Del

Dansk som andetsprog

Viden Om sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har offentliggjort en ny Viden Om, som handler om sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever.

Hele udgivelsen kan hentes på EMU.  

Denne Viden Om-udgivelse samler de elementer i undervisningen, som forskning har vist gavner tosprogede elever mest, både hvad angår tilegnelse af dansk og læsning. Formålet er at styrke skolers arbejde med udviklingen af tosprogede elevers sprog- og læsekompetencer.

Viden Om-materialerne er udviklet af TrygFondens Børneforskningscenter i et tæt samarbejde mellem forskere og praktikere. Materialerne er afprøvet på flere skoler.  

Viden Om er et nyt tilbud om forskningsformidling, der er udviklet af Danmarks Evalueringsinstitut og Undervisningsministeriet i tæt samarbejde med praktikere. Med Viden Om gives en håndsrækning til at navigere i et stort og spredt felt af forskning. Formatet er udviklet for at gøre det nemmere og mere overskueligt for praktikere at finde frem til relevant forskningsviden og samtidig anvende den viden til at kvalificere egen praksis.

Flygtningebørn.dk

Flygtningebørn.dk er en ny undervisningsportal med historier og materiale om børn på flugt.

På portalen findes en stor variation af film- og undervisningsmateriale produceret af redaktionen på flygtningebørn.dk. Se f.eks. en video med traumepsykolog Mozdeh Ghasemiyani, hvor hun giver 11 gode råd til, hvordan du bedst muligt imødekommer de nye elever i klassen med flygtningebaggrund.

Læs mere.

Inspirationsmateriale fra sprogprøveprogrammet

Styrk elevernes sproglige kompetencer i dansk som andetsprog gennem sprogudviklende aktiviteter i både klassen og hjemmet.

På EMU kan du hente et inspirationskatalog med aktiviteter inden for Fælles Mål til 1.-9. klasse samt en forældrefolder, som kan understøtte sprogstimulering i hjemmet.

Læs mere og hent materialet her.

Tema Morsmål

På denne norske side, findes en masse ressourcer på forskellige modersmål, som kan bruges både til modersmålsundervisning, i modtagerklasser og til dansk som andetsprog supplerende:

morsmal.no

International Children's Digital Library

Hvis du ikke allerede kender denne side med bøger på alverdens sprog, så glæd dig!

Der findes næsten 5000 digitale bøger på 59 forskellige bøger. Det er nemt at søge på alderstrin, sprog, bogtykkelse m.m.

Formålet med hjemmesiden er, at alle skal have adgang til kultur og bøger på deres modersmål.

Besøg International Children's Digital Library her.

Findes også som app til iOS.

På hjemmesiden står: The mission of the International Children's Digital Library Foundation (ICDL Foundation) is to support the world's children in becoming effective members of the global community - who exhibit tolerance and respect for diverse cultures, languages and ideas -- by making the best in children's literature available online free of charge. The Foundation pursues its vision by building a digital library of outstanding children's books from around the world and supporting communities of children and adults in exploring and using this literature through innovative technology designed in close partnership with children for children.  

Sådan bruger du Pinterest

Husk, at du skal oprette en gratis bruger på Pinterest for at tilgå vores opslagstavler. Se videoen her om, hvordan du gør: youtu.be/naKXVR3OLr4

Hvis du gerne vil vide mere om Pinterest, så se videoen her: youtu.be/YgVOJchbSyY

Skriv til mig, hvis du har nogen gode erfaringer, som skal bredes ud til flere!