Del

Ressourcer til læringscentret/skolebiblioteket

Det pædagogiske læringscenter

På LærITs hjemmeside finder du en videovejledning i, hvordan du kan oprette en gratis portal til det pædagogiske læringscenter: 

"I samarbejde med Styrelsen for bibliotek og medier og Fredericia kommune har vi udviklet denne gratis portal til jeres pædagogiske læringscenter. I denne videotitel kan du se, hvordan portalen virker, hvordan den sættes op, samt få nogle gode tips og tricks til, hvordan du kan videndele, interagere og samarbejde med dine kollegaer, eleverne og resten af Danmarks pædaogiske læringscentre.

Denne videotitel er et MUST for de Pædagogiske udviklings- og eller læringscentre rundt omkring i landet."

Se videoen her.

Skolebiblioteket som læringscenter

Danmarks Skolebibliotekarer udgav i 2005 folderen "Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden": 

"Denne folder med den tilhørende dynamiske hjemmeside skal ses som Danmarks Skolebibliotekarers bud på skolebibliotekets fortsatte udvikling. Det er ikke et endegyldigt bud, snarere anslag til en fortløbende udviklingsproces. Det er vores håb, at folder og hjemmeside kan bidrage konstruktivt til inspiration og fornyelse."

Hent folderen (pdf).

Se EMUs sider om skolebiblioteket.

Børnelitteratur i skolebiblioteket

 
Bogen "Børnelitteratur i skolebiblioteket" er et resultat af et samarbejde mellem Center for Børnelitteratur, Center for Undervisningsmidler og Dansklærerforeningens forlag. 

Bogen sendes ud til medlemmerne af Dansklærerforeningen, og den kan købes hos Forlaget Systime.

Bogens baggrund

I 2010 besluttede CFB og CFU sammen at sætte fokus på børnelitteraturen i skolebiblioteket. Det blev til to konferencer i henholdsvis København og Vordingborg, hvor forskere og skolebibliotekarer gav deres bud på, hvordan man kan styrke børnelitteraturen i skolen.

Konferencerne henvendte sig til dansklærere og skolebibliotekarer. Fra de deltagende skoler skulle der komme både en dansklærer og en skolebibliotekar, som sammen skulle sætte processer i gang på egen skole. Et andet formål var, at CFU via dets hjemmeside skulle formidle viden om både centerets skønlitterære samling og den teoretiske litteratur, for derigennem at styrke litteraturundervisningen i skolen.

Hele projektet blev støttet af Undervisningsministeriet, og det blev besluttet, at evalueringen af projektet skulle ske gennem udgivelsen af denne bog, som de forskellige oplægsholdere har bidraget til.

Cxense Display