Del

Sprog med LEGO

Fairy Tales Mash-up oder Märchenmix med et forløb med LEGO

LEGO er et godt værktøj til at arbejde med den gode historie og de byggeklodser, som sproget består af.

Med brugen af dette værktøj i et fremmedsprog forenes funktionel mundtlig og skriftlig kommunikation med en innovativ tilgang samtidig med, at konkrete artefakter (legoklodser), teknologi og læring tilkobles.

Rekvireret forløb: Byg fremmedsproget op med LEGO

CFU Absalon udbyder kurset Byg sproget op med LEGO:

Målgruppe: Undervisere i engelsk og tysk på mellemtrinnet og i udskolingen.

Formål: Der sættes fokus på, hvorledes LEGO i sprogundervisningen kan facilitere og støtte sprogtilegnelsen for alle elever. Temaet er mash-up eventyr.

Indhold: 3 workshops á 3 timer.

  • Fokus på arbejdet med elevernes forforståelse. Der arbejdes med teknikker og redskaber, du direkte kan overføre til din daglige undervisning.
  • Mash-up eventyr bygges og fortælles i Lego, og der tages billeder.
  • Eventyret fortælles som en multimodal fortælling i BookCreator.

Det sproglige tema i kurset vil være eventyr. Der arbejdes henimod et eventyr mash-up slutprodukt, dvs. et eventyr indeholdende træk fra tre forskellige kendte eventyr.

I arbejdet indgår både mundtlig og skriftlig kommunikation, mens fortællingen bygges med LEGO.

I de tre workshops bliver du klædt grundigt på til temaet, teknikken og it-værktøjer.

Hvis din skole/kommune er interesseret, så kontakt venligst:

CFU's fremmedsprogskonsulenter: 

Ulla Krogsgaard, ukr@pha.dk

Marianne Hubert, mkh@pha.dk