Del

Praktikernetværk for teknologiforståelse

CFU Absalons praktikernetværk for teknologiforståelse henvender sig til lærere, pædagoger, skoleledelser, og kommunekonsulenter Region Sjælland, som er optaget af, hvordan man kan arbejde praktisk med teknologiforståelse i grundskolen.

Praktikernetværket er støttet af Villum Fonden, og der er oprettet regionale praktikernetværk ved alle landets CFU’er.

Som deltager vil du og din skole få mulighed for at deltage gratis i en række forskellige indsatser henover de kommende år. Indsatserne består af 2-3 regionale netværksarrangementer årligt samt fagteammøder, workshopforløb og skræddersyede kursusdage, som planlægges lokalt med de deltagende skoler.

Indsatserne og deltagelsesmuligheder præsenteres løbende via et særligt nyhedsbrev, hvor du også kan læse om den seneste udvikling inden for området. Nyhedsbrevet sendes ud 4-6 gange årligt.

Se mere om praktikernetværket og de forskellige muligheder

Se også den nationale hjemmeside for praktikernetværket for udfoldning af de enkelte indsatser: teknet.cfu.dk

Kommende arrangementer

Vi er i fuld gang med at planlægge de kommende to netværksdage. Program og tilmeldingslink til netværksdagen i april vil komme her på siden og via nyhedsbrevet i løbet af februar måned.

Vi håber, at vi til den tid kan mødes fysisk, men vil under alle omstændigheder sikre, at man også kan deltage online. Det betyder også, at vi vil kunne gennemføre dagen, selvom der måske fortsat er restriktioner til april.

Vil du vide mere? Kontakt: