Del

Lærerens side

På vej til musik 1-3

"På vej til musik" præsenteres som en anderledes idé- og inspirationsbog til musik-undervisningen henholdsvis i indskolingen og på 3. og 4. årgang.

Dét, der først og fremmest adskiller denne bog fra andre, er, at den på en og samme tid (og inden for samme afsnit) henvender sig til både vikaren i musiktimen, linjefagsuddannede og ikke-musikuddannede, der af den ene eller den anden grund er havnet som undervisere i faget.

Klik på bestil-knappen og se alle CFUs materialer med På vej til musik.

Teknologistøttet musikundervisning

Didaktisk og praktisk indføring i, hvordan musiklærere kan inddrage den nye teknologi i undervisningen. Med en indføring i hvilke teknologier og kulturer, der kendetegner musikmiljøet.

Bogen er først og fremmest tænkt som inspiration, og læseren får gennem forskellige praktiske eksempler oplæg til, hvordan teknologien kan anvendes i musikundervisningen.

Evaluering i musikundervisningen

Bogen indeholder:

Hvad er evaluering? ; Evaluerings-kategorier ; Evaluerings-modeller og metoder ; Selvevaluering ; Målfastsættelse ; Blokfløjte i 3. klasse ; Forårskoncert i 4. klasse ; Levende musik i 5. klasse ; Lydformning i 6. klasse.

Gratis web-ressourcer fra EMU

På EMU kan du finde en række gratis web-ressourcer til musik.

Læs mere.