Del

Dansk i udskolingen

Undervisningsmateriale: At fortælle et menneske multimodalt

Undervisningsmaterialet ”At fortælle et menneske” handler om digital multimodal produktion af biografier om danske kulturpersonligheder, herunder analyse, produktion og evaluering af multimodale tekster.

Undervisningsmaterialet er fra projektet "Vejledning i multimodalitet - en kobling mellem PLC og folkebibliotek". 

Læs mere.

100 dokumentariske lydfortællinger på hver 2 minutter

100 Nord er en hel verden med små dokumentariske lydfortællinger, lydscener og reportager fortalt af 100 stemmer i alderen 1-100 år rundt omkring i Danmark, Sverige og Norge.

Du kan klikke dig igennem de 100 stemmer og høre og læse små, spændende beretninger fra 100 år i Norden fortalt af børn, unge, voksne, gamle og meget gamle...

Besøg hjemmesiden.

Alle fortællingerne bringes i lyd og tekst, så eleverne både kan lytte til og læse de enkelte fortællinger på dansk, norsk og svensk.

100 Nord kan bruges både i folkeskolen og på gymnasiet. Hvert lille lydportræt på kun to minutter bærer en historie i sig, og fortællingerne kan sættes i spil i flere forskellige danskfaglige sammenhænge, genrer og forløb, f.eks.:

  • Erindringer
  • Lydfortællinger
  • Norsk og svensk

Hver fortælling kalder på samtale og analyse i klasseværelset - og på produktion med elevernes egne mobiltelefoner som redskab.

Elevopgave

  • Fortæl dit eget liv på to minutter
  • Fortæl en episode fra dit liv på to minutter
  • Efter læsning af f.eks. en roman, fortæl hovedpersonens liv på to minutter

Forberedelse til Prøveform B

Det kan være svært at forklare elever, hvordan prøveform B foregår. Derfor er det godt at sætte billeder og eksempler på. Gyldendal har lavet 3 film, hvor man følger elever til prøve. Eleverne får alle sammen 12, så det er altså gode eksemplariske situationer, som bliver præsenteret. 

Brug filmene i undervisningen, men vær sikker på, at eleverne har læst, set og allerbedst arbejdet med den aktuelle prøvetekst, før filmen vises. Stop filmen undervejs og stil spørgsmål, så eleverne tænker aktivt med:

  • Hvad er det, som Asta lige har præsenteret?
  • Hvordan bruger Kathrine sin tekst aktivt i prøven?
  • Beskriv og vurder Emils perspektivering.
  • Hvad mindede filmen dig om, at du selv skal huske, når du skal til prøve?

Der er forskellige genrer i spil som prøvetekster: 

Elevbrug af billeder til iPrøven i skriftlig fremstilling

Eleverne må i den nye iPrøve i skriftlig fremstilling indsætte billeder i deres tekst, som de har fundet på nettet.

Vær imidlertid opmærksom på, at det skal være de billeder, "der ligger lovligt tilgængelige" på nettet.

Det vil i praksis sige, at eleverne skal bruge søgefilteret om brugsrettigheder i deres Google-søgninger og vælge et af de fire filtre markeret med rødt på billedet her:

Nye læremidler

Nye læremidler til udlån i klassesæt og til inspiration.

Klik her.

Cxense Display