Del

Praktikernetværk for teknologiforståelse

CFU Absalons praktikernetværk for teknologiforståelse henvender sig til lærere, pædagoger, skoleledelser, kommunekonsulenter og andre i Region Sjælland, som er optaget af teknologiforståelse i grundskolen.

Det er gratis at melde dig til netværket.

Som del af netværket modtager du et særligt nyhedsbrev ca. fire gange om året, som fortæller om den seneste udvikling inden for området. Du får også mulighed for at tilmelde dig særlige arrangementer og workshops, der målrettes netværket og faget/fagligheden.

Arrangementer

Gratis netværksdag d. 2. december 2020 kl. 12.00-16.00

Oplæg om teknologiforståelse, 17 forskellige workshops, regionale netværk mv.

Læs mere og tilmeld dig her.

Vil du vide mere? Kontakt: