Del

Årets program til Matematik i marts

Matematik i Marts 2017 finder sted torsdag den 30. marts 2017 kl. 8.30-15.45 på Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø.

Hent programmet (pdf) og læs mere her på siden.

Husk, at du kan finde materialer fra afholdte konferencer i menuen til venstre.

Årets matematikkonference 2017

For 10. år i træk afholdes vores traditionsrige ’Matematik i marts’. Dette års konference har fokus på matematik i anvendelse.

Vi har i år været så heldige, at Jan de Lange, som har været leder af Freudenthal-instituttet i Holland, har sagt ja til invitationen om at komme med oplæg på årets konferencedag. Jan de Lange er en af de fremmeste fortalere for at inddrage børns hverdagserfaring som udgangspunkt for matematiklæring omtalt som RME – Realistic Mathematical Education.

Klaus Fink vil efterfølgende se på anvendelsesorienteret undervisning i en dansk ramme.

Fire efterfølgende workshops vil præsentere ideer og metodiske forslag til en anvendelsesorienteret undervisning.

Dagen afsluttes med sidste nyt fra Ministeriet samt afrunding.

Dagen vil således - traditionen tro – byde på oplæg, kollegiale faglige diskussioner samt praksisnære workshops, der er til umiddelbar anvendelse i den daglige undervisning.  

...Og så skal det selvfølgelig fejres, at vi har 10-års jubilæum.

OPLÆGSHOLDERE

 • Jan de Lange, professor, Freudenthal Instituttet
 • Klaus Fink, tidligere fagkonsulent i UVM
 • Rikke Kjærup, læringskonsulent i UVM
 • Svend Hessing, lærer og lærebogsforfatter
 • Lone Kathrine Pedersen, lærer og lærebogsforfatter
 • Charlotte Ellegaard, lærer
 • Lene Odefey, lærer 

ARRANGØRER

 • Bent Lindhardt, Professionshøjskolen Absalon, Læreruddannelsen, bli@pha.dk 
 • Mari-Ann Skovlund Jensen, Professionshøjskolen Absalon/CFU, msj@pha.dk 
 • Dorte Læssøe Ivarsen, Professionshøjskolen Absalon, Læreruddannelsen, doli@pha.dk  
 • Karl Otto Markussen, Professionshøjskolen Absalon, Læreruddannelsen, kom@pha.dk  
 • Knud Jørgen Jensen, Danmarks Matematiklærerforening, knudjoer@vip.vestnet.dk 

PROGRAM

08.30-09.00 Kaffe m. morgenbrød

09.00-09.10 Velkomst

09.10-10.20 Problems in Mathematics Education: A Real(istic) Challenge v/ Jan de Lange, professor, Freudenthal Instituttet

Starting with relevant problems from the real world, and ending with them. That may be one short characteristics of Realistic Mathematics Education. Starting in the real world in order to mathematise the real world situation or problem in order to develop mathematical concepts. These concepts need to be formalized, and after this step in the process we can both develop the concept by doing formal mathematical problems, and use the concepts for solving even more real world problems. This will make mathematics more relevant, but also enhances the understanding of the mathematics involved.

10.20-10.40 Pause m. frugt og nødder

10.40-11.40 Klaus Fink - Kan anvendelsesorienteret undervisning anvendes? v/ Klaus Fink, tidligere fagkonsulent

Klaus Fink har sammen med 21 andre lærere som de eneste i Danmark eksamen i for-søgslinjefaget Anvendt matematik, godkendt af daværende undervisningsminister Ritt Bjerregaard og gennemført af lektor Jonas Lichtenberg. Klaus vil tage forsamlingen med på en rejse gennem mere end 40 års arbejde med anvendt matematik – autentisk, semi-virkelig, realistisk og kontekstfyldt matematik. Vi skal også diskutere anvendelsen af an-vendt matematik set i et læringsperspektiv. 

11.40-12.00 Gruppediskussion og erfaringsudveksling om formiddagens oplæg

12.00-12.45 Frokost

12.45-14.15 Workshop - se beskrivelser nedenfor

14.20-14.30 Kaffepause

14.30-14.50 Nyt fra Ministeriet v/ læringskonsulent Rikke Kjærup, UVM

14.50-15.20 En matematisk eftertanke v/ Bent Lindhardt og Mari-Ann Skovlund

15.20-15.45 Jubilæumsafrunding

WORKSHOPS

1. Matematik i anvendelse - Hverdagsøkonomi v/ Lene Odefey, lærer og Line Engsig, konsulent

Hverdagsøkonomi er et område inden for matematik, som alle elever skal bruge, når de forlader folkeskolen. Det er derfor vigtigt, at elever tilegner sig viden og færdigheder, som klæ-der dem på til deres fremtidige liv.

På workshoppen vil være en vekselvirkning mellem oplæg og øvelser. Der præsenteres for-skellige forslag til, hvordan der kan arbejdes med forløb om penge og privatøkonomi.

Der vil være inddragelse af matematiske kompetencer, undersøgende matematik, Fælles Mål og læringsmål.

Målgruppe: Primært mellemtrin, men også relevant for udskolingen.

2. Matematik i anvendelse i praktiske problemstillinger v/ Svend Hessing, lærer

Vi vil afprøve noget matematik på forskellige praktiske problemer, som fx: Hvor langt er der...?  Hvor høj er...? Hvad er vores position...? Dvs. trigonometri i praksis. Kurset foregår både ude og inde.

Målgruppe: Primært udskolling, men også relevant for mellemtrin.

3. Undersøgelser og konstruktion af smukke mønstre v/ Klaus Fink, konsulent ved Danmarks Matematiklærerforenings forlag, Forlaget Matematik

Vi skal undersøge geometriske flytninger, tessellationer og forskellige mønstre. Vi vil også se på mønstre i ikke-europæiske kulturer og talfølgers brug som grundlag for friser. Medbring computer med regneark og GeoGebra. Medbring også gerne billeder af geometriske møn-stre, du gerne vil undersøge og arbejde med. Workshoppen er tilegnet lærere på mellemtri-net og andre interesserede. Men vi vil også tage en lille afstikker til den nye formelsamling og sidste års prøver for at se, hvor vi er på vej hen.

Målgruppe: Lærere på mellemtrinnet og andre interesserede

4. Matematik og kropslig læring v/ Lone Kathrine Pedersen, lærer og Charlotte Ellegaard, lærer

Tænk tilbage på de timer i din egen skoletid, hvor man ikke bare sad stille, men fik lov at være aktiv. I vores workshop møder du sammenhængen mellem matematik i anvendelse og kropslig læring – en god blanding af teori, praksis og gruppearbejde, hvor kroppens betyd-ning for læringen kommer i højsæde. Du vil gå derfra med forslag til aktiviteter i din under-visning og forhåbentligt smil på læben.

Vel mødt til workshoppen. 

Målgruppe: Primært indskoling, men med relevans for de andre trin.

KONTAKTPERSONER

Mari-Ann Skovlund Jensen, CFU Sjælland: msj@pha.dk

Cxense Display