Del

28. februar 2018

Konference - Uddannelse 4.0

Læremiddel.dk - Nationalt Videncenter for Læremidler - etablerer et netværk for forskning i Uddannelse 4.0, som kickstartes med en national konference.

Netværket skal:

  • Rammesætte en national forskningsdagsorden for Uddannelse 4.0
  • Udforske og kritisk diskutere potentialer og udfordringer
  • Skabe grobund for projektpartnerskaber nationalt og internationalt

Den nationale konference finder sted den 28. februar 2018 på Absalon, Campus Roskilde.

Program

09.30-10.00: Tjek-ind og morgenkaffe

10.00-10.15: Velkomst og praktisk introduktion

10.15-10.45: Uddannelse 4.0 - en oversigt over international forskning i Education 4.0 v/ docent René B. Christiansen, Professionshøjskolen Absalon

10.45-11.15: Radikale uddannelsestransformationer - systematisk innovation af uddannelse og undervisning med digitale teknologier og designprincipper for Uddannelse 4.0 v/ docent Karsten Gynther, Professionshøjskolen Absalon

11.15-11.30: Pause

11.30-12.00: Læremidler i et 4.0-perspektiv v/ docent, ph.d. og forskningschef Thomas Illum Hansen, UCL

12.00-12.45: Frokost

12.45-14.00: Tre workshops (vælg en af tre følgende på dagen):

A. Er uddannelsessystemet resistent over for innovations- og forandringsprocesser? Workshop faciliteres af: Docent Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen, UC Syd og lektor, ph.d. Ane Qvortrup, SDU.

B. 4.0-teknologier i industri og uddannelse: Hvad forandrer de i forhold til uddannelsessystemets præmisser? Workshop faciliteres af: Lektor, ph.d. Rasmus Leth Jørnø, Professionshøjskolen Absalon og lektor, ph.d. Lars Rune Christensen, IT-Universitetet.

C. Kritiske perspektiver på Uddannelse 4.0 - om magt, kontrol, etik og empowerment. Workshop faciliteres af: Lektor, ph.d. og daglig leder af læremiddel.dk Stig Toke Gissel, post.doc, ph.d. Lars Bo Andersen, AU samt lektor Stinus Storm Mikkelsen, UCL.

14.00-14.15: Kaffepause

14.15-15.00: Konstituering af “Netværk for forskning i Uddannelse 4.0”

Tilmelding

Tilmeld dig konferencen her.

Er du forhindret i at deltage i konferencen, kan du tilmelde dig netværket her.

Har du spørgsmål om tilmelding til konferencen? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 7248 1930 (kursusnr. R18-161).

.

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
28. februar 2018 9:30 - 15:00
Cxense Display