Del

Om BioTEK-mesterskaberne

BioTEK-mesterskaberne er en årlig case competition, som har været afholdt i Kalundborg siden 2019, hvor elever på ungdomsuddannelser i 2.g, 3.g eller 2. år HF har dystet på tværs af landet. 

Vi vil i Biotekbyen Kalundborg gerne sætte fokus på naturvidenskab, teknologi, biotek- og procesindustri samt de spændende uddannelses- og karrieremuligheder, man kan få i Biotekbyen. Vi inviterer derfor undervisere og elever til at deltage i vores store årlige event, hvor vi kårer årets bioTEKmestre!

BioTEK-mesterskaberne har en messedel med stande fra virksomheder om mulige karriereveje, ligesom man kan summe rundt og se posterpræsentationer fra øvrige deltagere. Derudover kan der være mulighed for oplæg mv. i dagens løb. 

BioTEKmester er primært målrettet elever, som er ved at afslutte en naturvidenskabelig ungdomsuddannelse med et eller flere naturvidenskabelige fag på A niveau og med interesse i bioteknologi, kemi, biologi, teknik eller robotter.

Der konkurreres på cases inden for enten bioteknologi eller maskinteknologi.

Cases i bioteknologi i 2021 (2022 forventes klar i uge 39):

Cases i maskinteknologi (2022 forventes klar i uge 39):

Opgaven løses hjemme i klasserne og sendes ind til Absalon. Ved selve BioTEKmesterskaberne holdes posterpræsentationer for dommerpaneler med repræsentanter fra industri og uddannelser, som bedømmer de enkelte løsninger og præsentationer.

Vi håber, at I vil tage rigtig godt imod vores event!

Med jeres hjælp og opbakning, kan vi fortsat gøre dette til en årlig tilbagevendende event, der skaber opmærksomhed og interesse blandt de unge for anvendt naturvidenskab, bioteknologi, procesteknologi og bæredygtig industri.