Del

Folkeskolens prøve

Få hjælp hos CFU

Fakta om prøven med selvvalgt problemstilling

Kort om prøven
 • Prøven tager udgangspunkt i elevernes selvvalgte faglige problemstilling og kildemateriale.
 • Prøven kan aflægges enten individuelt eller i grupper af 2-3 elever.
 • Eleverne trækker et tema/emne, som er kendt fra undervisningen. Ud fra temaet skal de udarbejde en selvvalgt problemstilling og finde 2-5 kendte/ukendte kilder.
 • Eleverne skal udarbejde et produkt, der skal inddrages i eksaminationen og understøtte den faglige besvarelse af problemstillingen. 
 • Elevernes forberedende arbejde foregår i bl.a. undervisningen (min. 6 lektioner) før selve prøveperioden.
 • Elevernes selvvalgte problemstilling, kildematerialet og produkt (i mulig form) skal sendes til censor senest 14 dage før prøvedagen. 
 • På selve prøvedagen modtager eleverne 2-3 lærerstillede, ukendte spørgsmål, som eleverne kan arbejde med i forberedelsestiden umiddelbart før den mundtlige prøve.
 • I forberedelsestiden må eleverne anvende alle de hjælpemidler, som de har anvendt i undervisningen. Der må ikke søges ny viden i forberedelsestiden. 
Prøveform bør tænkes ind i undervisningen
 • Den nye prøveform skal tænkes ind i årsplanen, gerne både i 7., 8. og 9. klasse. 
 • Eleverne skal løbende trænes i at formidle fagligt indhold og problemstillinger gennem digitale og ikke-digitale produkter. 
 • Eleverne skal løbende trænes i at arbejde med udvalgte temaer og problemstillinger. Det vil derfor være fornuftigt, at der arbejdes med at definere problemstillinger i forhold til konkrete kilder/tekster løbende gennem året. 
 • Eleverne skal have mulighed for at afprøve selve prøveformen, evt. i begyndelsen af 9. klasse.

Husk de gamle prøveoplæg

De gamle prøveoplæg er en guldgrube, når I skal finde kilder. 

Lån dem fra CFU.

Find inspiration på EMU'en

Udgangspunktet for prøven i hhv. historie, samfundsfag og kristendomskundskab er Fælles Mål.

Find indspiration til, hvordan du kan arbejde med kompetenceområderne i undervisningen på EMU - Danmarks læringsportal.

Læs mere.

Cxense Display