer, som måske skal tillæres og trænes for, at man kan lykkes med samskabende processer.

Jens Ulrich vil endvidere komme ind på, hvordan nye tanker om fællesskabelse og medborgerskabelse flugter med idéer om samskabelse og samproduktion, og i den forbindelse også se på offentlige organisationers roller i understøttelsen af disse fællesskaber.

Fællesskaber, der forbinder og skaber social innovation i socialområdet?

v/ Charlotte Aagaard, centerchef ved Center for Særlig Social Indsats, Helsingør Kommune, Susanne Arnholtz Docherty, centerchef for Center for Kultur, Udvikling, Idræt og Medborgerskab, Helsingør Kommune og Silla Mørch Sievers, ph.d., vidensmedarbejder INSP! i Roskilde


Det sociale område har den seneste årrække bevæget sig mere og mere i retning af specialisering, professionalisering og tilbud, der tager udgangspunkt i specifikke problematikker og sommetider specifikke diagnoser. Vi har været gode til at skabe veje ind i specialtilbud, men underprioriteret at skabe veje og overgange ud i almene fællesskaber, hvor diagnoser ikke er det primære, der forbinder os til hinanden. I dette oplæg vil vi fra hhv. kommunalt og civilsamfundsperspektiv diskutere, hvilke perspektiver det åbner, hvis vi tænker forbundethed og fællesskab sammen med den socialfaglige indsats – hvis vi anskuer fællesskabet som metode. Dette åbner for helt nye arenaer, hvor den kommunale faglighed møder civilsamfundets bredde og initiativrigdom - arenaer som måske endda muliggør en bevægelse fra samskabelse til langvarig og gensidig forpligtende samproduktion.

Fra et kommunalt perspektiv byder centercheferne Charlotte Aagaard og Susanne Arnholtz Docherty ind med, hvordan de ser samskabelse med borgere, kultur og fritidsområdet som en måde til udvikling af almene fællesskaber, der kan bringe unge og voksne med f.eks. psykiatriske diagnoser videre i deres liv. Og hvordan man kan invitere civilsamfundet ind i eksisterende indsatser.

Fra civilsamfundsorganisationen INSP! i Roskilde fortæller vidensmedarbejder Silla Mørch Sievers om en konkret samproduktion mellem ungevejledere fra kommunens socialpsykiatri, unge og INSP!. Oplægget har fokus på samarbejdets resultater og erfaringer med, hvordan man skaber forudsætningerne for et sådant samarbejde – og hvilke barrierer og udfordringer, der kan opstå undervejs.

Tjek evt. denne kronik fra den 22. april i Dagbladet Information: Lokalt fællesskab forbundethed er den bedste medicin

Målgruppe

Private, kommunale, regionale og NGO medarbejdere, konsulenter og ledere der arbejder med borgerinddragelse, medborgerskab, socialøkonomi og social samt arbejdsmarkedsområdet, land- og by udvikling, udvikling, projekter, tilflytning/bosætningsstrategi og alle der er interesseret i.

Denne temadag er den tredje af 4 temadage om nye veje i løsninger af velfærdsudfordringer.
Alle temadagene undersøger dette felt fra en teoretisk vinkel og med perspektiver fra en eller flere positioner i praksis.

Relaterede temadage

Pris:

Vælg en eller flere temadage - Pris for én temadag 950,- kr. - Vælg alle 3 temadage for 2.400,- kr.

Tilmeld dig her

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
5. oktober 2017 9:00 - 15:00
Cxense Display