Del

Inspirationsforløb

Læseforløb og tekstarbejde med it og medie-værktøjer på Skælskør Skole

Skælskør Skole afholder hvert år læsefestival som en tilbagevendende projektuge. CFU har deltaget med to 2-dages forløb for hhv. 3. klasse og 7. klasse.

Novel Engineering i 7. klasse

Novel Engineering tager udgangspunkt i en saglig eller litterær tekst. Herudfra skal eleverne designe og udvikle løsninger til problemstillinger, som de finder i tekstgrundlaget.

Fold ud og læs mere

I det konkrete forløb på Skælskør Skole har vi anvendt en øjenvidneberetning om Alexander Selkirk, der i starten af 1700-tallet overlevede mere end 4 år på en øde ø, før han blev reddet. 

Efter tekstlæsningen har eleverne i små grupper udvalgt en problemstilling, designet en løsning og produceret en fysisk minimodel af deres design. 

I forløbets sidste del har eleverne med udgangspunkt i deres konkrete projekt programmeret en animation eller et computerspil via Scratch. 

Formålet med forløbet har været at arbejde med tekstlæsning og -forståelse på en anderledes måde. Metoden lægger op til meget tekstnær faglig læsning for at finde alle relevante informationer - og til at arbejde tværfagligt og anvende viden og færdigheder fra bl.a. matematik, natur og teknologi, håndværk og design m.m. i udviklingen af løsningsdesigns.

Samtidig har vi haft særligt fokus på den innovative proces samt opnåelse af nye it-færdigheder i arbejdet med at producere spil og animationer. 

Hvis du vil høre mere om Novel Engineering og om, hvordan du kan bruge metoden i din undervisning, så kontakt:

Eva Petropouleas Christensen, pædagogisk konsulent for digitalisering, programmering og robotteknologi

evch@pha.dk / 7248 1962

Dansk med Minecraft - et forløb i 3. klasse om folkeeventyr

Tanken med det konkrete forløb er, at eleverne som et led i deres arbejde med folkeeventyr i 3. klasse arbejder ud fra en genrepædagogisk tilgang til computerspil, fortællinger og multimodalitet. Der er fokus på elevernes kollaboration, deres fortolkning af eventyret og afslutningsvis re-design af eventyret i Minecraft.

Læs mere og hent undervisningsforløbet herunder.

Fold ud og læs mere

Hent undervisningsforløbet her (pdf). 

Det overordnede formål har været: 

  • at eleverne udvikler kompetencer inden for kreativitet, kollaboration og kommunikation med afsæt i Minecraft som værktøj
  • at eleverne lærer at kunne kollaborere omkring planlægning og udvikling af et fiktivt univers (her eventyr)
  • at eleverne lærer at bruge deres eventyrverden i Minecraft til at styrke deres mundtlige fortælling, når de skal præsentere deres eventyr. 

Forløbet har varet to hele skoledage (ca. 12-15 lektioner). Forløbet tog udgangspunkt i to folkeeventyr (Rødhætte og Ulven og Kæmpen), som klassen havde læst på forhånd. Klassen var også blevet introduceret for modellen Tørresnoren, som er gennemgående i forløbet, og havde allerede anvendt den.

Som start på forløbet blev de to eventyrs elementer sat ind i tørresnoren. Tørresnoren var fysisk hængt op i klassen, og billeder fra eventyrerne blev sat op på de enkelte dele af modellen. Tanken var, at det var et af tre "stilladser", som hjalp eleverne med at skabe struktur og bygge deres eventyr inde i Minecraft. 

Der blev undervejs arbejdet i loops med feedback og feedforward, hvor eleverne samledes i klassen til dialog og refleksion. Til slut fremviste eleverne deres eventyr for klassen. 

Da metoden lægger meget fokus på de genrepædagogiske elementer, men ikke er særlig tekstnær, vil man med fordel kunne sætte det ind i et større forløb omkring folkeeventyr, som supplerer med tekstnært arbejde. Herudover er der også danskfaglige mål, der handler om at få kendskab til modellen Tørresnoren og at kunne anvende den aktivt.

Vil du vide mere om Minecraft i undervisningen og om, hvordan du kommer i gang, så kontakt:

Helle Damgaard Melin, pædagogisk konsulent for it og medier samt billedkunst

hedm@pha.dk / 7248 1948