Del

Dansk i udskolingen

Forberedelse til Prøveform B

Det kan være svært at forklare elever, hvordan prøveform B foregår. Derfor er det godt at sætte billeder og eksempler på. Gyldendal har lavet 3 film, hvor man følger elever til prøve. Eleverne får alle sammen 12, så det er altså gode eksemplariske situationer, som bliver præsenteret. 

Brug filmene i undervisningen, men vær sikker på, at eleverne har læst, set og allerbedst arbejdet med den aktuelle prøvetekst, før filmen vises. Stop filmen undervejs og stil spørgsmål, så eleverne tænker aktivt med:

  • Hvad er det, som Asta lige har præsenteret?
  • Hvordan bruger Kathrine sin tekst aktivt i prøven?
  • Beskriv og vurder Emils perspektivering.
  • Hvad mindede filmen dig om, at du selv skal huske, når du skal til prøve?

Der er forskellige genrer i spil som prøvetekster: 

Elevbrug af billeder til iPrøven i skriftlig fremstilling

Eleverne må i den nye iPrøve i skriftlig fremstilling indsætte billeder i deres tekst, som de har fundet på nettet.

Vær imidlertid opmærksom på, at det skal være de billeder, "der ligger lovligt tilgængelige" på nettet.

Det vil i praksis sige, at eleverne skal bruge søgefilteret om brugsrettigheder i deres Google-søgninger og vælge et af de fire filtre markeret med rødt på billedet her:

Nye læremidler

Nye læremidler til udlån i klassesæt og til inspiration.

Klik her.

Cxense Display