Del

Praktikernetværk for teknologiforståelse

CFU Absalons praktikernetværk for teknologiforståelse henvender sig til lærere, pædagoger, skoleledelser, og kommunekonsulenter Region Sjælland, som er optaget af, hvordan man kan arbejde praktisk med teknologiforståelse i grundskolen.

Praktikernetværket er støttet af Villum Fonden, og der er oprettet regionale praktikernetværk ved alle landets CFU’er.

Som deltager vil du og din skole få mulighed for at deltage gratis i en række forskellige indsatser henover de kommende år. Indsatserne består af 2-3 regionale netværksarrangementer årligt samt fagteammøder, workshopforløb og skræddersyede kursusdage, som planlægges lokalt med de deltagende skoler.

Indsatserne og deltagelsesmuligheder præsenteres løbende via et særligt nyhedsbrev, hvor du også kan læse om den seneste udvikling inden for området. Nyhedsbrevet sendes ud 4-6 gange årligt.

Se mere om praktikernetværket og de forskellige muligheder

Se også den nationale hjemmeside for praktikernetværket for udfoldning af de enkelte indsatser: teknet.cfu.dk

Kommende arrangementer

Netværksdag om digital design og designprocesser

Den 30. september 2021 afholder CFU Absalon netværksdag kl. 9.00-15.30 for vores praktikernetværk om teknologiforståelse. Netværket støttes af Villum Fonden, og det er derfor gratis at deltage for lærere, pædagoger, skoleledere og skolekonsulenter i region Sjælland. 

Netværksdagen finder sted på Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde, kl. 9.00-15.30. 

Temaet for denne netværksdag er digital design og designprocesser. Du vil kunne vælge en af tre længere workshops, som alle med forskelligt indhold vil føre dig igennem en designproces frem mod konstruktion af et produkt. Derudover har vi inviteret praktikere fra vores region, som vil dele deres erfaringer med designorienterede forløb i grundskolen. 

Kl. 15.30 afsluttes programmet for lærere og pædagoger. Er du skoleleder eller kommunal konsulent, har du derudover mulighed for at deltage i en særligt tilrettelagt time kl. 15.30-16.30. Se programmet nedenfor.

TILMELDING

Ca. 1 uge inden afholdelse vil du modtage en mail med yderligere praktiske informationer. Har du spørgsmål inden da, er du velkommen til at kontakte Eva Petropouleas pr. e-mail: evch@pha.dk eller tlf.: 7248 1962.

Vil du vide mere? Kontakt: