Del

24. april 2018

Temadag for fysio- eller ergoterapeuter i beskæftigelsesindsatsen

For fysio- og ergoterapeuter der arbejder med afklaring af borgernes arbejdsevne og ressourcer i forbindelse med den beskæftigelsesrettede indsats.

Få  indsigt i og et fundament for samarbejdet med borgerne i den beskæftigelsesrettede indsats. På temadagen vil temaerne bl.a. være:

  • Organiseringen af beskæftigelsesindsatsen
  •  Introduktion til de juridiske grundlag
  • Redskaber til resultatorienteret kommunikation og inspiration til samarbejde og samaskabelse i forbindelse med på nye måder mellem jobcenter og træningsenheden. 

Hele temadagens fokus er, at sikre en forståelse for den nye borgergruppe, de nye samarbejdsrelationer og samarbejdsflader med kollegaerne i jobcenteret, og endelig centrets væsentlige rolle i borgernes tilbagevenden til arbejdsmarked.

Der kan tillige være mulighed for en efterfølgende udviklingsproces, med fokus på at udvikle og optimere arbejdsgange og kommunikation mellem enhederne og på den baggrund sikre, at borgerne oplever en sammenhæng i den beskæftigelsesrettede indsats, og rehabiliteringsforløbets medvirken til en hurtigere tilbagekomst til arbejdsmarked. 

Program for temadagen

Formiddagsprogrammets fokus er, at give deltagerne et indblik i beskæftigelsesindsatsen, de mulige borgergrupper der arbejdes med samt en introducerende viden til den lovgivning, som borgerne i beskæftigelsessystemet er underlagt samt kollegaerne i jobcenteret administrerer efter.

Formiddagsprogrammets temaer

  • Organisering af beskæftigelsesindsatsen, herunder målgrupper; aktuelt anvendte kategoriseringssystemer og indsatsformer overfor forskellige grupper af ledige samt rehabiliteringsforløbenes forventede indspil ift. at få borgerne hurtigere tilbage på arbejdsmarked.
  • Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag, viden om mulige sanktioner, beskæftigelsessystemets muligheder og krav. 

Frokost

Eftermiddagsprogrammets fokus er, at give deltagerne konkrete redskaber, viden og indsigt i både kommunikationen med både den enkelte borger og kollegaerne i jobcenteret.  

Eftermiddagsprogrammets temaer

  • Redskaber til resultatorienteret kommunikation til understøttelse af det fysiske træningsprogram og dets indspil i den helhedstænkende beskæftigelsesindsats, samt inspiration til håndtering af en målgrubbe der har anden motivation end øvrige borgere i træningsenheden
  •  Idéer og metoder til opsættelse af mål for det enkelte borgerforløb
  •  Rammesætning og design af de tværprofessionelle samarbejdsflader bl.a. tværfaglige teams og tvær-professionelle netværk
  •  Inspiration til at tænke samskabelse på tværs af enheder samt sikre gode samarbejdsrelationer omkring de konkrete indsatser og forløb.

Temadagen vil blive forestået og faciliteret af erfarne undervisere, med speciale inden for både det juridiske og socialfaglige område, særligt med fokus på beskæftigelsesområdet.

Målgruppe

Fysioterapeuter, ergoterapeuter mv. der arbejder med afklaring af borgernes arbejdsevne og ressourcer i forbindelse med den beskæftigelsesrettede indsats.

Pris

PRIS: 1.200,- kr. inkl. moms, inkl. forplejning  (950,- kr. ekskl. moms)

Tilmeld dig her

Deadline for tilmelding: 10. april 2018

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
24. april 2018 9:00 - 15:30
Maria Kathrine Kolind Sprogøe EVU-konsulent
Cxense Display