Del

Forslag om nyt it-fag som selvstændigt fag i folkeskolen

En arbejdsgruppe med deltagelse af formanden for it-vejlederforeningen foreslår at indføre faget "digital produktion" efter engelsk inspiration. 

Det er et rigtigt spændende forslag, som ligger fint i tråd med vores tilgang, hvor vi gennem længere tid har arbejdet med forskellige partnere - herunder VIA CFU - for at udvikle kurser i programmering til vores kommende kursuskatalog, og hvor vi i høj grad også har ladet os inspirere af de engelske centrale kundskabs- og færdighedsområder (CFK)

Grundlæggende er vi optaget af programmering i skolen, fordi vi mener, at det er essentielt, at vores børn og unge opnår en forståelse af, hvad der foregår bag brugerfladen på de medier og platforme, som de benytter, for at kunne agere og tage kritisk stilling til de teknologier, som de uvilkårligt vil møde i en digitaliseret verden. Vi skal altså ikke kun styrke deres brugerkompetencer i undervisningen, men også inddrage elementer, som leder frem mod reelle it-skabende kompetencer. 

It og teknologi skal selvfølgelig fortsat have en plads i fagene - men man kan frygte, at det, som arbejdsgruppen påpeger, ikke er nok til at give en dyb og samlet forståelse for området, og der er derfor også behov for et selvstændigt it-fag, som kan bibringe eleverne basiskompetencer, som de så vil kunne bruge anvendelsesorienteret i fagene. 

Hvorvidt det så bliver sådan, er der vist ingen, der kan forudsige. Derfor vil CFU Sjællands kurser i skoleåret 2016/17 tage et dobbelt sigte, hvor de dels peger direkte ned i Forenklede Fælles Mål, læseplaner og vejledninger, samtidig med at de orienterer sig mod en overordnet programmeringsfaglig didaktik inspireret af CFK. 

I den forbindelse arrangerede Microsoft Education Danmark og deres engelsk afdeling en inspirationstur for os i september 2015. Læs mere om turen, de engelske CFK og nogle af de tanker, vi har taget med tilbage.

Jacob Kiellberg

Eva Petropouleas Christensen, evch@pha.dk // 7248 1962