Del

Kodning af musik med Sonic Pi

Onsdag den 9. september 2015 var CFU inviteret til at afprøve programmet Sonic Pi, som er udviklet til Raspberry Pi, sammen med en valgfagslinje i musik (7., 8. og 9. klasse) på Den Lille Skole i Kgs. Lyngby. I Sonic Pi fungerer Raspberry'en som en tonegenerator, og eleverne skal bruge kode for at producere musik. 

Skrevet af pædagogisk konsulent Eva Petropouleas Christensen.

Hvis I ikke har Raspberry Pi's på skolen, kan Sonic Pi downloades til både Windows og Mac OS X på sonic-pi.net

Inden forløbet havde vi oversat en engelsk trin-for-trin-guide, som introducerer de grundlæggende funktioner i programmet. Vores mål med dagen var dels at afprøve guiden og teknikken bag i en klassesammenhæng og dels at få feedback fra eleverne, som - ud over at være ret velbevandrede i musikalsk udøven generelt - tidligere har prøvet kræfter med andre digitale musikprogrammer, bl.a. Garageband og for nogles vedkommende Logic. 

Sammenhæng med FFM

I forhold til Forenklede Fælles Mål for musik som valgfag står der under "Musikudøvelse - musik og digitale medier": 

"Eleverne skal lære at inddrage digitale teknologier, hvor det er relevant. Digitale medier skal inddrages både i forbindelse med at udføre og at skabe musik samt i forbindelse med distribution af musik. 

Fase 1

Færdighedsmål: Eleven kan arrangere og komponere musik digitalt. 

Vidensmål: Eleven har viden om digital musikproduktion."

Det er derfor helt oplagt at benytte Sonic Pi på valgfagsniveau.

Programmet kan også sagtens bruges tidligere i de obligatoriske forløb, hvor både læseplanerne og en række færdigheds- og vidensmål peger på brug af it til digital musikproduktion. 

Læs mere her (pdf) om sammenhængen mellem FFM i obligatorisk musik og Sonic Pi samt de programmeringsfaglige aspekter, som programmet også indeholder. 

Dagens forløb

Dagen startede med et oplæg af holdets lærer om elektronisk musiks historie og udvikling, og derefter arbejdede holdet med forskellige trommerytmer. 

Midt på dagen var der afsat en dobbeltlektion til arbejdet med Sonic Pi, hvor eleverne dels skulle arbejde med begynderguidens små øvelser og dels skulle producere en lille melodisekvens, et beat eller et musikalsk lydbillede med brug af nogle af programmets funktioner. 

Det lykkedes for de fleste at komme igennem begge opgaver i løbet af dobbeltlektionen, men det er helt sikkert hensigtsmæssigt at bruge længere tid, hvis det skal fungere som mere end blot et introduktionsforløb. I forhold til yngre aldersgrupper bør forløbet i øvrigt deles op, så de mange funktioner kan introduceres i mindre bidder, og eleverne får mulighed for at blive fortrolige med hver enkelt, inden de går videre. 

I dette forløb virkede de fleste elever begejstrede og tilpas udfordrede. 

Klik herunder for at se et par små videoer og læse den feedback, vi modtog efterfølgende: 

Elevfeedback og videoer

Lorenzo:

SUPER fedt program! Det er lidt svært at koordinere, men når man endelig fanger det, er det VIRKELIG fedt at lege med. Jeg vil uden tvivl downloade det, så jeg kan lave noget derhjemme. Tak for at have givet os chancen for at prøve programmet :-) 

"Danish Krizz":

Jeg synes, det er et super fedt og sjovt program. Det har inspireret mig til måske at arbejde inden for denne her branche

August: 

Det var faktisk ret sjovt. Det tog sin tid at finde ud af det, og jeg kunne stadig ikke de lidt mere komplicerede ting til sidst. Det kunne ha' være lidt federe, hvis - når man lavede en fejl (fx skrev en forkert kode), at den lille boks, hvor der står Error et eller andet, ville komme med forslag til, hvordan man kunne gøre det rigtigt, i stedet for alle de matrix koder, der dukker op. Lidt ligesom google, hvor den foreslår, hvad man mente, fx "mente du release?" eller sådan noget. Men ellers et rigtigt underholdende program. Tak for en god dag :-)

Christian: 

Det var meget sjovt. Lidt mærkeligt i starten, men så snart man får "hang of it", er det meget godt

Sigurd: 

Det var svært, men når man lærte programmet at kende, var det ret sjovt. Powerpointen kunne godt være lidt svær at forstå, og desuden var det svært at sætte flere forskellige rytmer sammen, men det var sjovt at prøve

Tre korte videoer, der kan give et indblik i arbejdet med Sonic Pi: 

CFU Sjælland råder over 15 Raspberry's til kursusbrug, og vi tilbyder rekvirerede forløb i Sonic Pi, hvor vi kommer ud til jer, og sammen med jer og et elevhold kan arbejde med programmet. 

Kontakt for mere information: 

Eva Petropouleas Christensen
Pædagogisk konsulent for digitalisering, programmering og robotteknologi
Email: evch@pha.dk - tlf. 7248 1962