Del

Folkeskolens prøve

Få hjælp hos CFU

Fra skoleåret 2015/16 gælder prøven med selvvalgt problemstilling for fagene historie, kristendomskundskab og samfundsfag. 

Prøveformen er en radikal ændring i forhold til tidligere prøveform. Prøveformen får indflydelse på, hvordan du tilrettelægger din undervisning. Både Alinea, Gyldendal og Clio Online tilbyder materialer om prøven på deres portaler til historie. 

Hos CFU kan du få hjælp til at forstå vejledningen og inspiration til, hvordan du bedst muligt forbereder dine elever til prøven. 

Fakta om den nye prøveform

Kort om prøven
  • Prøven tager udgangspunkt i elevernes selvvalgte problemstilling.
  • Prøven kan aflægges enten individuelt eller i grupper af 2-3 elever.
  • Eleverne trækker et tema/emne, som er kendt fra undervisningen. Ud fra temaet skal de udarbejde en selvvalgt problemstilling og finde 2-5 kendte/ukendte kilder.
  • Eleverne skal udarbejde et produkt, der ikke indgår i bedømmelsen, men skal indgå i eksaminationen og understøtte den faglige besvarelse af problemstillingen. 
  • Elevernes forberedende arbejde foregår i undervisningen (min. 6 lektioner) og før selve prøveperioden. 
  • Elevernes selvvalgte problemstilling og produkt (i mulig form) skal sendes til censor senest 14 dage før prøvedagen. 
Prøveform bør tænkes ind i undervisningen
  • Den nye prøveform skal tænkes ind i årsplanen, gerne både i 7., 8. og 9. klasse. 
  • Eleverne skal løbende trænes i at formidle fagligt indhold og problemstillinger gennem digitale og ikke-digitale produkter. 
  • Eleverne skal løbende trænes i at arbejde med udvalgte temaer og problemstillinger. Det vil derfor være fornuftigt, at der arbejdes med at definere problemstillinger i forhold til konkrete kilder/tekster løbende gennem året. 
  • Eleverne skal have mulighed for at afprøve selve prøveformen, evt. i begyndelsen af 9. klasse.

Husk de gamle prøveoplæg

De gamle prøveoplæg er en guldgrube, når I skal finde kilder. 

Lån dem fra CFU.

Find inspiration på EMU'en

Her finder du bl.a. en fiktiv case om prøven samt PEU-hæftet (evaluering af prøven sommeren 2015).

Læs mere.

Cxense Display