Del

Didaktisk inspiration

Her på siden har vi samlet litteratur, videoer, links til artikler og e-læringsmoduler m.m. som didaktisk inspiration til din undervisning.

Klik på pilene herunder for at folde emnerne ud:

Præsentationsvideoer

Disse videoer kan være inspirerende at bruge i undervisningen. Videoerne er udarbejdet af Niels Jacob Hansen, lektor på læreruddannelsen i Professionshøjskolen Absalon.

Niels Jacob modtager meget gerne eventuelle kommentarer til videoerne. /Mari-Ann Skovlund

Hent listen her (pdf).

Faglig læsning

I de nye Fælles Mål er faglig læsning i matematik placeret i CKF'et (centrale kundskaber og færdigheder) 'matematiske arbejdsmåder'.

I faghæftet står der:

'Der har i de senere år været megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Det har tidligere været en opgave, som især dansklærerne har taget sig af, men andre fag skal nu også være med til at løfte opgaven. Faglig læsning er derfor blevet en del af CKF'et matematiske arbejdsmåder. I slutmålene står der, at undervisningen "skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at læse faglige tekster og kommunikere om fagets emner". Alle trinmålene berører et aspekt af faglig læsning, så det er et område, der må tænkes ind i hele skoleforløbet.

Med begrebet faglig læsning sættes almindeligvis fokus på at læse for at lære. Men i matematik er der to hovedformål, der kan kalde på faglig læsning. Det ene er det nævnte formål at lære matematik. Det andet hovedformål er at kunne læse matematikholdige tekster fra dagligdagen på arbejde, i fritiden, i privatøkonomien og i samfundslivet for at skaffe oplysninger til at løse praktiske problemer vha. matematik og for at kunne deltage i den demokratiske debat, der ofte rummer matematikrelaterede argumenter.' (Faghæftet uvm.dk)

Faglig læsning for matematiklæreren

Bogen har som formål at være til hjælp for både nyuddannede og erfarne lærere, og bogen giver inspiration til at overføre andres succesfulde ideer til egen undervisning. 

Indhold: Thomas Kaas: Matematiklærer og Fælles Mål 2009 ; Matematikundervisning på forældremødet. Ib Trankjær: Målsætning og evaluering ; Undervisningsdifferentiering og matematiklæring ; Et undervisningsforløb : trigonometri. Klaus Fink: Undervisningens tilrettelæggelse og planlægning. Niels Johnsen: Børn udvikler regnemetoder. Brug af audiovisuelle hjælpemidler / Hans Jørgen Beck og Peter Bollerslev. Lona Graff: Et matematikværksted med konkrete materialer. Niels Jacob Hansen: Matematik i anvendelse og tværfaglige forløb. Heidi Kristiansen: Faglig læsning i matematik.

Regne- og læsevanskeligheder i de første skoleår

Gennemgang af forskningen om læse- og regnevanskeligheder i indskolingen samt anvisninger på undervisning af grundlæggende læsning og regning.

Matematiske billeder, sprog og læsning

Om hvordan man kan arbejde med elevernes mentale billeddannelse i matematikundervisningen, og hvordan den sproglige dimension kan styrke og guide deres arbejde med problemløsningsopgaver.

Læs & forstå matematik : faglig læsning - grundlag for tilegnelse af matematiske kompetencer

Et materiale, der giver læreren den nødvendige viden og redskab til at arbejde med faglig læsning i matematik.

 

 

 

 

 

GeoGebra

Kender du det gratis interaktive geometriprogram GeoGebra?

Du kan lære mere om GeoGebra i wiki'en her, og du kan installere programmet her.

Der er også udarbejdet et bredt udvalg af e-læringsmoduler til GeoGebra.

Alle e-læringsmodulerne er samlet på EMUs hjemmeside, hvor du kan læse beskrivelser af modulerne, deres målgruppe og klassetrin. Du kan se, hvilke moduler andre har syntes godt om, og du kan skrive kommentarer med dine erfaringer.

Cxense Display