Del

Love, vejledninger og bekendtgørelser

Folkeskoleloven

Ordet ’skolebibliotek’ findes ikke længere i folkeskoleloven. Lovgrundlaget for det pædagogiske læringscenter findes i folkeskoleloven § 19, stk. 2 og stk. 3

Stk. 2: Ved hver skole oprettes et pædagogisk læringscenter. Det pædagogiske læringscenter er en del af skolens virksomhed og samarbejder med folkebiblioteket. Det pædagogiske læringscenter stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf.

Stk. 3: Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om de pædagogiske læringscentres formål og funktion.

Bekendtgørelsen for PLC

Bekendtgørelsen for det pædagogiske læringscenter er udmøntningen af de nærmere regler, der omtales i folkeskolelovens § 19, stk, 3. Læs bekendtgørelsen.

I kommunalt netværksregi har I mulighed for at få mig ud til en gratis præsentation og udfoldning af PLC-bekendtgørelsen. Interesseret? Kontakt mig på rieg@pha.dk

PLC på EMU'en

På EMU'en kan du finde et helt tema med vejlednings- og inspirationsmaterialer til arbejdet med PLC. Materialet er bygget op i fire temaer:

  • Introduktion og rammer
  • Eksempler på praksis 
  • Viden og forskning
  • Værktøjer og materialer 

Materialet er målrettet tre målgrupper: