Del

Dansk i udskolingen

100 dokumentariske lydfortællinger på hver 2 minutter

100 Nord er en hel verden med små dokumentariske lydfortællinger, lydscener og reportager fortalt af 100 stemmer i alderen 1-100 år rundt omkring i Danmark, Sverige og Norge.

Du kan klikke dig igennem de 100 stemmer og høre og læse små, spændende beretninger fra 100 år i Norden fortalt af børn, unge, voksne, gamle og meget gamle...

Besøg hjemmesiden.

Alle fortællingerne bringes i lyd og tekst, så eleverne både kan lytte til og læse de enkelte fortællinger på dansk, norsk og svensk.

100 Nord kan bruges både i folkeskolen og på gymnasiet. Hvert lille lydportræt på kun to minutter bærer en historie i sig, og fortællingerne kan sættes i spil i flere forskellige danskfaglige sammenhænge, genrer og forløb, f.eks.:

  • Erindringer
  • Lydfortællinger
  • Norsk og svensk

Hver fortælling kalder på samtale og analyse i klasseværelset - og på produktion med elevernes egne mobiltelefoner som redskab.

Elevopgave

  • Fortæl dit eget liv på to minutter
  • Fortæl en episode fra dit liv på to minutter
  • Efter læsning af f.eks. en roman, fortæl hovedpersonens liv på to minutter

Forberedelse til Prøveform B

Det kan være svært at forklare elever, hvordan prøveform B foregår. Derfor er det godt at sætte billeder og eksempler på. Gyldendal har lavet 3 film, hvor man følger elever til prøve. Eleverne får alle sammen 12, så det er altså gode eksemplariske situationer, som bliver præsenteret. 

Brug filmene i undervisningen, men vær sikker på, at eleverne har læst, set og allerbedst arbejdet med den aktuelle prøvetekst, før filmen vises. Stop filmen undervejs og stil spørgsmål, så eleverne tænker aktivt med:

  • Hvad er det, som Asta lige har præsenteret?
  • Hvordan bruger Kathrine sin tekst aktivt i prøven?
  • Beskriv og vurder Emils perspektivering.
  • Hvad mindede filmen dig om, at du selv skal huske, når du skal til prøve?

Der er forskellige genrer i spil som prøvetekster: 

Elevbrug af billeder til iPrøven i skriftlig fremstilling

Eleverne må i den nye iPrøve i skriftlig fremstilling indsætte billeder i deres tekst, som de har fundet på nettet.

Vær imidlertid opmærksom på, at det skal være de billeder, "der ligger lovligt tilgængelige" på nettet.

Det vil i praksis sige, at eleverne skal bruge søgefilteret om brugsrettigheder i deres Google-søgninger og vælge et af de fire filtre markeret med rødt på billedet her:

Nye læremidler

Nye læremidler til udlån i klassesæt og til inspiration.

Klik her.

Cxense Display