Del

Sproglig udvikling - tværgående tema

Sproglig udvikling er et tværgående tema og fokusområde i de nye Fælles Mål og er som sådan indskrevet i alle obligatoriske fag.

Sproglig udvikling handler om skolens og fagenes målrettede arbejde med elevernes tilegnelse af fagenes sprog, ordforråd og tekster, så eleverne bliver dygtige til at tilegne sig det faglige indhold og kommunikere mundtligt og skriftligt i fagsprog.

Man kan sige, at eleverne lærer fag gennem sprog – og sprog gennem fag. For at det kan lade sig gøre, skal der opstilles både faglige og sproglige læringsmål for eleverne.

Læs mere på EMU.

Sproglig udvikling i fagundervisningen

En introduktion til sproglig udvikling samt 13 forskellige eksempler på undervisningsforløb målrettet faglærere i dansk, matematik, historie, idræt og natur/teknologi.

Læs mere på EMU.

Dansk

Matematik

Natur/teknologi

Cxense Display